Ana SayfaMucize DualarKumardan Kurtulmak İçin Dua – Diyanet

Kumardan Kurtulmak İçin Dua – Diyanet

Kumardan kurtulmak için dua edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Özellikle kumar gibi kötü bir bağımlılıktan kurtulmak İslam’da son derece önemlidir. Kumardan kurtulmak isteyen ve hayatını düzene koymak isteyenlerin okuyacağı dualar ise yazımız içerisinde mevcuttur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua
Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Öncelikle şunu belirtelim ki kötü alışkanlıklardan kurtulmak için dua etmek, Allah’tan yardım ve destek dilemek için önemli bir adımdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulma süreci, sabır ve azim gerektiren bir süreç olabilir. Allah’a yönelerek içten dua etmek, bu süreci kolaylaştırabilir ve güçlendirebilir. İşte Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua şu şekildedir:

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. Ve etiy’ullahe ve etiy’ur rasule vahzeru. Fe in tevelleytüm fa’lemu ennema ala resunlinel belağulmübin. Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hakkı Muhammed Mustafa salllahü aleyhi ve sellim.”

Kumardan Kurtulma Duası Diyanet

Özellikle kötü alışkanlıkları olan insanlar bu alışkanlıktan kurtulmak için dua edebilirler. Özellikle Kumardan Kurtulma Duası Diyanet oldukça etkilidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte o dua şu şekildedir:

  • Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh, vallâhu zû fadlin azîm. İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvifu evliyâehu, fe lâ tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mu’minîn.

Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Kumardan kurtulmak için Allah’a yönelerek samimi dua etmek önemlidir. İslam dininde, kumar gibi haram ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak teşvik edilir. Kumar, insanların maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilen bir faaliyettir ve İslam’da yasaklanmıştır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Kumardan Kurtulmak İçin Dua şu şekildedir:

Ve lâ yahzunkellezîne yusâriûne fîl kufr, innehum len yadurrûllâhe şey’â, yurîdullâhu ellâ yec’ale lehum hazzan fîl âhireh, ve lehum azâbun azîm. İnnellezîneşteravul kufra bil îmâni len yedurrûllâhe şey’â, ve lehum azâbun elîm.

Kumardan Kurtulmak İçin Esmaül Hüsna

Kumardan kurtulmak gibi bir kötü alışkanlıktan uzaklaşmak için doğrudan Esmaül Hüsna’ya yönelmek yerine, Esmaül Hüsna’nın anlamlarını düşünerek ve Allah’a yönelerek içten bir şekilde dua etmek daha uygun olacaktır. Örneğin, “Ya Rabbi, Sen Rahman ve Rahim’sin, lütfunu ve merhametini üzerimizden esirgeme. Bize doğru yolu göster ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmamıza yardımcı ol.” Böylece Kumardan Kurtulmak İçin Esmaül Hüsna ile ilgili bu tarz bilgiler verebiliriz.

Çaresizlik Anında Okunacak Dua

Çaresizlik anında okunacak dua sayesinde inançlı kimseler her durumda kendileri için bir çıkış bulabiliyor. Çaresiz bir anda okunacak aşağıdaki üç dua, inançlı kimselerin gönlünü ferahlatır ve onlara rahatlık verir.

  • Ve lâ yahsebennellezîne keferû ennemâ numlî lehum hayrun li enfusihim, innemâ numlî lehum li yezdâdû ismâ, ve lehum azâbun muhîn.
  • Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib, ve mâ kânallâhu li yutliakum alâl gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulihî, ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm.
  • Ve lâ yahsebennellezîne yebhalûne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî huve hayran lehum, bel huve şerrun lehum se yutavvekûne mâ bahilû bihî yevmel kıyâmeh, ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr.

Koruyucu Dualar Nelerdir?

Koruyucu dualar nelerdir diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Aşağıdaki duaları okuyan kişiler Yüce Allah tarafından meleklerin görevlendirilmesiyle korumaya alınır. Bu kişilerin sevdikleri de aynı korumaya dahildir.

  • Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk. Kullu nefsin zâikatul mevt, ve innemâ tuveffevne ucûrekum yevmel kıyâmeh, fe men zuhziha anin nâri ve udhılel cennete fe kad fâz, ve mâl hâyâtud dunyâ illâ metâul gurûr.
  • Zâlike bimâ kaddemet eydîkum ve ennallâhe leyse bi zallâmin lil abîd. Ellezîne kâlû innallâhe ahide ileynâ ellâ nu’mine li resûlin hattâ ye’tiyenâ bi kurbânin te’kuluhun nâr, kul kad câekum rusulun min kablî bil beyyinâti ve billezî kultum fe lime kateltumûhum in kuntum sâdıkîn. Fe in kezzebûke fe kad kuzzibe rusulun min kablike câu bil beyyinâti vez zuburi vel kitâbil munîr.

Kötülüklerden Koruyan Etkili Dua

Kötülüklerden koruyan etkili dua sayesinde tüm kötülüklerden, şerden ve her türlü olumsuz durumdan korunmak mümkündür. Bunun için okunması gereken iki duayı her gün vakit namazlarının ardından ikişer kez okumak yeterlidir.

  • Le tublevunne fî emvâlikum ve enfusikum ve le tesmeunne minellezîne ûtûl kitâbe min kablikum ve minellezîne eşrakû ezen kesîrâ, ve in tasbirû ve tettekû fe inne zâlike min azmil umûr. Ve iz ehazallâhu mîsâkallezîne ûtûl kitâbe le tubeyyinunnehu lin nâsi ve lâ tektumûneh, fe nebezûhu verâe zuhûrihim veşterav bihî semenen kalîlâ, fe bi’se mâ yeşterûn.
  • Lâ tahsebennellezîne yefrahûne bi mâ etev ve yuhıbbûne en yuhmedû bi mâ lem yef’alû fe lâ tahsebennehum bi mefâzetin minel azâb, ve lehum azâbun elîm. Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr.

Son olarak Kumardan kurtulmak için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın