Ana SayfaMucize DualarKüs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua – 1 Saatte Aratan Dua

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua – 1 Saatte Aratan Dua

Küs olduğun birinin seni araması için dua okumak yapılacak en doğru işlerden biridir. Nitekim Allah-u Teala da kullarının kendisine dua etmesini ve O’ndan dilemesini ister. Bunun için okunması gereken dualar yazımız içerisinde mevcuttur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua

Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin DuaPin
Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua

Genellikle insanlar biriyle küs oldukları zaman onun gelip özür dilemesini istemektedir. Çünkü kendilerini küçük düşürmemek için kendileri haksız olsa bile her zaman karşı taraftan ilk adımı bekleyebilirler. Bunun için Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dualar okunabilir. İşte o dua şu şekildedir:

“Ey Rabbimiz, bizim aramızı düzelt, merhametinle bizi kuşat ve bizimle birlikte olanlara da merhamet et. Amin.” (Kur’an, Furkan Suresi, 74)

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua

Küslük yaşamak, insanlar arasında doğal olarak olabilecek bir durumdur. Ancak, bu durum insanların arasındaki ilişkileri ve iletişimi olumsuz etkiler. Küslük yaşadığımız kişilerle barışmak istediğimizde, bazen kendi çabalarımız yeterli olmayabilir. Bu yüzden karşı tarafın da bize yaklaşması gerekir. Bu nedenle, küs olduğumuz kişinin bizi araması için Allah’a dua etmek bir seçenek olabilir. İşte Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua şu şekildedir:

  • Lekad enzelnâ ileykum kitâben fîhi zikrukum, e fe lâ ta’kılûn. Ve kem kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe’nâ ba’dehâ kavmen âharîn. Fe lemmâ ehassû be’senâ izâ hum minhâ yerkudûn.

Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Dua

Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Dua etmek bazen çok önemlidir. Çünkü küs olduğunuz biriyle barışmak için birçok yol denemiş olabilirsiniz. Fakat bunlardan bir sonuç alamadıysanız en önemli yöntemlerden biri de dua etmektir. İşte o dua şu şekildedir:

“Allah’ım, Sen her şeyi en iyi bilensin, Sen her şeyi en doğru şekilde yönetensin. Bugün senin huzurunda, kalbimdeki küskünlük ve kırgınlıkların neden olduğu acıyı hissediyorum. Senin adına dua ediyorum ve barış için yardımını istiyorum. Lütfen bana ve küstüğüm kişiye merhamet et, kalplerimizi yumuşat ve barışa kavuşmamız için yardım et. Bizim aramızdaki engelleri kaldır, kelimelerimizi ve eylemlerimizi düzelt. Bize yardım et, Senin izninle barışın sıcaklığını tekrar hissedelim. Amin.”

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua

Dua, kişinin Allah’a samimi bir şekilde yakarışıdır. Allah’a yapılan dua, kişinin manevi gücünü artırabilir, umut ve huzur verir. İnsanlar Allah’a dua ederek, kendi dertlerini, ihtiyaçlarını ve arzularını ifade edebilirler. Ayrıca bu dua, kişinin kalbindeki kin, öfke ve nefret gibi olumsuz duyguları azaltabilir ve barışçıl bir çözüme ulaşma şansını artırabilir. Bunun için Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua etmek oldukça önemlidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kuvvetli Barıştırma Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Kâle rabbî ya’lemul kavle fîs semâi vel ardı ve huves semîul alîm. Bel kâlû adgâsu ahlâmin belifterâhu bel huve şâır, felye’tinâ bi âyetin kemâ ursilel evvelûn. Mâ âmenet kablehum min karyetin ehleknâhâ, e fe hum yu’minûn. Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn.

1 Saatte Aratan Dua

1 saatte aratan dua ile aylarca görüşülmeyen kişinin dahi 1 saat içerisinde araması mümkün hale gelmektedir. Bu, yalnızca O’nun rızası ve izniyle mümkün olur. Bu sebepten aşağıdaki duayı her gün aksatmadan okumanız gerekir:

  • Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn. Fe mâ zâlet tilke da’vâhum hattâ cealnâhum hasîden hâmidîn. Ve mâ halaknâs semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn. Lev eradnâ en nettehıze lehven lettehaznâhu min ledunnâ in kunnâ fâılîn. Bel nakzifu bil hakkı alâl bâtıli fe yedmeguhu fe izâ huve zâhikun, ve lekumul veylu mimmâ tasıfûn. Ve lehu men fîs semâvâti vel ard(ardı), ve men indehu lâ yestekbirûne an ıbâdetihî ve lâ yestahsirûn.

Birinin Sizi Araması İçin Dua

Birinin sizi araması için dua etmek birçok kişiye göre inandırıcı olmasa da bugüne kadar pek çok kişi bunun gerçek olduğunu deneyimlemiştir. Nitekim aşağıdaki duayı okuyan inançlı kimseler, kalbinden geçirdiği kişinin kendisini aramasını sağlayabiliyor. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Emittehazû âliheten minel ardı hum yunşirûn. Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn. Lâ yus’elu ammâ yef’alu ve hum yus’elûn. Emittehazû min dûnihî âliheten, kul hâtû burhânekum, hâzâ zikru men maiye ve zikru men kablî, bel ekseruhum lâ ya’lemûnel hakka fe hum mu’ridûn. Ve mâ erselnâ min kablike min resûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa’budûni. Ve kâlûttehazer rahmânu veleden subhânehu, bel ıbâdun mukramûn. Lâ yesbikûnehu bil kavli ve hum bi emrihî ya’melûn

Sevdiğin Erkeğin Araması İçin Resmine Okunacak Dua

Sevdiğin erkeğin araması için resmine okunacak dua günde 3 kez okunmalıdır. Bunun için ilk etapta sevdiğinin resmini karşına almak ve sessiz bir oda içerisinde beklemek gereklidir. Sonrasında ise aşağıdaki iki duayı 3’er kez okuyarak resme üflemek yeterli olacaktır. Bu dualar kısa süre içerisinde etki ettiği için okuyan kişinin sevdiği erkek ansızın arayacaktır:

  • E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy, e fe lâ yu’minûn. Ve cealnâ fîl ardı ravâsiye en temîde bi him ve cealnâ fîhâ ficâcen subulen leallehum yehtedûn. Ve cealnâs semâe sakfen mahfûzâ, ve hum an âyâtihâ mu’ridûn.
  • Hulikal insânu min acelin, se urîkum âyâtî fe lâ testa’cilûni. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdıkîn Lev ya’lemullezîne keferû hîne lâ yekuffûne an vucûhihimun nâra ve lâ an zuhûrihim ve lâ hum yunsarûn. Bel te’tîhim bagteten fe tebhetuhum fe lâ yestetî’ûne reddehâ ve lâ hum yunzarûn.

Son olarak Küs olduğun birinin seni araması için dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın