Ana SayfaMucize DualarSabah Namazı Sünneti ve Farzı Arasında Okunan Dua Cübbeli

Sabah Namazı Sünneti ve Farzı Arasında Okunan Dua Cübbeli

Sabah namazı sünneti ve farzı arasında okunan dua Cübbeli Hoca tarafından açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bu duanın ne zaman okunacağı belirtilmiştir. Sabah namazında bu duaya yer vermek, var olan kötülüklerden uzaklaşmak ve bereketli bir hayat sürmek açısından önemli olacaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sabah Namazı Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Dua 🤲

Sabah Namazı Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Dua
Sabah Namazı Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Dua

Genellikle insanlar sabah namazına kalktıkları zaman hemen kılıp uyumak isterler. Fakat sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra edilen dualar çok önemlidir. İşte sabah namazının farzından önce kılınan 2 rekat sünnet namazı sonrasında okunacak dua şudur:

“Sübhâneke’l-lâhumme ve bi hamdike, tebârekesmuke ve teâlâ ceddüke ve lâ ilâhe ğayrüke”

Bu dua, “Ey Allah’ım! Seni tenzih ederim ve senin hamdinle şereflendiririm. Senin ismin mübarektir, senin hükmün yücedir ve senden başka ilah yoktur” anlamına gelmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Zayıflamak İçin Yatarken Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua

5 vakit namaz kılan insanlar Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Duanın hangisi olduğunu merak etmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

  • “Allâhümme ehdinî fîmen hedeyte, wa âfinî fîmen âfeyte, wa tewellanî fîmen tewellayte, wa bârik lî fîmâ a’teyte, wa kınî şerramâ kadayte, feinneke takdî ve lâ yukdâ aleyke, innehu lâ yazîlu men vâleyte, tebârekte rabbenâ ve teâleyte.”

Bu dua, “Ey Allah’ım! Beni hidayete erdirdiğin gibi, beni sağlık ve afiyette tut. Beni terk ettiğin kimse gibi terk etme. Verdiğin nimetlerde bana bereket ver. Takdir ettiğin kötülüklerden beni koru. Çünkü sen takdir edersin ve sana takdir edilmez. Korumayı tercih ettiğin hiçbir kimse zillete düşmez. Ey Rabbimiz, sen yücesin ve senin yüceliğin her şeyin üstündedir.” anlamına gelmektedir.

Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Rızık Duası

Sabah namazı, Müslümanların beş vakit namazından biridir ve İslam’ın beş temel ibadetinden biridir. Özellikle sabah namazı, günün ilk namazıdır ve İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) sabah namazına çok önem vermiş ve Müslümanları da bu namazı kılmaya teşvik etmiştir. İşte Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Rızık Duası şu şekildedir:

  • Yâ Allâhu Yâ Hayyu Yâ qayyûmu Yâ Vâhidu Yâ Ehadu Yâ Vâcidu Yâ Cevâdu Yâ Kerîm.
  • İnfahnî minke bi nefhati hayr. İnneke alâ külli şey in qadîr

Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Zikir

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce zikir çekilir. İşte Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunacak Zikirler şunlardır:

  • “Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber” (3 defa)
  • “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kema sallayte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdun mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kema bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdun mecîd.”

Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında 100 Kere

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 100 kere okunacak bir zikir yoktur. Ancak Peygamberimiz (s.a.v.) sabah namazından sonra 100 defa “La ilahe illallah wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay’in qadir” duasını okumanın sevap olduğunu söylemiştir. Bu dua, sabah namazından sonra okunması tavsiye edilen bir dualardan biridir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sabah Namazının Sünneti ile Farzı Arasında Hangi Dua Okunur?

Sabah namazına kalkıldıktan sonra bazı özel duaların olduğunu ifade eden hadisleri bilmekte fayda vardır. Özellikle sabah namazının sünneti ile farzı arasında hangi dua okunur konusunda da bu hadisleri baz almak gerekecektir. Bu hadislerin bir tanesinde “sabah sünnetlerinden önce, sabah sünneti ile farzı arasında, sabah namazının farzından sonra, Güneş doğana kadar dua etmek sünnettir.” Tarzında bir yaklaşım söz konusudur.

Bezzar tarafından ifade edilen sahih hadislerden bir tanesinde Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’ya sabah ve akşam vakitlerinde bir duayı okuması gerektiğini ifade etmiştir.

  • “Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike estağîsu, eslih li şenî küllihi ve la tekinlî ila nefsî tarfete aynin.” (Mecmau’z-zevaid, 10/117).  

Türkçesi:

“Ey gerçek hayatın sahibi olan Hay, ey her şeyi varlıkta durduran Kayyum! Senin rahmetine sığınıyorum / yardım diliyorum, her yönden benim durumumu düzelt ve bir an olsun beni nefsime bırakma!”

Peygamberimiz tarafından sahabelerden bir tanesine aktarılan dua da şu şekildedir.

“(…) ya Bedia’s-semavati ve’l-ard, ya ze’l-celali ve’l-ikram” duasını yaptığını işittiğinde “Bu adam, kendisiyle dua edildiği zaman icabet edilen, bir şey istendiği zaman verilen ism-i azamla dua etmiştir.” diye buyurdu (Mecmau’z-zevaid, 10/156).

Ebu Yala’nın sahih hadisine göre de Tay kabilesine dayanan habere göre birçok kişinin Allah’ın kendisine dua edildiğinde kabul edileceği konusunda bir yaklaşım söz konusu olmuştıur. Ayrıca bu kişiler bir yıldızda bir duayı gördüğü de ifade edilmiştir.

  • Ya Hayyu ya Kayyum, ya Bedia’s-semavati ve’l-ard, ya ze’l-celali ve’l-ikram”

Sabah Namazı Sünneti ve Farzı Arasında Okunan Dua Cübbeli

Cübbeli Ahmet Hoca’nın da belirttiği üzere namaz arasında bu duaya yer vermek son derecede etkilidir. Bununla beraber muhakkak okunması gereken bir dua olduğundan da bahsedilmektedir. Bu duayı tekrarlamak, Allah’tan istekleri niyaz etmek için yeterlidir. Ayrıca bu duayı okuyacak olan kişilerin temiz kalpli ve gönülden isteyen bir tutumda olması da önemlidir. Bu duanın ne zaman okunacağı da açıkça belirtilen bir konu olacaktır.

Sabah namazında rızık istemek için dualara yönelmek önemli olacaktır. Ayrıca kişilerin namaz esnasında bu dualara yer vermelerinde de fayda vardır. Ancak bu şekilde dualarının tamamen karşılığını alacaklardır. Sabah namazları bu konuda daha fazla duaların kabul göreceği şeklinde bir yaklaşım da öne çıkacaktır.

Bolluk ve bereket için okunacak olan bu duanın sabah namazı sünneti ile farzı arasında ifade edilmesinde fayda vardır. Sabah namazının ilk iki rekatının kılınmasından sonra Fatiha suresinin sevabını Peygamberimize hediye etmekle beraber bu duayı okumaya başlayacağız.

  • ” Ey Allâh! Ey gerçek hayat sâhibi! Ey her şeyi yöneten! Ey bir olan! Ey tek olan! Ey zengin! Ey cömert! Ey kerem sâhibi! Tarafından bana bir hayır esintisi bahşet. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. ” Âmîn.

Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın