Ana SayfaMucize DualarKörkütük Aşık Etme Duası

Körkütük Aşık Etme Duası

Körkütük aşık etme duası sayesinde inançlı kimseler, hoşlandıkları kişiyi kendine aşık ederek mutlu ve huzurlu bir ilişkiyi başlatabilmektedir. Bunun için Yüce Allah’ın rızasını almak ve aşık etmek aşağıdaki duaları okumakla mümkün kılınmıştır:

  • Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, ehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Huvellezî halakakum fe minkum kâfiru ve minkum mu’min, vallâhu bimâ ta’melûne basîr. Halakas semâvâti vel arda bil hakkı ve savverakum fe ahsene suverakum ve ileyhil masîr. Fe âminû billâhi ve resûlihî ven nûrillezî enzelnâ, vallâhu bimâ ta’melûne habîr.
  • Ya’lemu mâ fîs semâvâti vel ardı ve ya’lemu mâ tusirrûne ve mâ tu’linûn, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr. E lem ye’tikum nebeullezîne keferû min kablu fe zâkû ve bâle emrihim ve lehum azâbun elîm. Zâlike bi ennehu kânet te’tîhim rusuluhum bil beyyinâti fe kâlû e beşerun yehdûnenâ fe keferû ve tevellev vestagnallâhu, vallâhu ganiyyun hamîd. Zeamellezîne keferû en len yub’asû, kul belâ ve rabbî le tub’asunne summe le tunebbeunne bimâ amiltum, ve zâlike alâllâhi yesîr.

Köpek Gibi Aşık Etme Duası Anında Kabulü

Köpek gibi aşık etme duası anında kabulü mümkündür. Son zamanlarda internet üzerinden sıkça araştırılan bu duanın anında kabul olduğu pek çok kişi tarafından ifade edilmektedir. Bu kapsamda tabiri caizse köpek gibi aşık etmek için aşağıdaki dua okunabilir:

  • Yevme yecmeukum li yevmil cem’i zâlike yevmut tegâbuni, ve men yu’min billâhi ve ya’mel sâlihan yukeffir anhu seyyiâtihî ve yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ, zâlikel fevzul azîm.
  • Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâri hâlidîne fîhâ ve bi’sel masîr. Mâ esâbe min musîbetin illâ bi iznillâhi, ve men yu’min billâhi yehdi kalbehu, vallâhu bikulli şey’in alîm. Ve etîûllâhe ve etîûr resûl, fe in tevelleytum fe innemâ alâ resûlinâl belâgul mubîn.

Saç Teline 21 Defa Okunan Dua

Saç teline 21 defa okunan dua ile bir kişiyi belirli bir sürecin sonunda kendine aşık etmek mümkündür. Saç teline 21 defa okunan duayla birlikte hayırlı bir ilişki nasip olunacaktır.

  • Yâ eyhuhâllezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fahzerûhum, ve in ta’fû ve tasfehû ve tagfirû fe innallâhe gafûrun rahîm. İnnemâ emvalukum ve evlâdukum fitnetun, vallâhu indehû ecrun azîm. Fettekûllâhe mâsteta’tum vesmeû ve etîû ve enfikû hayran li enfusikum, ve men yûka şuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn.
  • İn tukridûllâhe kardan hasenen yudâıfhu lekum ve yagfir lekum, vallâhu şekûrun halîm. Âlimul gaybi veş şehâdetil azîzul hakîm. Fe izâ belagne ecelehunne fe emsikûhunne bi ma’rûfin ev fârikûhunne bi ma’rûfin ve eşhidû zevey adlin minkum ve ekîmûş şehâdete lillâh, zâlikum yûazu bihî men kâne yu’minu billâhi vel yevmil âhir, ve men yettekıllâhe yec’al lehu mahracâ.

Sevdiğini Aşık Etme Duası

Sevdiğini aşık etme duası inançlı kimseler tarafından en sık araştırılan ve merak edilen dualar arasında yer almaya devam ediyor. Sevdiği kişiyi kendine aşık etmek isteyen kişiler aşağıdaki duayı tercih ediyor:

  • Yâ eyyuhân nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunne li iddetihinne ve ahsûl iddete, vettekûllâhe rabbekum, lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhişetin mubeyyinetin, ve tilke hudûdullâhi, ve men yeteadde hudûdallâhi fe kad zaleme nefsehu, lâ tedrî leallallâhe yuhdısu ba’de zâlike emrâ.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın