Ana SayfaMucize DualarSadece Bir Kez Okuyan Zengin Olur? – Zengin Olma Duası

Sadece Bir Kez Okuyan Zengin Olur? – Zengin Olma Duası

Sadece bir kez okuyan zengin olur diye internette sıkça paylaşılan bazı dualar vardır. Bu dualardan biri de aşağıdaki gibidir. Yazımız içerisinde yer alan duayı okuyan inançlı kimseler için Yüce Allah tarafından mükafatlar vardır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bir Anda Zengin Olma Duası

Bir Anda Zengin Olma Duası
Bir Anda Zengin Olma Duası

Özellikle kısa süre içerisinde zengin olmak isteyen kişiler ne yapacaklarını ayrıntılı bir şekilde araştırmaktadır. Bu yüzden Bir Anda Zengin Olma Duasını tercih eden çok fazla kişi vardır. İşte o dua şu şekildedir:

  • Bismillahirrahmanirrahim kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Sadece Bir Kez Okuyan Zengin Olur?

İnternette Sadece Bir Kez Okuyan Zengin Olur? Adında bulunan dua bir anda zengin olmak isteyen kişiler için oldukça fazla tercih edilmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

Fe kefâ billâhi şehîden beynenâ ve beynekum in kunnâ an ibâdetikum le gâfilîn. Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet ve ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakkı ve dalle anhum mâ kânû yefterûn. Kul men yerzukukum mines semâi vel ardı em men yemlikus sem’a vel ebsâre ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul emre, fe se yekûlûnallâh, fe kul e fe lâ tettekûn.

Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası

Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası son zamanlarda sık sık araştırılmaktadır. Özellikle parayı seven ve maddi durumu iyi olmayan kişiler bu duayı okumayı tercih etmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası Okuyanlar yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte o dua şu şekildedir:

  • “Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu’idü, Ya Rahimü, Ya Vedüd. Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake.”

Hangi Dua ile Zengin Olunur?

Hangi dua ile zengin olunur sorusu belirli dönemlerde internetin en çok aratılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Aşağıdaki duayı okumak ve bu sayede zenginliğe ulaşmak mümkündür:

  • Fe zâlikumullâhu rabbukumul hakk, fe mâzâ ba’del hakkı illâd dalâl, fe ennâ tusrafûn. Kezâlike hakkat kelimetu rabbike alâllezîne fesekû ennehum lâ yu’minûn. Kul hel min şurakâikum men yebdeul halka summe yuîduhu, kulillâhu yebdeul halka summe yuîduhu fe ennâ tu’fekûn. Kul hel min şurakâikum men yehdî ilâl hakk, kulillâhu yehdî lil hakk, e fe men yehdî ilâl hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn. Ve mâ yettebiu ekseruhum illâ zannâ, innez zanne lâ yugnî minel hakkı şey’â, innallâhe alîmun bimâ yef’alûn.

Allah’tan Zenginlik Nasıl İstenir?

Allah’tan zenginlik nasıl istenir sorusunun yanıtı oldukça basittir. Yüce Allah’tan herhangi bir şeyi istemek için O’na el açmak ve yalnızca O’ndan istemek gereklidir. Aziz Allah inançlı ve gönlü İslam ile dolu olan kullarının dualarını aşağıdaki dualar sayesinde sağlanır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Zenginliği Celbeden Salavat yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Ve mâ kâne hâzâl kur’ânu en yufterâ min dûnillâhi ve lâkin tasdîkallezî beyne yedeyhi ve tafsîlel kitâbi lâ raybe fîhi min rabbil âlemîn. Em yekûlûnefterâhu, kul fe’tû bi sûretin mislihî ved’û menisteta’tum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn. Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi ilmihî ve lemmâ ye’tihim te’vîluhu, kezâlike kezzebellezîne min kablihim fanzur keyfe kâne âkibetuz zâlimîn. Ve minhum men yu’minu bihî ve minhum men lâ yu’minu bihi, ve rabbuke a’lemu bil mufsidîn. Ve in kezzebûke fe kul lî amelî ve lekum amelukum, entum berîûne mimmâ a’melu ve ene berîun mimmâ ta’melûn.
  • Ve minhum men yestemiûne ileyke, e fe ente tusmius summe ve lev kânû lâ ya’kilûn. Ve minhum men yanzuru ileyke, e fe ente tehdil umye ve lev kânû lâ yubsırûn. İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey’en ve lâkinnen nâse enfusehum yazlimûn. Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yeteârafûne beynehum, kad hasirallezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn. Ve immâ nurîyenneke ba’dellezî naıduhum ev neteveffeyenneke fe ileynâ merciuhum summallâhu şehîdun alâ mâ yef’alûn.

Allah’tan Zenginlik İstenir mi?

Allah’tan zenginlik istenir mi sorusunun yanıtı elbette ki evet olacaktır. Yüce Allah’tan her şey istenebileceği gibi zenginlik de istenebilmektedir. Hem gönül zenginliği hem de bol rızık elde etmek için aşağıdaki duayı her gün vakit namazlarının ardından okumak gereklidir.

  • Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sadıkîn. Kul lâ emliku li nefsî darran ve lâ nef’an illâ mâ şâallâh, li kulli ummetin ecel, izâ câe eceluhum fe lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Kul e raeytum in etâkum azâbuhu beyâten ev nehâren mâzâ yesta’cilu minhul mucrimûn. E summe izâ mâ vakaa âmentum bihi, âl’âne ve kad kuntum bihî testa’cilûn. Summe kîle lillezîne zalemû zûkû azâbel huld, hel tuczevne illâ bimâ kuntum teksibûn.

Son olarak Sadece bir kez okuyan zengin olur yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın