Ana SayfaMucize DualarSevdiğinin Geri Gelmesi İçin Dua – Mucizevi Etki!

Sevdiğinin Geri Gelmesi İçin Dua – Mucizevi Etki!

Sevdiğinin geri gelmesi için dua internet üzerinde en sık araştırılan konu başlıkları arasındaki yerini almıştır. Sevdiğinin geri gelmesi için dua, birçok insanın yaşadığı aşk acısı ve özlem duygularını hafifletmek amacıyla yapılmaktadır. Bu dua, sevgilinin geri dönmesini sağlamak için Allah’a yönelen samimi bir yakarıştır.

Duaların anlamını ve nasıl uygulanacağını öğrenerek, sevgilinizi geri döndüreceğiz inşAllah… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğinin Kişinin Geri Gelmesi İçin Dua

Bizler şayet sevdiğinin geri gelmesini istiyorsa aşağıdaki iki duayı her gün okumalıdır. Bu dualar sayesinde sevdiğinin geri gelmesi ve onunla mutlu bir yaşam mümkün kılınmaktadır.

  • İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem’âni, inne mestezellehumuş şeytânu bi ba’di mâ kesebû, ve lekad afâllâhu anhum innallâhe gafûrun halîm.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne keferû ve kâlû li ıhvânihim izâ darabû fîl ardı ev kânû guzzen lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû, li yec’alallâhu zâlike hasreten fî kulûbihim vallâhu yuhyî ve yumît, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr.

Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Dua

Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Dua
Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Dua

Özellikle sevdiğiniz insanı geri döndürmek için dua etmek, kalbinizin derinliklerinden gelen bir dilektir. Bu dua ile sevgilinizi ya da yakınınızı yeniden kazanmayı umut etmeliyiz. Dualar, manevi gücünüzü harekete geçiren ve isteklerinizi Yüce Allah’a ileten özel anlardır. Sevdiğiniz insanı geri çekmek için dualar arasında “İstiğfar Duası” önemli bir yere sahiptir.

“Estağfirullahel Azim Ellezi La İlahe İlla Huver Rahmânel Raahim El-Hayy-El-Kayyum Ve Etûbü İleyh.”

İstiğfar Duası:

Bu duayı yaparken içtenlikle samimi olun ve dualarınızda sabır ve hoşgörü dileğiyle niyetlenin. Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Duamız kabul olacak inşAllah.

Birinin Geri Gelmesi İçin Dua

Birinin geri gelmesi için dua etmek isteyenler için Kur’an’da geçen bazı özel dualar bulunmaktadır. İşte o Birinin Geri Gelmesi İçin Dua:

“Rabbimiz! İçlerinden içimize bir peygamber gönder ki, ayetlerini onlara okusun ve kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin”

Bakara Suresi, 129

Sizin de yukarıdaki Sevdiğinin Geri Gelmesi İçin Dua gibi etkili dualar biliyorsanız yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız.

Kesin Geri Getiren Tesirli Dualar

Kesin geri getiren tesirli dualar ile inançlı kimseler Yüce Allah’a el açmak suretiyle sevdiğinin geri gelmesini sağlayabiliyor. Bununla birlikte Kesin geri getiren ve tesirli olduğu bilinen bazı dualar şöyle:

  • Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum, ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlike, fa’fu anhum vestagfir lehum ve şâvirhum fîl emr, fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh, innallâhe yuhibbul mutevekkilîn.
  • İn yansurkumullâhu fe lâ gâlibe lekum, ve in yahzulkum fe men zellezî yansurukum min ba’dihi, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn. Ve mâ kâne li nebiyyin en yagull, ve men yaglul ye’ti bimâ galle yevmel kıyâmeh, summe tuveffâ kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn.

Dön Gel Duası

Dön gel duası inançlı kimselerin eşi ya da sevgilisi için sıkça araştırıp okuduğu bir duadır. Ayrıca Dön gel duası olarak da bilinen iki duayı her gün vakit namazlarının ardından okumak gereklidir. Kimin dönmesi isteniyor ise o kişinin resmine üflemek kesin sonuç için önemlidir.

  • E femenittebea rıdvânallâhi ke men bâe bi sehatin minallâhi ve me’vâhu cehennem, ve bi’sel masîr. Hum derecâtun indallâh, vallâhu basîrun bi mâ ya’melûn. Lekad mennallâhu alâl mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn.
  • E ve lemmâ asâbetkum musîbetun kad asabtum misleyhâ, kultum ennâ hâzâ, kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kulli şey’in kadîr. Ve mâ asâbekum yevmel tekal cem’âni fe bi iznillâhi ve li ya’lemel mu’minîn. Ve mâ asâbekum yevmel tekal cem’âni fe bi iznillâhi ve li ya’lemel mu’minîn.

Barışma Duası Nasıl?

Barışma duası nasıl diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam etmektedir. Biriyle barışmak isteyenlerin okuması gereken dualar şöyle:

  • Ve li ya’lemellezîne nâfekû, ve kîle lehum teâlev kâtilû fî sebîlillâhi evidfeû kâlû lev na’lemu kıtâlen letteba’nâkum, hum lil kufri yevmeizin akrabu minhum lil îmân, yekûlûne bi efvâhihim mâ leyse fî kulûbihim, vallâhu a’lemu bi mâ yektumûn. Ellezîne kâlû li ihvânihim ve kaadû lev atâûnâ mâ kutil, kul fedreû an enfusikumul mevte in kuntum sâdıkîn.
  • Ve lâ tahsebennellezîne kutilû fî sebîlillâhi emvâtâ, bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn. Ferihîne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî, ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min halfihim, ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
  • Yestebşirûne bi ni’metin minallâhi ve fadlin, ve ennallâhe lâ yudîu ecrel mu’minîn. Ellezinestecâbû lillâhi ver resûli min ba’di mâ asâbehumul karh, lillezîne ahsenû minhum vettekav ecrun azîm. Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ, ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl.

Sonuç

Sonuç olarak, Sevdiğinin Kişinin Geri Gelmesi İçin Dua ile birçok insanın kalplerini rahatlatmak için etkilidir. Aynı zamanda kaybettikleri sevgililerini yeniden kazanabilmek için başvurdukları etkili bir dualar mevcuttur. Bu duayı okuyanlar, dualarının gücüyle Allah’ın merhametine sığınırlar ve ilişkilerindeki sorunları çözebilmek için destek istemektedirler. 

Bunun yanında Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Birinin Geri Gelmesi İçin Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın