Ana SayfaMucize DualarKöpek Büyüsü Belirtileri

Köpek Büyüsü Belirtileri

Köpek büyüsü belirtileri son zamanlarda internetin en çok araştırılan konularından birisi olarak dikkat çekiyor. Tabiri caizse köpek gibi aşık etmeye yarayan bu büyünün en büyük belirtisi kişinin eskisinden çok daha sevgi dolu olmasıdır. Bunun yanı sıra köpek büyüsü belirtileri arasında daha romantik ve daha kibar olunması da vardır.

Köpek Gibi Aşık Etme Büyüsü Gerçek mi?

Köpek gibi aşık etme büyüsü gerçek mi sorusunun yanıtı evettir. Köpek gibi aşık etme büyüsüne alternatif olarak aşağıdaki duaları okuyarak eşini daha naif ve sevgi dolu hale çevirmek mümkündür. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yalnızca O’na el açılması gerektiği unutulmamalıdır.

  • Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî bâraknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr. Ve âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâhu huden li benî isrâîle ellâ tettehızû min dûnî vekîlâ. Zurriyyete men hamelnâ mea nûh, innehu kâne abden şekûrâ. Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne uluvven kebîrâ.
  • Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû hılâled diyâr, ve kâne va’den mef’ûlâ. Summe radednâ lekumul kerrate aleyhim ve emdednâkum bi emvâlin ve benîne ve cealnâkum eksere nefîrâ. İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in ese’tum fe lehâ, fe izâ câe va’dul âhırati li yesûû vucûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhu evvele merratin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ.

Kısa Sürede Aşık Etme Duası

Kısa sürede aşık etme duası ile inançlı kimseler sevdiklerine en kısa süre içerisinde kavuşarak mutlu bir yaşam sürmeye başlayabiliyor. Kısa sürede aşık etmek isteyenler için dua aşağıdaki gibidir:

  • Asâ rabbukum en yerhamekum, ve in udtum udnâ, ve cealnâ cehenneme lil kâfirîne hasîrâ. İnne hâzâl kur’âne yehdî lilletî hiye akvemu ve yubeşşirul mu’minînellezîne ya’melûnes sâlihâti enne lehum ecren kebîrâ. Ve ennellezîne lâ yu’minûne bil âhırati a’tednâ lehum azâben elîmâ. Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr, ve kânel insânu acûlâ.
  • Fe cealnâl leyle ven nehâre âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıraten li tebtegû fadlen min rabbikum ve li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, ve kulle şey’in fassalnâhu tafsîlâ. Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukıhî, ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ. Ikra’ kitâbeke, kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
  • Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ. Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mutrafîhâ fe fesekû fîhâ fe hakka aleyhâl kavlu fe demmernâhâ tedmîrâ. Ve kem ehleknâ minel kurûni min ba’di nûhin ve kefâ bi rabbike bi zunûbi ıbâdihî habîran basîrâ.

Uzun Bir İlişki İçin Dua

Uzun bir ilişki için dua etmek her daim en iyi ve akılcı yöntemlerden biridir. Zira Yüce Allah’a el açmak suretiyle ilişkinin en uzun sürede tutulmasını ve sevgi dolu olmasını sağlamak mümkündür.

  • Men kâne yurîdul âcilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâu li men nurîdu summe cealnâ lehu cehennem, yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. Ve men erâdel âhırate ve seâ lehâ sa’yehâ ve huve mu’minun fe ulâike kâne sa’yuhum meşkûrâ. Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rabbike, ve mâ kâne atâu rabbike mahzûrâ.
  • Unzur keyfe faddalnâ ba’dahum alâ ba’dın, ve lel âhıratu ekberu derecâtin ve ekberu tafdîlâ. Lâ tec’al meallâhi ilâhen âhara fe tak’ude mezmûmen mahzûlâ. Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ, immâ yebluganne indekel kibere ehaduhumâ ev kilâ humâ fe lâ tekul lehumâ uffin ve lâ tenher humâ ve kul lehumâ kavlen kerîmâ.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın