Ana SayfaMucize DualarKulak Açılması İçin Dua – Kulak Ağrısına Son!

Kulak Açılması İçin Dua – Kulak Ağrısına Son!

Kulak açılması için dua, kulak sağlığı sorunlarıyla mücadele eden ve işitme gücünü geri kazanmak isteyen kişilerin sıkça başvurduğu bir araçtır. Bu dualar, Allah’a seslenerek kulaklardaki tıkanıklığı gidermeye yardımcı olmayı amaçlar. İşte kulak açılması için yapılan dualar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Duaların anlamını ve nasıl uygulanacağını öğrenerek, Kulak Açılması İçin Dua ile tüm kulak sorunlarına çözüm olacağız inşAllah… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kulak Ağrısına Karşı Dua

Kulak Ağrısına Karşı Dua
Kulak Ağrısına Karşı Dua

Özellikle Kulak ağrısına karşı dua, insanların kulaklarında hissettikleri acıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek bir yöntemdir. Ayrıca Kaf Suresi’nin 41. ayeti olan “Es-semî” ismi şerifi de kulak ağrısı için okunmaktadır. Es-sema kelimesinin kökü olan “es-semi”, Arapça’da işitme anlamına gelir ve Allah’ın işitme gücünün kusursuz olduğunu ifade eder.

Kulak ağrısına karşı yapılan duada, Kaf Suresi’nin 41. ayeti olan “Es-semî” okunmaktadır. Bu ismi şerifi 7 kez okunarak terkip uygulanır. Terkip, bir dua ya da zikrin belirli sayılarda tekrar edilmesidir. Bu durumda 7 kez okunması önerilmektedir.

Kulak Açılması İçin Dua

Kulak açılması için dua son dönemde internetin en çok aranan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ayrıca Kulak açılması için önerilen iki dua da aşağıda yer alıyor.

 • İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. İnnellezîne yu’zûnallâhe ve resûlehu leanehumullâhu fîd dunyâ vel âhırati ve eadde lehum azâben muhînâ. Vellezîne yu’zûnel mu’minîne vel mu’minâti bi gayri mâktesebû fe kadihtemelû buhtânen ve ismen mubînâ.
 • Yâ eyyuhân nebîyyu kul li ezvâcike ve benâtike ve nisâil mu’minîne yudnîne aleyhinne min celâbîbihinn, zâlike ednâ en yu’rafne fe lâ yu’zeyne ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Le in lem yentehil munâfikûne vellezîne fî kulûbihim maradun vel murcifûne fîl medîneti le nugriyenneke bihim summe lâ yucâvirûneke fîhâ illâ kalîlâ.

Bu içeriğimize benzer erkeği kendine aşık etme yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Kulak Açılması İçin Dua Dinle

Alt kısımda değerli hocamızdan Kulak Açılması İçin Duayı Dinleyebilirsiniz. Dua ile kalın.

Kulak Hastalıkları İçin Dua

Kulak hastalıklarıyla ilgili şifa dilemek isteyen kişiler, Allah’a samimi bir şekilde dua edebilirler.

Aşağıda, kulak hastalıkları için okunacak dualar:

 1. “Ya Rab! İlahi Rahmetinle benim kulaklarımı ve işitme yeteneğimi koru ve bana sağlıklı bir işitme hediye et.”
 2. “Allah’ım! Sen her türlü dertlere derman olan Rabbisin. Beni de kulak rahatsızlıklarından kurtar ve şifanı lütfet.”
 3. “Ey Şifa Sahibi Allah’ım! Kulağımı açarak bana sağlıklı bir işitme nasip et. Bütün kulak hastalarına da şifa ver.”

Arapça okumak isteyenler için:

 1. يا رب، برحمتك الإلهية احفظ أذني وقدرتي على السمع وامنحني سمعًا صحيًا.
 2. اللهم! إنك رب كل شفاء، فشفِّ قَوْتِي مِنْ جَمِیع أَذٍى، وأَجُرِّني مِنْ عَلالات فَأَذُوى، وارحمني بشفائك.
 3. يا الله شافي العباد! افتح أذني وامد لي سمعًا صحيًا. وارزق جمیع مرضی الأذن شفاءً.

Kulak Hastalıkları İçin Duaların Türkçe anlamı şu şekildedir:

 1. “Ey Rabbim! İlahi merhametinle kulaklarımı ve işitme yeteneğimi koru ve bana sağlıklı bir işitme bahşet.”
 2. “Allah’ım! Sen her türlü dertlere derman olan Rabbisin. Beni de kulak rahatsızlıklarından kurtar ve şifanı ihsan et.”
 3. “Ey Şifa Sahibi Allah’ım! Kulakları açarak bana sağlıklı bir işitme ver. Bütün kulak hastalarına da şifa ver.”

Kulak Açılması İçin Dua Hakkında sizin de öneriliniz varsa yorum kısmında bizlere yazmayı unutmayınız.

Aşk İçin Okunan Sureler

Aşk için okunan sureler sayesinde inançlı kimselerin sonsuz huzura kavuşmasının önünde hiçbir engel yoktur. Allah-u Teala’nın izniyle aşk için aşağıdaki iki surenin okunması yeterlidir. Yüce Allah aşağıdaki duaları okuyan inançlı kullarının dualarını kabul eder ve hayırlı bir eş nasip eyler. Duaları her gün 3’er kez okumak gereklidir.

 • Mel’ûnîne, eyne mâ sukıfû uhızû ve kuttılû taktîlâ. Sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ. Yes’eluken nâsu anis sâati, kul innemâ ilmuhâ indallâhi, ve mâ yudrîke lealles sâate tekûnu karîbâ. İnnallâhe leanel kâfirîne ve eadde lehum saîrâ.
 • Hâlidîne fîhâ ebedâ, lâ yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ. Yevme tukallebu vucûhuhum fîn nâri yekûlûne yâ leytenâ ata’nâllâhe ve ata’nâr resûlâ. Ve kâlû rabbenâ innâ ata’nâ sâdetenâ ve kuberâenâ fe edallûnâs sebîl. Rabbenâ âtihim dı’feyni minel azâbi vel’anhum la’nen kebîrâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne âzev mûsâ fe berraehullâhu mimmâ kâlû, ve kâne indallâhi vecîhâ.
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. Yuslıh lekum a’mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum, ve men yutıillâhe ve resûlehu fe kad fâze fevzen azîmâ. İnnâ aradnâl emânete alâs semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehâl insânu, innehu kâne zalûmen cehûlâ. Li yuazziballâhul munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâti ve yetûballâhu alâl mu’minîne vel mu’minât, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Aşık Etme Duası Nihat Hatipoğlu

Aşık etme duası Nihat Hatipoğlu tarafından da her canlı yayın ve programda önerilmektedir. Bu noktada aşık etmek üzerine en popüler üç dua aşağıdaki gibidir:

 • Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdetun, ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilletun, ulâike ashâbul cenneti, hum fîhâ hâlidûn. Vellezîne kesebûs seyyiâti cezâu seyyietin bi mislihâ ve terhekuhum zilletun, mâ lehum minallâhi min âsimin, ke ennemâ ugsîyet vucûhuhum kıtaan minel leyli muzlimâ, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn.
 • Ve yevme nahşuruhum cemîan summe nekûlu lillezîne eşrakû mekânekum entum ve şurakâukum, fe zeyyelnâ beynehum, ve kâle şurakâuhum mâ kuntum iyyânâ ta’budûn. Fe kefâ billâhi şehîden beynenâ ve beynekum in kunnâ an ibâdetikum le gâfilîn. Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet ve ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakkı ve dalle anhum mâ kânû yefterûn.
 • Kul men yerzukukum mines semâi vel ardı em men yemlikus sem’a vel ebsâre ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul emre, fe se yekûlûnallâh, fe kul e fe lâ tettekûn.

Sonuç

Sonuç olarak, birçok Kulak açılması için dua önerisinde bulunduk. Kulak sağlığı sorunlarıyla mücadele eden ve işitme gücünü geri kazanmak isteyen kişilerin önerdiğimiz duaları şiddetle okumalarını öneriyoruz.

Bunun yanında Kulak Ağrısına Karşı Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Kulak Açılması İçin Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın