Ana SayfaMucize DualarSevdiğim Erkeğin Beni Deli Gibi Kıskanması İçin Dua

Sevdiğim Erkeğin Beni Deli Gibi Kıskanması İçin Dua

Sevdiğim erkeğin beni deli gibi kıskanması için dua etmek her zaman en iyi çözüm olarak görülmektedir. İnançlı kimseler her durum için olduğu gibi bu durumda da yalnızca O’na el açmalıdır. Sevdiği erkeğin kendisini kıskanması için dua etmek isteyenler için yazımız içerisindeki duaları okuyabilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Seni Düşünmesi için Etkili Dua

Sürekli Seni Düşünmesi için Etkili Dua
Sürekli Seni Düşünmesi için Etkili Dua

Özellikle sevgili olan insanlardan bir taraf diğer tarafın sürekli onu düşünüp onsuz yapamaması için dua etmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Sürekli Seni Düşünmesi için Etkili Dua şu şekildedir:

Fe lemmâ cenne aleyhil leylu raâ kevkebâ, kâle hâzâ rabbî, fe lemmâ efele kâle lâ uhıbbul âfilîn. Fe lemmâ rael kamere bâzigan kâle hâzâ rabbî, fe lemmâ efele kâle le in lem yehdinî rabbî le ekûnenne minel kavmid dâllîn. Fe lemmâ raeş şemse bâzigaten kâle hâzâ rabbî, hâzâ ekber, fe lemmâ efelet kâle yâ kavmî innî berîun mimmâ tuşrikûn.

Sevdiğim Erkeğin Beni Deli Gibi Kıskanması İçin Dua

Sevdiğim Erkeğin Beni Deli Gibi Kıskanması İçin Dua son zamanlarda sık sık aratılmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. Özellikle kadınlar bu duyguyu çok sevdikleri için bu duayı araştırmaktadır.

  • Kul e ned’û min dûnillâhi mâ lâ yenfeunâ ve lâ yadurrunâ ve nureddu alâ a’kâbinâ ba’de iz hedânâllâhu kellezîstehvethuş şeyâtînu fîl ardı hayrâne lehû ashâbun yed’ûnehû ilâl hude’tinâ, kul inne hudâllâhi huvel hudâ, ve umirnâ li nuslime li rabbil âlemîn.

Sevdiğinin Aklından Hiç Çıkmamak İçin Dua

Sevdiğiniz kişinin size düşünce ve duyguları doğal bir şekilde gelişmelidir. Dini inancınıza uygun olarak, Allah’tan onun kalbinde yer edinmek ve samimi bir ilişki kurmak için dua edebilirsiniz. Ancak, herhangi bir kötü niyetli istekte bulunmak yerine, Allah’a içtenlikle niyet etmek ve O’ndan huzur ve rahmet dilemek daha uygun olacaktır. İşte Sevdiğinin Aklından Hiç Çıkmamak İçin Dua şu şekildedir:

Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yevmel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li

Sevdiğime Kavuşmak İçin Dua

Sevdiğime kavuşmak için dua etmek son zamanlarda sıkça tercih edilmektedir. Sevdiğine kavuşmak isteyen kimseler aşağıdaki üç duayı her gün 5’er kez okumalıdır. Bunu bir ritüel haline getirerek sürekli olarak okumak önemlidir. Aziz Allah bu ritüeli uzun süre yerine getiren kimselerin dualarını kabul edecek ve sevdiğine kavuşması mümkün hale gelecektir.

  • İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn. Ve hâccehu kavmuhu, kâle e tuhâccûnnî fîllâhi ve kad hedâni, ve lâ ehâfu mâ tuşrikûne bihî illâ en yeşâe rabbî şey’â, vesia rabbî kulle şey’in ilmâ, e fe lâ tetezekkerûn.
  • Ve keyfe ehâfu mâ eşraktum ve lâ tehâfûne ennekum eşraktum billâhi mâ lem yunezzıl bihî aleykum sultânâ, fe eyyul ferîkayni ehakku bil emn, in kuntum ta’lemûn. Ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmanehum bi zulmin ulâike lehumul emnu ve hum muhtedûn. Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm.
  • Ve vehebnâ lehû ishâka ve ya’kûb, kullen hedeynâ ve nûhâ hedeynâ min kablu ve min zurriyyetihî dâvude ve suleymâne ve eyyûbe ve yûsufe ve mûsâ ve hârûn ve kezâlike neczîl muhsinîn. Ve zekeriyyâ ve yahyâ ve îsâ ve ilyâs, kullun mines sâlihîn.

Tesirli Kıskandırma Duaları

Tesirli kıskandırma duaları sayesinde kadın ya da erkek fark etmeksizin kıskandırmak isteyen herkesin emelleri yerine gelmektedir. Ayrıca tesirli kıskandırma duaları arasında en sık tercih edilenler aşağıdaki dualardır:

  • Zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeşâu min ibâdihî, ve lev eşrakû le habita anhum mâ kânû ya’melûn. Ulâikellezîne âteynâhumul kitâbe vel hukme ven nubuvveh, fe in yekfur bihâ hâulâi fe kad vekkelnâ bihâ kavmen leysû bihâ bi kâfirîn. Ulâikellezîne hedâllâhu, fe bi hudâhumuktedih, kul lâ es’elukum aleyhi ecrâ, in huve illâ zikrâ lil âlemîn.
  • Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihî iz kâlû mâ enzelallâhu alâ beşerin min şey’in, kul men enzelel kitâbellezî câe bihî mûsâ nûren ve huden lin nâsi tec’alûnehu karâtîse tubdûnehâ ve tuhfûne kesîrâ, ve ullimtum mâ lem ta’lemû entum ve lâ âbâukum, kulillâhu summe zerhum fî havdıhim yel’abûn.
  • Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mubârakun musaddıkullezî beyne yedeyhi ve li tunzire ummel kurâ ve men havlehâ, vellezîne yu’minûne bil âhirati yu’minûne bihî ve hum alâ salâtihim yuhâfizûn.

Son olarak Sevdiğim erkeğin beni deli gibi kıskanması için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın