Ana SayfaMucize DualarKüs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua – 1 Saatte Aratan Dua

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua – 1 Saatte Aratan Dua

Küs olduğun birinin seni araması için dua okumak yapılacak en doğru işlerden biridir. Nitekim Allah-u Teala da kullarının kendisine dua etmesini ve O’ndan dilemesini ister. Bunun için okunması gereken dualar yazımız içerisinde mevcuttur.

Sevdiğinizin size ulaşması için dua ederken içtenlikle ve samimiyetle yaklaşmanız önemlidir. İçinizden geldiği gibi dua etmek ve sevdiklerinizin sizinle iletişime geçmesi için Allah’a yönelmek, dualarınızın kabul olma olasılığını arttırır.

Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua

Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua
Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua

Genellikle insanlar biriyle küs oldukları zaman onun gelip özür dilemesini istemektedir. Çünkü kendilerini küçük düşürmemek için kendileri haksız olsa bile her zaman karşı taraftan ilk adımı bekleyebilirler. Bunun için Küs olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dualar okunabilir. İşte o dua şu şekildedir:

“Ey Rabbimiz, bizim aramızı düzelt, merhametinle bizi kuşat ve bizimle birlikte olanlara da merhamet et. Amin.” (Kur’an, Furkan Suresi, 74)

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua

Küslük yaşamak, insanlar arasında doğal olarak olabilecek bir durumdur. Ancak, bu durum insanların arasındaki ilişkileri ve iletişimi olumsuz etkiler. Küslük yaşadığımız kişilerle barışmak istediğimizde, bazen kendi çabalarımız yeterli olmaz. Bu yüzden karşı tarafın da bize yaklaşması gerekir. Bu nedenle, küs olduğumuz kişinin bizi araması için Allah’a dua etmek bir seçenektir. İşte Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua şu şekildedir:

 • Lekad enzelnâ ileykum kitâben fîhi zikrukum, e fe lâ ta’kılûn. Ve kem kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe’nâ ba’dehâ kavmen âharîn. Fe lemmâ ehassû be’senâ izâ hum minhâ yerkudûn.

Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Dua

Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Dua etmek bazen çok önemlidir. Çünkü küs olduğunuz biriyle barışmak için birçok yol denemiş olabilirsiniz. Fakat bunlardan bir sonuç alamadıysanız en önemli yöntemlerden biri de dua etmektir. İşte o dua şu şekildedir:

“Allah’ım, Sen her şeyi en iyi bilensin, Sen her şeyi en doğru şekilde yönetensin. Bugün senin huzurunda, kalbimdeki küskünlük ve kırgınlıkların neden olduğu acıyı hissediyorum. Senin adına dua ediyorum ve barış için yardımını istiyorum. Lütfen bana ve küstüğüm kişiye merhamet et, kalplerimizi yumuşat ve barışa kavuşmamız için yardım et. Bizim aramızdaki engelleri kaldır, kelimelerimizi ve eylemlerimizi düzelt. Bize yardım et, Senin izninle barışın sıcaklığını tekrar hissedelim. Amin.”

Sevdiğinin resmine bakarak “Ya Vedud”

Sevdiğinin resmine bakarak “Ya Vedud” zikrini çekmek, onu kendinize bağlamak ve kalbini kazanmak için etkili bir yöntem olabilir. “Ya Vedud” zikri, sevdiğinin resmine bakarken Allah’a yönelme ve O’ndan sevgi ve merhamet talep etme amacıyla yapılır. Bu zikirde, kişi sevdikleriyle olan ilişkilerinde daha derin bir bağ kurmak, sevgi dolu bir kalple yaklaşmak ve Allah’ın sonsuz sevgisine sığınmak niyetindedir. Resim üzerinden yapılan bu zikir, manevi bir bağ kurma ve sevgiyi pekiştirme amacı taşır.

Zikri çekerken:

 • Abdestli olmak
 • Kıbleye dönmek
 • Sevdiğinizin resmini karşınıza koymak
 • Gözlerinizi kapatıp kalbinizi sevdiğinize odaklamak
 • “Ya Vedud” zikrini 100 veya daha fazla sayıda çekmek önemlidir.

Zikir çekerken şu duayı da okuyabilirsiniz: “Ya Vedud, ya Rahim, ya Melik, kalbimi sevdiğim (sevdiğinizin ismi) kalbine bağla. Onu bana sevdir ve beni ona sevdir. Aramızda sevgi, muhabbet ve saygı dolu bir ilişki kurmamızı sağla. Amin.”

Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua

Sevdiğinin resmine bakarak okuyabileceğin birçok dua var. Ayrıca sevdiğinin resmine bakarak okunan dualar, kişinin sevgi, muhabbet ve hayır dualarıyla sevdiklerine olan duygularını ifade etmek ve onlar için hayırlı dileklerde bulunmaktır. Bu dualar, manevi bağları güçlendirmek ve sevgi dolu bir atmosfer yaratmak amacıyla yapılır. Sevdiğinin resmi önünde dua etmek, kişinin duygusal ve manevi bağlarını güçlendirirken, Allah’tan sevdikleri için hayırlı dualar talep etmeyi ifade eder. Bunlardan birkaçı şunlardır:

 • “Ya Vedud” duası: “Ya Vedud, ya Rahim, ya Melik, kalbimi sevdiğim (sevdiğinizin ismi) kalbine bağla. Onu bana sevdir ve beni ona sevdir. Aramızda sevgi, muhabbet ve saygı dolu bir ilişki kurmamızı sağla. Amin.”
 • “Ya Latif” duası: “Ya Latif, kalbimi sevdiğim (sevdiğinizin ismi) kalbine yakınlaştır. Aramızdaki engelleri kaldır ve bizi bir araya getir. Amin.”
 • “Ya Muhabbet” duası: “Ya Muhabbet, kalbimi sevdiğim (sevdiğinizin ismi) kalbine sevgi ile doldur. Onu bana sevdir ve beni ona sevdir. Amin.”

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua

Dua, kişinin Allah’a samimi bir şekilde yakarışıdır. Allah’a yapılan dua, kişinin manevi gücünü artırabilir, umut ve huzur verir. İnsanlar Allah’a dua ederek, kendi dertlerini, ihtiyaçlarını ve arzularını ifade edebilirler. Ayrıca bu dua, kişinin kalbindeki kin, öfke ve nefret gibi olumsuz duyguları azaltabilir ve barışçıl bir çözüme ulaşma şansını artırabilir. Bunun için Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua etmek oldukça önemlidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kuvvetli Barıştırma Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Kâle rabbî ya’lemul kavle fîs semâi vel ardı ve huves semîul alîm. Bel kâlû adgâsu ahlâmin belifterâhu bel huve şâır, felye’tinâ bi âyetin kemâ ursilel evvelûn. Mâ âmenet kablehum min karyetin ehleknâhâ, e fe hum yu’minûn. Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn.

1 Saatte Aratan Dua

1 saatte aratan dua ile aylarca görüşülmeyen kişinin dahi 1 saat içerisinde araması mümkün hale gelmektedir. Bu, yalnızca O’nun rızası ve izniyle mümkün olur. Bu sebepten aşağıdaki duayı her gün aksatmadan okumanız gerekir:

 • Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn. Fe mâ zâlet tilke da’vâhum hattâ cealnâhum hasîden hâmidîn. Ve mâ halaknâs semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn. Lev eradnâ en nettehıze lehven lettehaznâhu min ledunnâ in kunnâ fâılîn. Bel nakzifu bil hakkı alâl bâtıli fe yedmeguhu fe izâ huve zâhikun, ve lekumul veylu mimmâ tasıfûn. Ve lehu men fîs semâvâti vel ard(ardı), ve men indehu lâ yestekbirûne an ıbâdetihî ve lâ yestahsirûn.

Birinin Sizi Araması İçin Dua

Birinin sizi araması için dua etmek birçok kişiye göre inandırıcı olmasa da bugüne kadar pek çok kişi bunun gerçek olduğunu deneyimlemiştir. Nitekim aşağıdaki duayı okuyan inançlı kimseler, kalbinden geçirdiği kişinin kendisini aramasını sağlayabiliyor. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Küs Olduğun Biriyle Barışmak İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Emittehazû âliheten minel ardı hum yunşirûn. Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn. Lâ yus’elu ammâ yef’alu ve hum yus’elûn. Emittehazû min dûnihî âliheten, kul hâtû burhânekum, hâzâ zikru men maiye ve zikru men kablî, bel ekseruhum lâ ya’lemûnel hakka fe hum mu’ridûn. Ve mâ erselnâ min kablike min resûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa’budûni. Ve kâlûttehazer rahmânu veleden subhânehu, bel ıbâdun mukramûn. Lâ yesbikûnehu bil kavli ve hum bi emrihî ya’melûn

Sevdiğin Erkeğin Araması İçin Resmine Okunacak Dua

Sevdiğin erkeğin araması için resmine okunacak dua günde 3 kez okunmalıdır. Bunun için ilk etapta sevdiğinin resmini karşına almak ve sessiz bir oda içerisinde beklemek gereklidir. Sonrasında ise aşağıdaki iki duayı 3’er kez okuyarak resme üflemek yeterli olacaktır. Bu dualar kısa süre içerisinde etki ettiği için okuyan kişinin sevdiği erkek ansızın arayacaktır:

 • E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy, e fe lâ yu’minûn. Ve cealnâ fîl ardı ravâsiye en temîde bi him ve cealnâ fîhâ ficâcen subulen leallehum yehtedûn. Ve cealnâs semâe sakfen mahfûzâ, ve hum an âyâtihâ mu’ridûn.
 • Hulikal insânu min acelin, se urîkum âyâtî fe lâ testa’cilûni. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdıkîn Lev ya’lemullezîne keferû hîne lâ yekuffûne an vucûhihimun nâra ve lâ an zuhûrihim ve lâ hum yunsarûn. Bel te’tîhim bagteten fe tebhetuhum fe lâ yestetî’ûne reddehâ ve lâ hum yunzarûn.

Sevdiğinin Seni Araması İçin Esma

Sevdiğinizin size ulaşması için etkili dualar ararken, Esma-ül Hüsna’nın gücünden faydalanabilirsiniz. Esma-ül Hüsna, Allah’ın güzel isimleri anlamına gelir ve her biri farklı bir özellik veya nitelik taşır.

Sevdiğinizin sizi araması için Esma-ül Hüsna’nın bazı isimlerini zikretmek çok önelidir. Ayrıca dua etmek, dualarınızın kabul olma ihtimali artar. Esma-ül Hüsna’nın her bir ismi, farklı bir anlam taşır ve dua ederken bu isimleri kullanmak, dualarınızın daha etkili olmasına yardımcı olur.

Arapça EsmaTürkçe Anlamı
يَا قَهَّارُEy her şeyin üstünü örten ve istediği gibi tasarruf eden Rabbim!
يَا وَدُوْدُEy sevgi ve merhamet sahibi olan Allah’ım!

Sevdiğinin Araması İçin Salavat

Sevdiklerimizin bizimle iletişim kurması için dualar etmek, Salavat-ı Şerife okumak da etkili bir yöntemdir. Salavat-ı Şerife, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e salat ve selam göndermek anlamına gelir.

Salavat-ı Şerife okumak, Allah’a Peygamberimize dua etmek ve onun şefaatini istemek anlamına gelir. Sevdiğinizin size ulaşması için Salavat-ı Şerife okuyarak dua etmek, dualarınızın kabul olma olasılığını artar.

Arapça SalavatTürkçe Anlamı
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍEy Allah’ım, efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle.

Son olarak Küs olduğun birinin seni araması için dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın