Ana SayfaMucize DualarMehmet Emin Tokadi Dilek Duası – Güzel Etki!

Mehmet Emin Tokadi Dilek Duası – Güzel Etki!

Mehmet Emin Tokadi dilek duası da merak edilen konular arasındadır. Özellikle Mehmet Emin Tokadi mezarını ziyaret edenlerin bir duayı zikretmelerinin önemi de her zaman fazla olmaktadır. Kişilerin ahiret yaşantısını kurtarmaları için Mehmet Emin Tokadi mezarında bu duayı etmeleri gibi bir konu yaygın olarak gelişmektedir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mehmet Emin Tokadi mezarında okunan duada daha çok bir dilek yer almaktadır. Din aliminin kendisini ziyaret edenlere önemli dileklerini ilettiği de genel olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca Mehmet Emin Tokadi mezarında bu dilek duasını etmek de gerekecektir. Kendisi de herkes için bu söyleme yer vermiştir.

“Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyanın vücudu cehennem ateşinde yanmasın.”

Mehmet Emin Tokadi Dilek Duası

Mehmet Emin Tokadi, manevi arınma ve dua yoluyla Allah’a yönelmenin önemini vurgulayan bir sufi ustasıdır. Kendisiyle özdeşleşen dualardan biri “Dilek Duası” olarak bilinir. Bu dua, kişinin arzularının ve isteklerinin gerçekleşmesi için yapılan bir yakarıştır.

Dilek Duası şu şekildedir:

“Ya Rabbi! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Hayy! Ya Kayyum! Ya Zel Celali Vel İkram!
Ya Fettah! Ya Kaviyyu! Ya Aziz! Ya Cebbar! Ya Muhyi! Ya Mumit! Ya Rezzak! Ya Vedud!
Ya Selam! Ya Mümin! Ya Muhaimin! Ya Azim! Ya Berr! Ya Tevvab! Ya Muntaqim! Ya Veli!
Ya Hannan! Ya Mennan! Ya Daim! Ya Fettah! Ya Rabbil Alamin!
Ya Rabbi, yarabbal alemin! Ya Rabbi, bihurmeti seyyidil messengers!
Ya Rabbi, bihurmeti sultani’l evliya Seyyidina Muhammedil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem!
Ya Rabbi, bihurmeti eshabil kiram!
Ya Rabbi, kabul eyle! Ya Rabbi, kabul eyle! Ya Rabbi, kabul eyle!
Amin, ya Rabbel alemin!”

Mehmet Emin Tokadi Dilek Duası

Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Ya Rabbi! Ey merhametlilerin en merhametlisi, Ey şefkatlilerin en şefkatlisi, Ey ebedi ve daimi olan Allah! Ey güç sahibi olan, ey galip ve gürültücü olan Allah! Ey can veren ve can alan Allah! Ey bize rızık veren, ey sevgi dolu olan Allah!
Ey selam veren, ey iman sahibi olan, ey koruyan Allah! Ey yüce ve büyük olan, ey iyi olan Allah! Ey tövbeleri kabul eden, ey cezalandıran Allah! Ey dost olan Allah!
Ey sonsuz merhamet sahibi olan Allah! Ey nimet sahibi olan Allah! Ey daimi olan Allah! Ey kapıları açan Allah! Ey alemlerin Rabbi olan Allah!
Ey Rabbimiz! Ey bütün alemlerin Rabbi! Ey Resulullah’ın sevgisi için, ey Allah’ın dostları Sultanı Hz. Muhammed Mustafa’nın şefaati için! Ey Ashab-ı Kiram’ın hürmeti için! Ey duamızı kabul et, ey duamızı kabul et, ey duamızı kabul et!
Amin, ey alemlerin Rabbi!”

Mehmet Emin Tokadi Dilek Duası Türkçe Anlamı

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Direksiyon Sınavına Girerken Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Mehmet Emin Tokadi Hayatı

Öncelikle Mehmet Emin Tokadi, 1664 yılında Tokat’ta doğmuştur. Ayrıca Mehmet Emin Tokadi hayatı hakkındaki bilgilerin genelini Seyyid Yahya’nın yazmaya başlayıp Hasib Üsküdari’nin tamamladığı Menakıbname içerisinde bulmak kesin olacaktır. Ayrıca Mehmet Emin Tokadi’nin babası Terzi Hasan Efendi de Nakşibendiyye tarikatının Urmeviyye kolunun Piri Aziz Mahmud Urmevi’nin mürididir.

Revan seferi sonrasında Mehmet Emin Tokadi, ailesiyle beraber Tokat’ta yaşamaya başladı. Buradan 1698 yılında İstanbul’a giderek Zeyrek’te yer alan Piri Paşa Medresesi’ne yerleşti. Burada da Mirzazade Seyyid Abdullah Efendi’den dersler aldı.

Burada ders alırken devlet görevlilerinin dikkatini çektikten sonra da reisülküttap kalem katipliği görevine başladı. Ayrıca Şehzadebaşı Cami’nde de öğrencilerine Hafiz-i Şirazi’nin divanını okutmaya başladı. Öte yandan derslerine İzzet Ali Paşa ve Yeğen Mehmed Paşa gibi devlet adamları da tabi oldu. Bunun dışında musiki üstatları Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Küçük Müezzin Mehmed Efendi ve Yahya Nazım Çelebi’den de musiki dersleri aldı.

Hacca gittikten sonra Kımıl Mehmed Bey’in mirimiranlık görevi esnasında kendisine eşlik etti. Kımıl Mehmed Bey ile beraber Habeşistan ve Kudüs bölgelerinde yer aldı.

İstanbul’a geri döndüğünde de bir süre Eyüp Sultan Türbesi’nde türbedarlık görevini üstlendi. Sonrasında da Kırımlı Ahmed Efendi vefat edince kendisine şeyhlik teklif edildi. Tekkede ikamet etmemek şartıyla bu teklifi kabul eden Mehmet Emin Tokadi, iki yıl kadar bu görevi sürdürdü. Bundan sonraki süre zarfında da 12 Eylül 1745 tarihinde vefat etti. Zeyrek’te yer alan Piri Paşa Camii Kabristanı’na defnedildi.

Mehmet Emin Tokadi Eserleri

Ünlü İslam alimi Mehmet Emin Tokadi eserleri ile de dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Ayrıca pek çok esere yer vermesi de dikkat çeken bir diğer husus olmaktadır.

İrşâdü’s-sâlikîn (Süleymaniye Ktp., Dârülmesnevî, nr. 169; Düğümlü Baba, nr. 220); Risâle fî sülûki’ṭ-ṭarîḳati’n-Naḳşibendiyye (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 248; TSMK, Hazine, nr. 1734); Tuhfetü’t-tullâb li-hediyyeti’l-ahbâb (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3482); Sıyânet-i Dervîşân der Bahs-i Deverân-ı Sûfiyyân (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Şer‘iyye, nr. 832; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 1431); Şerh-i Kelimât-ı Hâcegân (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Şer‘iyye, nr. 832); Risâle-i Rûhiyye (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 4344/9); Silsile-i Hâcegân-ı Tarîkat-ı Nakşibendiyye (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 778); Vasiyyetnâme (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3430); Risâle-i Suâlât ve Cevâbât (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3100); Risâle-i Tevhîd-i Bârî (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 1160); Risâletü’l-ḳalb (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 832; Süleymaniye Ktp., İzmir, nr. 836).

Mehmed Emin ayrıca İbnü’l-Cezerî’nin kıraat ilmine dair Muḳaddime’sini (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3805), Ubeydullah Ahrâr’ın Risâle-i Vâlidiyye’sini (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Şer‘iyye, nr. 832) ve muhtemelen Gazzâlî’nin İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’inden bir parça olan Emânetullāh risâlesini (İstanbul 1264) Türkçe’ye çevirmiştir. Manzumelerinin çoğu, risâlelerinin önemli bir kısmını ihtiva eden Millet Kütüphanesi’ndeki mecmuanın içinde yer almaktadır (Ali Emîrî Efendi, Şer‘iyye, nr. 882).

Ayrıca, Mehmet Emin Tokadi dilek duası yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın