Ana SayfaMucize DualarMüjdeli Haber Almak İçin Zikir – Etkili Dualar!

Müjdeli Haber Almak İçin Zikir – Etkili Dualar!

Müjdeli haber almak için zikir çekmek inançlı kimseler tarafından bir ritüel haline gelmiştir. Yaşamının olumlu seyretmesini isteyen ve müjdelerle ödüllendirilmek isteyenler için her gün 300 kez ‘Subhanallah’ zikri çekmek gerekiyor. Böylece Yüce Allah inançlı kimselerin müjdeli bir haber almasını sağlayacaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Müjdeli Haber Almak İçin Zikir 🤲

Müjdeli Haber Almak İçin Zikir yapmak, İslam dininde yaygın bir inançtır. Bu amaçla okunan zikirlerden bazıları şunlardır:

 • “Subhanallah” (Allah’ı tenzih ederim): Bu zikir, Allah’ın yüceliğini anlatmak için kullanılır ve müjdeli haberlerin gelmesine yardımcı olacağına inanılır.
 • “Alhamdulillah” (Hamd olsun Allah’a): Bu zikir, Allah’a hamd etmek ve O’nun nimetleri hakkında şükretmek için kullanılmaktadır.
 • “La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur): Bu zikir, tevhid inancını vurgulayan önemli bir sözdür ve müjdeli haberlerin alınmasına yardım edeceği düşünülür.

Bu gibi dualar veya zikirler sadece ibadet amacıyla yapılmalıdır. Herhangi bir durumda garanti verilemez ancak bu tür uygulamalar insanların maneviyatını güçlendirdiği bilinen gerçekler arasındadır.

Güzel Haber Almak İçin Dua 🙏

Güzel Haber Almak İçin Dua
Güzel Haber Almak İçin Dua

Öncelikle güzel haber almak için dua etmek, İslam inancında yaygın bir uygulamadır. Bu amaçla okunan dualardan bazıları şunlardır:

 • “Rabbim! Sana sığınıyorum her şeyi işiten ve bilen olan sensin.” (Mü’minun, 23/92): Bu dua, Allah’a sığınarak güzel haberler almayı ummak için okunabiliyor.
 • “Allah’ım! Her türlü övgü senindir. Senden başka ilah yoktur. Ey merhametlilerin en merhametlisi!” (Tirmizi): Bu dua, Allah’ın yarattığı güzellikleri takdir ederek O’ndan güzel haberler almayı ummak için okunabiliyor.
 • “Ya Hayyu Ya Kayyum” (Ey diri ve ayakta olan Rabbimiz!): Bu zikir de güzel haberler almaya vesile olabilecek dualar arasındadır.

Ayrıca Adaçayı Yakarken Okunacak Dualar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sevinçli Haber Almak İçin Dua

Sevinçli haber almak için dua etmek, İslam inancında yaygın bir uygulamadır. Bu amaçla okunan dualardan bazıları şunlardır:

 • “Allah’ım! Senin rahmetine sığınıyorum. Bana sevinç veren ve benden kederi uzaklaştıran her şey sendendir.” (Tirmizi): Bu dua, Allah’tan sevindirici haberler almaya vesile olabiliyor.
 • “Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru” (Bakara, 2/201): Bu dua, hayatın her alanında mutlu ve başarılı olmak için yapılabilecek bir duadır.
 • “Elhamdülillahi Rabbil Alemin” (Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah’a): Bu zikir de sevinçli haberler almaya vesile olabilecek dualar arasındadır.

Ayrıca Yağmur Gibi Müşteri Yağdıran Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Müjdeli Haber Almak İçin Esma

İşte Müjdeli Haber Almak İçin Esma-ül Hüsna’lardan bazıları şunlardır:

 • El-Karîb: Yakın olan, her an yanımızda olan Allah’a seslenmek için bu isim kullanılabilir. Müjdeli bir haberin gelmesine vesile olacağına inanılmaktadır.
 • Er-Razzâk: Rızık veren, ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah’ın bu ismi de müjdeli bir habere ulaşmak amacıyla okunabiliyor.
 • El-Muhyî: Hayat veren, canlandıran anlamına gelen bu isimle Allah’a dua ederek müjdeli bir haber almaya niyet edilebiliyor.

Müjdeli Haber Almak İçin Hangi Dua Okunur?

Müjdeli haber almak için hangi dua okunur sorusunun yanıtı son zamanların en sık merak edilen ve araştırılan konu başlıkları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Güzel bir haber almak isteyen ve olumsuz giden yaşamını tersine çevirmek isteyen kişiler için okunması gereken ideal dualar aşağıdaki gibidir. Aşağıda verilmiş olan iki duayı vakit namazlarının ardından 5’er kez okuyan kimseler müjdeli haberler ile karşılaşacaktır:

 • Kul li ibâdiyellezîne âmenû yukîmus salâte ve yunfikû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniyeten min kabli en ye’tiye yevmun lâ bey’un fîhi ve lâ hilâl. Allâhullezî halakas semâvâti vel arda ve enzele mines semâi mâen fe ahrace bihî mines semerâti rızkan lekum, ve sehhara lekumul fulke li tecriye fîl bahri bi emrihî, ve sehhara lekumul enhâr. Ve sehhara lekumuş şemse vel kamere dâibeyn, ve sehhara lekumul leyle ven nehâr. Rabbenâ innî eskentu min zurriyyetî bi vâdin gayri zî zer’ın inde beytilkel muharrami rabbenâ li yukîmus salâte fec’al ef’ideten minen nâsi tehvî ileyhim verzukhum mines semerâti leallehum yeşkurûn.
 • Ve âtâkum min kulli mâ seeltumûhu, ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ,innel insâne le zalûmun keffâr. Ve iz kâle ibrâhîmu rabbic’al hâzâl belede âminen vecnubnî ve beniyye en na’budel asnâm. Rabbi innehunne adlelne kesîran minen nâs, fe men tebianî fe innehu minnî, ve men asânî fe inneke gafûrun rahîm. Rabbenâ inneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’linu, ve mâ yahfâ alâllâhi min şey’in fîl ardı ve lâ fîs semâi. El hamdulillâhillezî vehebe lî alâ kiberi ismâîle ve ishâk, inne rabbî le semîud duâi.

Allah Hangi Duayı Geri Çevirmez?

Allah hangi duayı geri çevirmez sorusunun yanıtı oldukça basittir. Yüce Allah temiz bir kalp ile yapılan duaları geri çevirmemektedir. Bu noktada okunması gereken dua aşağıdaki gibidir. Bu duayı okuyarak O’ndan isteklerini ifade eden kimselerin duaları geri çevrilmez.

 • Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi. Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb. Ve lâ tahsebennallâhe gâfilen ammâ ya’meluz zâlimûn, innemâ yuahhıruhum li yevmin teşhasu fîhil ebsâr. Muhtıîne mukniî ruûsihim lâ yerteddu ileyhim tarfuhum, ve ef’idetuhum hevâun. Ve enzirin nâse yevme ye’tîhimul azâbu fe yekûlullezîne zalemû rabbenâ ahhırnâ ilâ ecelin karîbin nucib da’veteke ve nettebiir rusule, e ve lem tekûnû aksemtum min kablu mâ lekum min zevâl.

Dualarımın Kabul Olması İçin Hangi Duayı Okumalıyım?

Dualarımın kabul olması için hangi duayı okumalıyım sorusu inançlı kimseler tarafından sıkça merak edilmeye devam ediyor. Duaların kabulü için İslam alimlerinin de önerisi üzerine aşağıdaki dua tercih edilmektedir:

 • Ve sekentum fî mesâkinillezîne zalemû enfusehum ve tebeyyene lekum keyfe fealnâ bihim ve darabnâ lekumul emsâl. Ve kad mekerû mekrehum ve indallâhi mekruhum, ve in kâne mekruhum li tezûle minhul cibâl. Fe lâ tahsebennallâhe muhlife va’dihî rusulehu, innallâhe azîzun zuntikâm. Yevme tubeddelul ardu gayral ardı ves semâvâtu ve berazû lillâhil vâhıdil kahhâr. Ve terel mucrimîne yevme izin mukarranîne fîl asfâd.

Son olarak Müjdeli Haber Almak İçin Zikir yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın