Ana SayfaMucize DualarRisale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı – Nedir?

Risale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı – Nedir?

Risale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı konusu, namaz ibadetinin önemli bir bölümünü oluşturan tesbihatın sabah namazına özgü olan kısmını ele almaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar ve Risale-i Nur’daki açıklamalar, sabah namazının manevi boyutunu derinlemesine anlamamızı sağlar. Ayrıca mucize dualar ile alakalı diğer yazılara bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı

Risale-i Nur sabah namazı tesbihatı son zamanlarda inançlı kimseler arasında epey popüler şekilde araştırılıyor. Sabah namazı tesbihatında ilk olarark 5 kez Estağfirullah demek gereklidir. Sonrasında ise Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram diyerek aşağıdaki dua okunur:

  • Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin

Risale-i Nur Tesbihat Türkçe Okunuşu

Risale-i Nur Tesbihat Türkçe Okunuşu
Risale-i Nur Tesbihat Türkçe Okunuşu

Sıkça merak edilen Risale-i Nur Tesbihat Türkçe Okunuşu konusuna bakalım.

  • Sübhânellâhi ve bihamdihi, sübhânellâhil azîm: “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O’na hamdederim, Allah büyüktür.”
  • Elhamdülillahi rabbil âlemin: “Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”
  • Allahu ekber: “Allah en büyüktür.”

Sabah Hangi Zikirler Çekilir?

Öncelikle Sabah hangi zikirler çekilir diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Sabah namazı esnasında tesbihat yaparken Allahumme innâ nukaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhetin ve lehzetin ve tarfetin yetrifu bihâ ehlu’s-semâvâti ve ehlu’l-aradî-ne şehâdeten: Eşhedu enlâilahe illellah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu okunur. Sonrasında cümle-i tevhid ile devam edilmektedir. 10 defa Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr denir.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Rafi Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sabah Namazında Tesbihat Zorunlu mu?

Sabah namazında tesbihat zorunlu mu sorusunun yanıtı hayır olacaktır. Fakat Peygamber Efendimiz her namazın sonunda salavat getirerek tesbihatı yerine getirdiği için inançlı kimseler de sünnet olarak bu işlemi uygulamaktadır. Sabah namazında tesbihatın son aşamalarından birisi de istiâze dualarının okunmasıyladır.

  • Allahumme ecirnâ min kulli nâr. Allahumme ecirnâ min fitneti’d-dînîyyeti ve’d-dünyeviye. Allahumme ecirnâ min fitneti âhiri’z-zaman. Allahumme ecirnâ min fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli ve’s-Sufyan. Allahumme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bidiyyâti ve’l-beliyyât. Allahumme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh. Allahumme ecirnâ min şurûri’n-nufûsi’l-emmârâti’l-firavniyyeh. Allahumme ecirnâ min şerri’n-nisâ. Allahumme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’ati ve’l-ucubi ve’l-fahr.
  • Bismillâhirrahmânirrahîm, Huvellahullezî lâ ilâhe illâ hû. Er-Rahmanü, Er-Rahîmü, El-Melikü, El-Kuddûsü, Celle Celâluhu, Es-Selâmu, El-Mu’minü, El-Muheyminü, El-Azîzü, El-Cebbâru, El-Mütekebbîru, Celle Celâluhu, El-Hâliku, El-Bâri’u, El-Musavviru, El-Ğaffâru, El-Kahhâru, El-Vehhâbu, Celle Celâluhu, Er-Rezzâku, El-Fettahu, El-Alîmu, El-Kâbizu, El-Bâsidu, El-Hâfidu, Celle Celâluhu, El-Adlü, El-Latîfu, El-Habîru, El-Halîmu, El-Azîmu, El-ğafûru, Celle Celâluhu, Eş-Şekûru, El-Alîyyu, El-Kebîru, El-Hafîzu, El-Mukîtu, El-Hasîbu,  Celle Celâluhu

Peygamber Efendimiz Nasıl Tesbihat Yapardı?

Peygamber Efendimiz nasıl tesbihat yapardı diye merak edenler için öncelikle yukarıda verilen istiâze duaları okunmaktadır.

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ. Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.
  • Lâ yestevî eshâbu’n-nâri ve eshâbu’l-Cenneh. Eshâbu’l-Cenneti humu’l-fâizûn. Lev enzelnâ hâze’l-Kur’âne alâ cebelilleraeytehû hâşian muteseddian min haşyetillah. Ve tilke’l-emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi veş-şehâdeh. Huver-rahmânur-rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikul-kuddûsus-selâmul-mu’minul-muheyminul-azîzul-cebbârul-mutekebbir. Subhânellâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul-hâlikul-bâriul-musavviru lehul-esmâ-ul husnâ. Yusebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzul-hakîm.

Ayrıca, Risale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı ile alakalı sıkça sorulan soruları da sizler için bir araya getirdik.

Son olarak Risale-i Nur Sabah Namazı Tesbihatı yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın