Ana SayfaMucize DualarKötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua

Kötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua

Kötülük yapanların cezasını bulmak için dua etmek inançlı kimselerin yapması gereken tek şey olabilir. Fakat dinimiz İslam’da, kötülük yapanların cezasını bulmak için dua etmek yerine, adalet sistemi aracılığıyla yasal yollardan işlem yapılması gerektiği öğretilir. İslam’da adalet, haksızlığa uğrayanların haklarını korumak için önemli bir ilkedir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kötülük Yapanı Kahreden Dua

Kötülük Yapanı Kahreden Dua
Kötülük Yapanı Kahreden Dua

Allah’tan, adaletin yerini bulması ve zulme uğrayanların haklarının korunması için dua etmek her zaman uygundur. Aşağıdaki Kötülük Yapanı Kahreden Dua, bu amaçla okunabilir:

  • “Allah’ım! Adaleti yerine getirmek senin emrin, haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak senin buyruğundur. Senin adaletin, senin hükümranlığın altındadır. Senden, haksızlığa uğrayanların haklarının korunması ve zalimlerin cezalandırılması için yardım diliyoruz. Ey Rabbimiz! Bizleri adaletli olanların yanında, zalimlerin yanında değil, toplumun iyiliği için çalışanların yanında olmaya teşvik et. Amin.”

Kötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua

Çoğu zaman insanlardan iyilik haricinde kötülükler de görebiliyoruz. Nitekim Müslümanların hiçbir hükmü kendi fikirlerine göre vermemesi ve Allah-u Teala’ya sığınması gerekmektedir. Kötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

Allâhümme innifülânenzalemeni ve esâeileyye ve lâ yeşhedübizâlikeğayruke. Allâhümme entemelkühü fe ehlikhü. Allâhümme serbilhül  hevâne. Vekadimmâ ilâ mâamilümin amelin fecealnâhühebâenmensûrâ. Tüdemmiru külle şey’inbi emri rabbiha. Laasimelyevme minemrillâh. Allâhümme antelhâdırulmühıytu bimeknûn âtiddamâiri Allâhümmeazzi bizzâlime ve kallilnâsırahü ve entel muttaliulâlimü.

Kötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua

Size Kötülük Yapan Birine Okunacak Dua

Arkadaşlarımızdan, ailemizden veya sevdiğimiz insanlardan kötüülükler görmekteyiz. Bu yaşanan hal ve durumlarda insanlar duaya sığınmaktadır. Birbirinden güzel ve anlamlı dualar arasında sizlere aşağıdaki örneği vereceğiz. Size Kötülük Yapan Birine Okunacak Dua olarak aşağıdaki dua örneği verilebilmektedir:

“Allah’ım, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Sen, kötülük yapanların kalplerini yumuşatıp hidayete erdiren Rabbisin. Kötülük yapan bu kişiye merhamet etmeni ve onun kalbini hidayete erdirmeni diliyorum. Onu doğru yola yönlendir ve iyilik yapmaya teşvik et. Beni de onun kötülüklerinden koru ve bana sabır ver. Amin.”

Sana Kötülük Yapana Okunacak Dua

Yer yer insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Bu tarz durumlarda en güzel çarelerden birisi dua etmektir. Bunun yanında birde Allah’a sığınmak ve içimizde kin tutmamak da büyük erdemlik olarak adlandırılabilmektedir. Bu sebeple de Sana Kötülük Yapana Okunacak Dua olarak aşağıdaki örnek verilebilir:

“Allah’ım, sen adaletin sahibisin ve senin hükümranlığın altında her şey vardır. Bana kötülük yapan kişiye karşı hissettiklerimizden senin katındaki adaletinle yardımını diliyorum. Beni sabırlı ve metanetli kıl, içimdeki kin ve öfkeyi silip at. Bu kişiyi de doğru yola yönlendir ve iyilik yapmaya teşvik et. Benimle yaptığı kötülüğü affetmesini ve beni affetmemi kolaylaştırmasını diliyorum. Amin.”

İntikam İçin Hangi Sure?

İntikam için hangi sure okunur konusu son dönemde oldukça sık merak ediliyor. Bir kişiden intikam alabilmek için ona fiziksel bir zarar vermemek bu noktada en önemli şeydir. Kesin hükümlerin Allah-u Teala’ya bağlı olduğu bilinmektedir. İntikam için okunması gereken iki sure vardır. Bu sureleri her gün vakit namazlarının ardından abdestli bir şekilde okumak önemlidir. Sureler aşağıda yer alıyor:

  • Lillâhi mulku-ssemâvâti vel-ard yaḣluku mâ yeşâ yehebu limen yeşâu inâśen ve yehebu limen yeşâu-żżukûr. Ev yuzevvicuhum żukrânen ve-inâśâ ve yec’alu men yeşâu ‘akîmâ innehu ‘alîmun kadîr. Vemâ kâne libeşerin en yukellimehullâhu illâ vahyen ev min verâ-i hicâbin ev yursile rasûlen feyûhiye bi-iżnihi mâ yeşâ innehu ‘aliyyun hakîm.
  • Ve keżâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ mâ kunte tedrî mâ-lkitâbu velâ-l-îmânu velâkin ce’alnâhu nûran nehdî bihi men neşâu min ‘ibâdinâ ve-inneke letehdî ilâ sirâtin mustakîm. Veterâhum yu’radûne ‘aleyhâ ḣâşi’îne mine-żżulli yenzurûne min tarfin ḣafiyy ve kâle-lleżîne âmenû inne-lḣâsirîne-lleżîne ḣasirû enfusehum ve ehlîhim yevme-lkiyâme elâ inne-zzâlimîne fî ‘ażâbin mukîm.

Zalimlere Nasıl Dua Edilir?

Zalimlere nasıl dua edilir diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. Zalim kimselerin ettiğini bulması ve aynı acıları yaşaması genellikle zulme uğrayanlar tarafından istenen tek şeydir. Bunun için yapılması gereken birçok şey bulunur. Ayrıca ilk etapta durumu yargıya taşımak ve dünyevi yaşamda cezalandırılmasını beklemek gerekir. Sonrasında ise Allah-u Teala’ya el açarak dua etmek suretiyle hem dünyevi hem de ahiret yaşamı için dua edilir.

Bunun için en sık tercih edilen dualardan ilki Ayetel Kürsi’dir. Allah’ın adaletinden bahseden bu sureyle birlikte sonunda zulüm uygulayan kişinin ismi söylenerek dua edilmelidir. Biri Ayetel Kürsi olmak üzere toplamda iki dua da aşağıdaki gibidir:

  • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Huvallâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir lehu-l-esmâu-lhusnâ yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard vehuve-l’azîzu-lhakîm. Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm. Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyetillâh ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn.

Zararlı Birinin Uzaklaşması İçin Ne Okunur?

Zararlı birinin uzaklaşması için ne okunur sorusunun yanıtı aşağıdaki mucizevi duadır. Bu duaları okuyarak zararlı kişileri kendinden uzaklaştırmak mümkündür.

Lâ yukâtilûnekum cemî’an illâ fî kuran muhassanetin ev min verâ-i cudur be suhum beynehum şedîd tahsebuhum cemî’an ve kulûbuhum şettâ żâlike bi-ennehum kavmun lâ ya’kilûn. Elem tera ilâ-lleżîne nâfekû yekûlûne li-iḣvânihimu-lleżîne keferû min ehli-lkitâbi le-in uḣrictum lenaḣrucenne me’akum velâ nutî’u fîkum ehaden ebeden ve-in kûtiltum lenensurannekum vallâhu yeşhedu innehum lekâżibûn. Mâ kata’tum min lînetin ev teraktumûhâ kâ-imeten ‘alâ usûlihâ febi-iżnillâhi veliyuḣziye-lfâsikîn.

Ayrıca, Kötülük yapanların cezasını bulmak için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın