Ana SayfaMucize DualarKur’an’da Birini Kendine Aşık Etme Duası – Aşk ve Dualar

Kur’an’da Birini Kendine Aşık Etme Duası – Aşk ve Dualar

Kuran’da birini kendine aşık etme duası ile inançlı kimseler hoşlandıkları kişilerle birlikte gönül bağlarını kurabilirler. Kuran’da birini kendine aşık etmek isteyenler için üç farklı dua öneriliyor:

  • Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn.
  • Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn.
  • Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî bâraknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr. Ve âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâhu huden li benî isrâîle ellâ tettehızû min dûnî vekîlâ. Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne uluvven kebîrâ.

1 Günde Aşık Etme Duası

1 Günde Aşık Etme Duası sayesinde hoşlanılan ve birlikte bir yaşam sürmek istenen kişiyi aynı gün aşık etmek mümkün. Bu durum normal yollarla pek olası görünmese de Yüce Allah’ın izniyle imkânsız diye bir şey yoktur. Eğer her iki taraf için de hayırlısı bu ise aşağıdaki duayı aşık etmek istenen kişinin fotoğrafına okumak yeterli olacaktır.

  • Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû hılâled diyâr(diyâri), ve kâne va’den mef’ûlâ. Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû hılâled diyâr, ve kâne va’den mef’ûlâ. Summe radednâ lekumul kerrate aleyhim ve emdednâkum bi emvâlin ve benîne ve cealnâkum eksere nefîrâ.
  • İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in ese’tum fe lehâ, fe izâ câe va’dul âhırati li yesûû vucûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhu evvele merratin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ. İnne hâzâl kur’âne yehdî lilletî hiye akvemu ve yubeşşirul mu’minînellezîne ya’melûnes sâlihâti enne lehum ecren kebîrâ. Ve ennellezîne lâ yu’minûne bil âhırati a’tednâ lehum azâben elîmâ.
  • Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr(hayri), ve kânel insânu acûlâ. Ve cealnâl leyle ven nehâre âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıraten li tebtegû fadlen min rabbikum ve li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, ve kulle şey’in fassalnâhu tafsîlâ.

Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası

Uzaktaki birini aşık etme duası sayesinde aşkın mesafe ve engel tanımadığını görmek mümkün. Yüce Allah’a el açan inançlı kimseler uzaktaki birini dahi kendilerine aşık edebilmektedir. Bunun için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

  • Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukıhî, ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ. Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ.
  • Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mutrafîhâ fe fesekû fîhâ fe hakka aleyhâl kavlu fe demmernâhâ tedmîrâ. Ve kem ehleknâ minel kurûni min ba’di nûhin ve kefâ bi rabbike bi zunûbi ıbâdihî habîran basîrâ. Men kâne yurîdul âcilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâu li men nurîdu summe cealnâ lehu cehennem, yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rabbike, ve mâ kâne atâu rabbike mahzûrâ.

Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası

Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası merak edilen konu başlıkları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Herhangi bir şekilde büyü kullanmadan bir kişiyi aşık etmenin en iyi yolunun Allah-u Teala’ya el açmak olduğu biliniyor. Vakit namazlarında ve her boş anda aşağıdaki duayı okuyarak Allah’tan hayırlı bir eş nasip eylemesi temenni edilebiliyor. Büyüsüz aşık etme duasının okunuş aşağıdaki şekildedir:

  • Fasbir kemâ sabera ulûl azmi miner rusuli ve lâ testa’cil lehum, ke ennehum yevme yeravne mâ yûadûne lem yelbesû illâ sâaten min nehâr, belâgun, fe hel yuhleku illâl kavmul fâsikûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın