Ana SayfaMucize DualarKumardan Kurtulma Duası – Etkili

Kumardan Kurtulma Duası – Etkili

Kumardan kurtulma duası, bazı insanların kumar bağımlılığından kurtulmak için Allah’a yönelerek yardım dilemek istedikleri bir konudur. Kumar, hem maddi hem de manevi açıdan zararlı sonuçlara yol açabilen bir bağımlılık türüdür. Kumar, hem maddi hem de manevi açıdan zararlı sonuçlara yol açabilen bir bağımlılık türüdür. İnsanlar bu alışkanlıklarını bırakmak ve daha sağlıklı bir hayata adım atmak için dua etmeyi tercih edebilirler. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kumardan Kurtulma Duası

Kumardan kurtulma duası sayesinde inançlı kimseler en büyük illet ve bağımlılıklardan biri olan kumardan kurtulabilmektedir. Ayrıca, kumardan kurtulmak için O’na el açmak ve aşağıdaki duaları okumak gerekiyor.

  • Bi’semeşterav bihî enfusehum en yekfurû bi mâ enzelallâhu bagyen en yunezzilallâhu min fadlihî alâ men yeşâu min ibâdih, fe bâû bi gadabin alâ gadab, ve lil kâfirîne azâbun muhîn. Ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâehu ve huvel hakku musaddikan limâ meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi min kablu in kuntum mu’minîn.
  • Ve lekad câekum mûsâ bil beyyinâti summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn. Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr, huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesmeû kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uşribû fî kulûbihimul icle bi kufrihim kul bi’se mâ ye’murukum bihî îmânukum in kuntum mu’minîn.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz.

Kocamı Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Kocamı Kumardan Kurtulmak İçin Dua
Kocamı Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Öncelikle Kocamı Kumardan Kurtulmak İçin Dua konusuna bakalım. Kumar, İslam dini tarafından kesinlikle yasaklanmış bir faaliyettir. Eşinizin kumardan kurtulması için dua etmek önemli olmakla birlikte, bu süreçte destek ve yardım sağlamak da gereklidir.

Allah’a samimi bir şekilde niyet ederek dua edebilirsiniz. Dualarınızda eşinizin kumar bağımlılığının son bulmasını ve doğru yola yönelmesini dilemek önemlidir. Aynı zamanda onun için sabır ve irade gücü isteyebilirsiniz.

Ancak unutmayın ki dua tek başına mucizevi sonuçlar getirmeyebiliyor. Eşinizin değişim göstermesi için ona destek olmanız, profesyonel yardım aramanız veya uygun tedavi seçeneklerine başvurmanız önemlidir.

Kötü Bağımlılıklardan Kurtulmak İçin Dua

Kötü bağımlılıklardan kurtulmak için dua hem kumar hem de alkol gibi inançlı kimselerin bulaşmaması gereken şeylerden kurtarıyor. Tüm kötü bağımlılık ve alışkanlıklardan kurtaran o üç dua şöyle:

  • Kul in kânet lekumud dârul âhiretu indallâhi hâlisaten min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn. Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâtin, ve minellezîne eşrakû yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh, ve mâ huve bi muzahzihıhî minel azâbi en yuammer, vallâhu basîrun bimâ ya’melûn.
  • Kul men kâne aduvven li cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi ve huden ve buşrâ lil mu’minîn. Men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvvun lil kâfirîn.
  • E ve kullemâ âhedû ahden nebezehu ferîkun minhum bel ekseruhum lâ yu’minûn. Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât, ve mâ yekfuru bihâ illel fâsikûn. Ve lemmâ câehum resûlun min indillâhi musaddikun limâ meahum nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitâb, kitâballâhi verâe zuhûrihim ke ennehum lâ ya’lemûn.

Korkan Kişinin Okuması Gereken Dualar

Korkan kişinin okuması gereken dualar sayesinde Yüce Allah inançlı kimseyi her türlü dertten ve beladan kurtarır. Aziz Allah’a el açmak suretiyle korkan kişi için tüm hayırlı kapılar aralanır. İnternetin en çok aratılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Korkan kişilerin okuması gereken o dualar aşağıda bulunuyor:

  • Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihra, ve mâ unzile alâl melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût, ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcihî, ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh, ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum ve lekad alimû le menişterâhu mâ lehu fîl âhirati min halâkın, ve le bi’se mâ şerav bihî enfusehum lev kânû ya’lemûn.
  • Ve lev ennehum âmenû vettekav le mesûbetun min indillâhi hayr, lev kânû ya’lemûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûlû râinâ ve kûlûnzurnâ vesmeû ve lil kâfirîne azâbun elîm. Mâ yeveddullezîne keferû min ehlil kitâbi ve lel muşrikîne en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum vallâhu yahtassu bi rahmetihî men yeşâu, vallâhu zul fadlil azîm.

Bunun yanında Kumardan Kurtulma Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Kumardan Kurtulma Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın