Ana SayfaMucize DualarSevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua Nihat Hatipoğlu – En Etkili Dua

Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua Nihat Hatipoğlu – En Etkili Dua

Sevdiğinin seni sevmesi için dua Nihat Hatipoğlu yayınlarında en sık sorulan sorular arasında yer almaya devam ediyor. Hatipoğlu tarafından bu konuyla ilgili en sık tavsiye edilen iki dua yazımız içerisinde mevcuttur. Sizde bu duaları okuyarak sevdiğiniz kişinin sizi sevmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua

Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua
Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua

Özellikle araları kötü olan veya eşinin en az kendisi kadar sevmesini isteyen kişiler sık sık bu duayı etmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua şu şekildedir:

Vallâhullezî, erseler rîyâha fe tusîru sehâben fe suknâhu ilâ beledin meyyitin fe ahyeynâ bihil arda ba’de mevtihâ, kezâliken nuşûr. Men kâne yurîdul izzete fe lillâhil izzetu cemîâ, ileyhi yes’adul kelimut tayyibu vel amelus sâlihu yerfeuhu, vellezîne yemkurûnes seyyiâti lehum azâbun şedîdun, ve mekru ulâike huve yebûr.

Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua Nihat Hatipoğlu

Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua Nihat Hatipoğlu son zamanlarda sık sık araştırılmaktadır. Bunun sebebi ise günümüzde karşısındaki insana karşı olan güvensizliktir. Onlara güvenmedikleri için dua etme ihtiyacı duyarlar. İşte o dua şu şekildedir:

 • E fe men zuyyine lehu sûu amelihî fe raâhu hasenâ, fe innallâhe yudıllu men yeşâu ve yehdî men yeşâu, fe lâ tezheb nefsuke aleyhim haserâtin, innallâhe alîmun bimâ yesneûn. Vallâhu halakakum min turâbin summe min nutfetin summe cealekum ezvâcâ, ve mâ tahmilu min unsâ ve lâ tedau illâ bi ilmihî, ve mâ yuammeru min muammerin ve lâ yunkasu min umurihî illâ fî kitâbin, inne zâlike alâllâhi yesîr.

Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi için Dua

Sevdiğiniz bir kişinin size karşı sevgi duyması için dua etmek istiyorsanız, Allah’a samimi bir kalple dua etmek önemlidir. İslam’da dua etmek, dileklerimizi Allah’a iletmek ve O’ndan yardım istemektir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi için Dua şu şekildedir:

 • La ilahe illallahu’l halimu’l kerim. 
 • Subhanallahi Rabbil arşil azim. 
 • Elhamdu lillahi rabbil alemin; Es eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretik; vel ismete min külli zenbin vel ganimete mmin külli birrin ve’sselamete min külli ism. 
 • La tedali zenben illa gaferteh; ve la hemmen illa ferrecteh vela haceten hiye leke rıdan illa kadayteha. 
 • Ya erhhamer rahimin. 

Sevdiğinin Seni Deliler Gibi Sevmesi İçin Dünyadaki En Etkili Dua

Sevdiğiniz kişinin sizi deliler gibi sevmesi için dünyadaki en etkili dua veya garanti edilmiş bir dua olmadığını hatırlatmak isterim. İnsanların duyguları, tercihleri ve sevgiye olan yaklaşımları kişiden kişiye değişir ve bu konuda Allah’ın hikmeti geçerlidir. Fakat günümüzde etkili olan ve halk arasında söylenen Sevdiğinin Seni Deliler Gibi Sevmesi İçin Dünyadaki En Etkili Dua şu şekildedir:

Allâhümme sehhırlî ve meyyillî vecziblî ve leyyillî qulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins.

Dua ile Aşk Olur mu?

Dua ile aşk olur mu sorusunun yanıtı evet olmaktadır. Zira Yüce Allah’a el açan ve yalnızca O’na inanan kimselerin tüm isteklerini de yine O’na yönlendirmeleri gereklidir. Tüm ibadetlerini aksatmadan yerine getiren ve temiz kalbe sahip olan kimselere Allah-u Teala hayırlı bir kısmet de bahşetmektedir. Dua ile aşk olur mu sorusunun yanıtı da bu minvalde evet olacaktır.

Onun Beni Sevmesi İçin Ne Yapmalıyım?

Onun beni sevmesi için ne yapmalıyım diye merak eden kişilerin sayısının artış göstermesiyle birlikte konuya ilişkin açıklamalar da sayıca artmıştır. Hoşlandığınız kişinin de sizi sevmesini istiyorsanız ve bunu arzuluyorsanız her zaman olduğu gibi Allah’a el açmaktan başka çare yoktur. Bunun için aşağıdaki iki duayı uyumadan önce okumak gerekiyor. Okuduktan sonra da hoşlandığınız kişiyi düşünmeniz ve bu sayede uyumanız yeterli olacaktır:

 • Ve mâ yestevîl bahrâni hâzâ azbun furâtun sâigun şerâbuhu ve hâzâ milhun ucâcun, ve min kullin te’kulûne lahmen tariyyen ve testahricûne hilyeten telbesûnehâ, ve terâl fulke fîhi mevâhira li tebtegû min fadlihî ve leallekum teşkurûn. Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyli ve sahharaş şemse vel kamere kullun yecrî li ecelin musemmâ, zâlikumullâhu rabbukum lehul mulku, vellezîne ted’ûne min dûnihî mâ yemlikûne min kıtmîr.
 • İn ted’ûhum lâ yesmeû duâekum, ve lev semiû mâstecâbû lekum, ve yevmel kıyâmeti yekfurûne bi şirkikum, ve lâ yunebbiuke mislu habîr. Yâ eyyuhân nâsu entumul fukarâu ilâllâhi, vallâhu huvel ganiyyul hamîd. İn yeşe’ yuzhibkum ve ye’ti bi halkın cedîd. Ve lâ tezirû vâziratun vizra uhrâ, ve in ted’u muskaletun ilâ himlihâ lâ yuhmel minhu şey’un ve lev kâne zâ kurbâ, innemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve ekâmûs salât, ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî, ve ilâllâhil masîr.

Kocam Beni Sevmiyor Hangi Dua Okunur?

Kocam beni sevmiyor hangi dua okunur diye merak eden evli kadınların okuması gereken dua bellidir. Bu kapsamda inançlı kimselerin aşağıdaki duayı her gün 4 kez okuması yeterli olmaktadır:

 • İn ente illâ nezîr. İnnâ erselnâke bil hakkı beşîran ve nezîrâ, ve in min ummetin illâ halâ fîhâ nezîr. Ve in yukezzibûke fe kad kezzebellezîne min kablihim, câethum rusuluhum bil beyyinâti ve biz zuburi ve bil kitâbil munîr.

Eşimin Beni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua

Eşimin Beni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua hakkında aşağıdaki duayı öneriyoruz. Bu duayı her gün 9 kez okuyanlar Allah’ın da izniyle emellerine kavuşuyor:

Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm. İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mu’minîn. Ve fî halkıkum ve mâ yebussu min dâbbetin âyâtun li kavmin yûkınûn. Vahtilâfil leyli ven nehâri ve mâ enzelallâhu mines semâi min rızkın fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve tasrîfir rîyâhı âyâtun li kavmin ya’kılûn. Tilke âyâtullahi netlûhâ aleyke bil hakkı, fe bi eyyi hadîsin ba’dallâhi ve âyâtihî yu’minûn. Veylun li kulli effâkin esîm. Yesmeu âyâtillâhi tutlâ aleyhi summe yusırru mustekbiran ke en lem yesma’hâ, fe beşşirhu bi azâbin elîm.

Birinin Seni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua

Birinin Seni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua etmek inançlı kimseler için en büyük çözümdür. Beni sevmesi için dualar şeklinde yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alemlerin Rabbine el açmak suretiyle dua eden kimseler sevdiklerine kavuşurlar. Onu sevmesi için edilmesi gereken dua aşağıdaki gibidir:

 • Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm.

Sevdiğin Kişinin Seni Sevmesi İçin Dua

Sevdiğin Kişinin Seni Sevmesi İçin Dua konusu son zamanlarda internetin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. İnançlı kimseler aşık olduğu bir kişiyi kendine bağlamak için aşağıdaki duayı tercih etmektedir.

 • Yesmeu âyâtillâhi tutlâ aleyhi summe yusırru mustekbiran ke en lem yesma’hâ, fe beşşirhu bi azâbin elîm. Ve izâ alime min âyâtinâ şey’enittehazehâ huzuvâ, ulâike lehum azâbun muhîn. Min verâihim cehennem, ve lâ yugnî anhum mâ kesebû şey’en ve lâ mâttehazû min dûnillâhi evliyâe, ve lehum azâbun azîm. Hâzâ hudâ, vellezîne keferû bi âyâti rabbihim lehum azâbun min riczin elîm. Allâhullezî sahhara lekumul bahra li tecriyel fulku fîhi bi emrihî ve li tehtegû min fadlihî ve leallekum teşkurûn.

Kocam Beni Sevmesi İçin Dua

Kocam Beni Sevmesi İçin Dua için sevdiğin kişiyi kendine bağlamayı arzu eden kimselerin okuması gereken dua şöyledir:

 • Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azî zul gafûr. Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ, mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr.
 • Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem, ve bi’sel masîr. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr. Tekâdu temeyyezu minel gayz, kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr.

Son olarak Sevdiğinin seni sevmesi için dua Nihat Hatipoğlu yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın