Ana SayfaMucize DualarSevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua – Etkili!

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua – Etkili!

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua yazımız ile beraberiz. Sevdiğimiz kişinin bizim için sürekli olarak düşünmesi, özlem duyması ve bizi arzulaması, ilişkimizi daha da güçlendiren unsurlardan biridir. Ancak bazen sevdiğimiz kişi, yoğun iş temposu veya diğer sebeplerden dolayı bizi düşünmekten uyuyamayabiliyor. Bu durumda yapabileceğimiz en güzel şey, dualarla sevdiğimizin bizim için her zaman düşünmesini sağlamaktır. Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua, bu amaçla yapılabilecek etkili dualardan biridir. Yazımızın içerisinde Sevdiğinin seni deliler gibi sevmesi için Dünyadaki en etkili dua diyebileceğiniz içeriğimiz mevcuttur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua 🟢

Sevdiğinin seni düşünmekten uyumaması için dua okumak isteyenler için yanıt oldukça basittir. Nitekim Allah-u Teala’ya el açan inançlı kimseler için yapılması gereken tek şey O’na el açarak aşağıdaki iki duayı okumaktır. Bu sayede sevdiğinin seni düşünmekten uyumaması mümkün kılınır:

 • Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve lem yettehız veleden ve lem yekûn lehu şerîkun fîl mulki ve halaka kulle şey’in fe kadderahu takdîrâ. Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûne ve lâ yemlikûne li enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ.
 • Ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkunifterâhu ve eânehu aleyhi kavmun âharûn, fe kad câû zulmen ve zûrâ. Ve kâlû esâtîrul evvelînektetebehâ fe hiye tumlâ aleyhi bukraten ve asîlâ.

Sürekli Beni Özlesin Bensiz Yapamasın Duası 🙏

Sürekli beni özlesin bensiz yapamasın duası ile inançlı kimseler, sevdiği kişinin kendisine gelmesini sağlayabilir. Nitekim sürekli olarak beni özlesin isteyenler için Allah-u Teala’ya el açmak her zamanki gibi yeterli olacaktır. Bunun içinse Müslümanların her gün vakit namazlarının ardından 3’er kez aşağıdaki gibi dua etmesi gerekecektir:

 • Kul enzelehullezî ya’lemus sırre fîs semâvâti vel ard, innehu kâne gafûran rahîmâ. Ve kâlû mâli hâzâr resûli ye’kulit taâme ve yemşî fîl esvâk, lev lâ unzile ileyhi melekun fe yekûne meahu nezîrâ. Ev yulkâ ileyhi kenzun ev tekûnu lehu cennetun ye’kulu minhâ, ve kâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Anında Mesaj Attıran Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua

Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua
Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua

Özellikle Sürekli seni düşünmesi için etkili dua eden kadın ve erkeklerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sürekli olarak düşünmesi ve sensiz yapamaması için okunması gereken dua halen az kişi tarafından bilinmektedir. Bunun için etkili bir şekilde dua etmek mümkün. Haftada 99 kez aşağıdaki duayı okuyan kimseler kısa süre içerisinde sevdiğine kavuşabiliyor:

 • Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ. Tebârakellezî in şâe ceale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru ve yec’al leke kusûrâ. Bel kezzebû bis sâati ve a’tednâ li men kezzebe bis sâati saîrâ. İzâ raethum min mekânin baîdin semiû lehâ tegayyuzan ve zefîrâ. Ve izâ ulkû minhâ mekânen dayyıkan mukarranîne deav hunâlike subûrâ.

Beni Görmeden Duramasın Duası

Beni görmeden duramasın duası ile şehvetli bir şekilde sevdiği kişiyi elde etmek isteyenler sıkça aşağıdaki iki duayı okuyor. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Kul e zâlike hayrun em cennetul huldilletî vuidel muttakûn, kânet lehum cezâen ve masîrâ. Lehum fîhâ mâ yeşâûne hâlidîn, kâne alâ rabbike va’den mes’ûlâ. Ve yevme yahşuruhum ve mâ ya’budûne min dûnillâhi fe yekûlu e entum adleltum ibâdî hâulâi em hum dallûs sebîl. Kâlû subhâneke mâ kâne yenbegî lenâ en nettehıze min dûnike min evliyâe ve lâkin metta’tehum ve âbâehum hattâ nesûz zikre, ve kânû kavmen bûra.
 • Fe kad kezzebûkum bimâ tekûlûne fe mâ testetîûne sarfan ve lâ nasrâ(nasran), ve men yazlım minkum nuzıkhu azâben kebîrâ. Ve mâ erselnâ kableke minel murselîne illâ innehum le ye’kulûnet taâme ve yemşûne fîl esvâkı ve cealnâ ba’dakum li ba’dın fitneten, e tasbirûn, ve kâne rabbuke basîrâ. Ve kâlellezîne lâ yercûne likâenâ lev lâ unzile aleynâl melâiketu ev nerâ rabbenâ, lekad istekberû fî enfusihim ve atev utuvven kebîrâ.

Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua

Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua
Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua

Özellikle Seni düşünmeden nefes alamaması için dua okumak son derece etkili bir yöntemdir. Bunun için o kişiyi sürekli aramak ya da mesaj atmaktan ziyade Allah’a sığınmak yeterli olur. Nitekim okunması gereken dua da aşağıdaki gibidir:

 • Elhâkumut tekâsur. Hattâ zurtumul mekâbir. Kellâ sevfe ta’lemûn. Summe kellâ sevfe ta’lemûn. Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm. Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne uluvven kebîrâ. Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû hılâled diyâr, ve kâne va’den mef’ûlâ. İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in ese’tum fe lehâ, fe izâ câe va’dul âhırati li yesûû vucûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhu evvele merratin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ.

Sevdiğin Kişinin Seni Düşünmesi İçin Dua

Sevdiğin kişinin seni düşünmesi için dua etmek oldukça kolaydır. Bunun için kısa ama etkili bir dua bulunuyor. Her gün vakit namazlarının ardından 21 kez aşağıdaki duayı okuyan inançlı kimselerin duaları kabul olur:

 • Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm. kâne lin nâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn. İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin.

Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi İçin Dua – Türkçe

Tüm iyi niyetinizle alt tarafta belirttiğimiz duayı Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi İçin okuyabilirsiniz:

“Allah’ım, kalbimdeki sevgiyi ve iyi niyeti dile getiriyorum. Beni anlayışla, sevgiyle ve sadakatle seven birini karşıma çıkarmanı diliyorum. Bana karşılıklı bir bağ ve mutluluk verecek

Sevdiğinin seni deliler gibi sevmesi için Dünyadaki EN etkili dua

Birinin sizi deliler gibi sevmesini sağlamak için dua etmek yerine, öncelikle Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmaya çalışmalısınız. Gerçek sevgi, Allah’ın sevgisinden doğar ve bu sevgiyle kalpleriniz dolduğunda, karşınızdaki kişiye de bu sevgiyi yansıtabilirsiniz.

Ancak, dua etmenin de bir faydası olduğunu unutmamak gerekir. Sevdiğiniz kişinin sizi deliler gibi sevmesi için dua edebilirsiniz, ancak bu duanın kabulü için samimi olmanız ve Allah’a tevekkül etmeniz önemlidir.

“Allah’ım, kalbimi sevdiğimin kalbine bağla. Onu bana, beni de ona sevdir. Aramızda sevgi, saygı ve muhabbet daim olsun. Birbirimize karşı sabırlı ve hoşgörülü olmamızı sağla. Allah’ım, sen her şeye kadirsin ve kullarına her zaman yardım etmeye hazırsın. Dualarımızı kabul eyle. Amin.”

Yakıp Kavuran Dua

“Yakıp kavuran dua” olarak bilinen dua, dua eden kişinin sevdiği kişiyi kendine aşık etmesi için yapılan bir duadır.

“Allah’ım, kalbimi sevdiğimin kalbine bağla. Onu bana, beni de ona sevdir. Aramızda sevgi, saygı ve muhabbet daim olsun. Birbirimize karşı sabırlı ve hoşgörülü olmamızı sağla. Allah’ım, sen her şeye kadirsin ve kullarına her zaman yardım etmeye hazırsın. Dualarımızı kabul eyle. Amin.”

Dua ederken samimi olun ve Allah’a tevekkül edin. Duanın yanı sıra, sevdiğiniz kişinin kalbini kazanmak için de çaba gösterin. Ona karşı sevgi dolu ve nazik davranın, ona değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi gösterin.

Unutmayın: Gerçek sevgi, Allah’ın sevgisinden doğar ve bu sevgiyle kalpleriniz dolduğunda, karşınızdaki kişiye de bu sevgiyi yansıtabilirsiniz.

Dualarınız kabul olsun.

Sevdiğinin Sensiz Duramaması İçin Dua

Sevdiğinin Sensiz Duramaması İçin Dua ile alakalı sıkça sorulan bu konuyu açıklayalım. Sevdiğimiz kişi ile birlikte olmak, onunla vakit geçirmek ve onun sevgisini hissetmek, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak bazen sevdiğimiz kişi, iş, okul veya diğer sebeplerden dolayı bizimle zaman geçiremeyebilir ve sensiz duramayacak kadar özlem duyabilir. Bu durumda yapabileceğimiz en etkili şey, dualarla sevdiğimizin bizimle birlikte olma arzusunu arttırmaktır.

Bu konuda Allah’tan sevdiğimizin bizimle birlikte olma arzusunu arttırmasını ve bizimle zaman geçirmek için fırsatlar yaratmasını dileriz. Ayrıca sevdiğimizin, bizimle birlikte olmadığı zamanlarda da mutlu olmasını ve hayatında başarılar elde etmesini dileriz. Bu dua, sevdiğimiz kişinin bizimle birlikte olma arzusunu arttırırken, aynı zamanda onun mutluluğunu ve başarısını da göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.

Ayrıca, Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

“Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua – Etkili!” üzerine bir yorum

 1. Zaman carcabuk geçiyor işi kolay et allahım saçmalamaya başlamayım 20 gün 10 15 gün ne zaman yapılacak ben anlıyım ben kendimi anlayışlı davran kendıme canoya haksizlik yapmayım cano kaybetmicem sevdiğim partneri beraberlik vakit geçir yardım etsin cano canom sevdiğim partneri beraberlik vakit geçirmek her şey şukur et sevdıgim kişi ailesine destek verdık izin ver bir sey bilmoyom dogru yolda vazgecmoyom artık kıskanç İnsan koru o bayan zarar veremez şanslı vermiş hedefinden yapici yap mucize gerçekleşmesini sevdiğim partneri beraberlik vakit geçirmek her şey ortamda bulunmak her yerde ortama katilacam artık mayıs ayında gerçekleşmesini sevdiğim dedikodu yapan insanlar koru o bayan kudursun zarar veremez

  Yanıtla
 2. Zaman carcabuk geçiyor işi kolay et allahım saçmalamaya başlamayım 20 gün 10 15 gün ne zaman yapılacak ben anlıyım ben kendimi anlayışlı davran kendıme canoya haksizlik yapmayım cano kaybetmicem sevdiğim partneri beraberlik vakit geçir yardım etsin cano canom sevdiğim partneri beraberlik vakit geçirmek her şey şukur et sevdıgim kişi ailesine destek verdık izin ver bir sey bilmoyom dogru yolda vazgecmoyom artık kıskanç İnsan koru o bayan zarar veremez şanslı vermiş hedefinden yapici yap mucize gerçekleşmesini sevdiğim partneri beraberlik vakit geçirmek her şey ortamda bulunmak her yerde ortama katilacam artık mayıs ayında gerçekleşmesini sevdiğim dedikodu yapan insanlar koru o bayan kudursun zarar veremez

  Yanıtla
Yorum yapın