Ana SayfaMucize DualarPeygamberimizin Büyü Bozma Duası – İşe Yarıyor mu?

Peygamberimizin Büyü Bozma Duası – İşe Yarıyor mu?

Peygamberimizin büyü bozma duası internetin en çok araştırılan duaları arasında yer almaya devam etmektedir. Büyüyü bozmak için her ne kadar pek çok dua okunabilse de Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen dualar oldukça önemlidir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kuranda Büyü Bozma Duası

Kuranda Büyü Bozma Duası
Kuranda Büyü Bozma Duası

Büyü, gizli veya ezoterik yöntemlerle belirli sonuçlar elde etmek amacıyla yapılan bir dizi ritüel veya uygulamayı ifade eder. Büyüler, genellikle doğaüstü güçlerin kullanılması veya mistik enerjilerin manipülasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bunu bozmak isteyen kişiler için dua etmektedir. İşte Kuranda Büyü Bozma Duası şu şekildedir:

İllâllezîne âhedtum minel muşrikîne summe lem yankusûkum şey’en ve lem yuzâhirû aleykum ehaden fe etimmû ileyhim ahdehum ilâ muddetihim, innallâhe yuhıbbul muttekîn. Fe izânselehal eşhurul hurumu faktulûl muşrikîne haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak’udû lehum kulle marsad , fe in tâbû ve ekâmûs salâte ve âtûz zekâte fe hallû sebîlehum, innallâhe gafûrun rahîm. Ve in ehadun minel muşrikînestecâreke fe ecirhu hattâ yesmea kelâmallâhi summe eblighu me’menehu, zâlike bi ennehum kavmun lâ ya’lemûn.

Peygamberimizin Büyü Bozma Duası

Büyü bozma duası isteyen bir kişinin hangi inanca veya kültüre dayalı bir dua aradığını belirtmesi önemlidir, çünkü farklı inançlara göre farklı uygulamalar bulunmaktadır. Özellikle üzerinde büyü olduğunu düşünen kişiler Peygamberimizin Büyü Bozma Duasını tercih etmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

  • Keyfe yekûnu lil muşrikîne ahdun indallâhi ve inde resûlihî illâllezîne âhedtum indel mescidil harâm, fe mâstekâmû lekum festekîmû lehum, innallâhe yuhıbbul muttekîn. Keyfe ve in yazherû aleykum lâ yerkubû fîkum illen ve lâ zimmet, yurdûnekum bi efvâhihim ve te’bâ kulûbuhum, ve ekseruhum fâsikûn. İşterev bi âyâtillâhi semenen kalîlen fe saddû an sebîlihî, innehum sâe mâ kânû ya’melûn.

Uzaktan Büyü Bozmak İçin Okunacak Dualar

Genellikle üzerinde büyü olduğunu düşünen kişiler sürekli internetten Uzaktan Büyü Bozmak İçin Okunacak Duaları araştırmaktadır. Bununla birlikte bu duaların gerçekten işe yaradığını merak etmektedirler. Bunun için Fatiha suresini, İhlas suresi ve Ayetel Kürsiyi okumanız gerekir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Büyüyü Bozmak İçin Hangi Dua Okunur?

Büyüyü bozmak için hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Büyü bozmak için okunması gereken dualar son zamanlarda sosyal medyada sıkça merak edilmektedir. Büyü bozmak isteyen inançlı kimseler belirli ritüelleri takip etmek durumunda olsa da aşağıdaki dua sıkça tavsiye edilir:

  • Fe in tâbû ve ekâmus salâte ve âtuz zekâte fe ıhvânukum fîd dîn, ve nufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn. Ve in nekesû eymânehum min ba’di ahdihim ve taanû fî dînikum fe kâtilû eimmetel kufri innehum lâ eymâne lehum leallehum yentehûn. E lâ tukâtilûne kavmen nekesû eymânehum ve hemmû bi ihrâcir resûli ve hum bedeûkum evvele merrah, e tahşevnehum, fallâhu ehakku en tahşevhu in kuntum mu’minîn.
  • Kâtilûhum yuazzibhumullâhu bi eydîkum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn. Ve yuzhib gayza kulûbihim, ve yetûbullâhu alâ men yeşâu, vallâhu alîmun hakîm. Em hasibtum en tutrekû ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum ve lem yettehızû min dûnillâhi ve lâ resûlihî ve lâl mu’minîne velîceh, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn.

Peygamber Efendimizin Büyü Bozan Dua Tavsiyesi

Peygamber Efendimizin büyü bozan dua tavsiyesi keza yukarıdaki duaların yanı sıra farklılıklar içerebilmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed tarafından inançlı kimselere büyü ve nazardan korunmak adına tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualardan en çok tercih edileni ve özellikle sosyal medya platformlarında da popüler haline gelmiş olanı aşağıdaki gibidir:

  • Mâ kâne lil muşrikîne en ya’murû mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfusihim bil kufr, ulâike habitat a’mâluhum ve fîn nâri hum hâlidûn. İnnemâ ya’muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhıri ve ekâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yahşe illâllâhe fe asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. E cealtum sikâyetel hâcci ve ımâratel mescidil harâmi ke men âmene billâhi vel yevmil âhıri ve câhede fî sebilillâh, lâ yestevûne indallâh, vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn. Ellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim a’zamu dereceten indallâh ve ulâike humul fâizûn.

Yukarıdaki duayı her gün 9 kez okumak ve bunun yanı sıra okumaları vakit namazlarından sonra abdestli biçimde yapmak büyü ve nazardan en üst seviyede korunmayı sağlayacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Son olarak Peygamberimizin büyü bozma duası yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın