Ana SayfaMucize DualarSevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua – Etkili!

Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua – Etkili!

Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımız ile beraberiz. Sevdiğimiz insanlarla muhabbet etmek, hayatımızın en güzel anlarından biridir. Ancak bazen bu konuda zorluklar yaşayabilir veya iletişim problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda yapabileceğimiz şeylerden biri dua etmektir. Yazımız içerisinde bu konudan bahsedeceğiz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua 🤲

Sevdiğinle muhabbeti artırmak için dua son zamanlarda internetin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Sevdiği kişiyle daha yakın olmak isteyenler aşağıdaki duayı okuyabilir:

  • Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm. E kâne lin nâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşi yudebbirul emr, mâ min şefîin illâ min ba’di iznihî, zâlikumullâhu rabbukum fa’budûhu, e fe lâ tezekkerûn. İleyhi merciukum cemîâ, va’dallâhi hakkâ, innehu yebdeul halka summe yuîduhu li yecziyellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti bil kıstı, vellezîne keferû lehum şerâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn.

Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Esma 🙏

Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Esma
Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Esma

Sevdiğimiz insanlarla aramızdaki bağı güçlendirmek için yapabileceğimiz şeylerden biri de Esma-ül Hüsna’yı kullanmaktır. Esma, Allah’ın güzel isimleri anlamına gelir ve bunların okunması veya zikredilmesi manevi açıdan büyük önem taşır. Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Esma konusu için örnek bir açıklama aşağıdaki gibidir.

Örneğin, “El-Vedud” ismi sevginin kaynağı olan Allah’ı tanımlar ve onu anmak sevgiyi artırabilmektedir. “El-Kerim” ise cömertliği ifade eder ve bu ismin zikredilmesi, karşımızdaki kişiye olan saygımızın artmasına yardımcı olabilmektedir.

Bunun yanında “Es-Sami'” ismi işitme duyusunu temsil eder ve konuşurken karşımızdakinin söylediklerine dikkat etmemizi sağlayarak iletişimi kuvvetlendirebiliyor. Ayrıca “Er-Rezzak” ismi bolluk bereket getiren Allah’ın adını taşıyor ve maddi yönden destek olacak dualarda kullanılabiliyor.

Ayrıca Adaçayı Yakarken Okunacak Dualar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Eşler Arasındaki Muhabbeti Artırmak İçin Dua

Eşler arasındaki muhabbetin artması, sağlıklı bir evlilik için oldukça önemlidir. Allah’ın yardımına sığınıp eşler arasındaki sevgiyi arttırmak ve ilişkiyi güçlendirmek için yapabileceğimiz Eşler Arasındaki Muhabbeti Artırmak İçin Dua aşağıdaki gibi olabiliyor:

  • “Rabbi İnne Limâ Enzeltâ İleyye Min Hayrin Feker” duası, anlamı “Ey Rabbim! Sana indirdiğin hayır hakkında bana düşünen kimse yok mudur?” Bu dua, eşler arasında sevginin yeniden canlanması ve iletişimin kuvvetlenmesine yardımcı olabilmektedir.
  • Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine okunan Ayet-el Kürsi’nin de (Bakara suresi 255) eşler arasındaki muhabbeti arttırıcı etkisi vardır. Ayet-el Kürsi, Allah’ın kudretini ve gücünü anlatan bir ayettir ve bu sebeple okunduğunda evlilikteki tüm zorlukların üstesinden gelme konusunda da yardımcı olabilmektedir.

En Tesirli Muhabbet Duası

En Tesirli Muhabbet Duası olarak kabul edilen dua, “Allahumme Ya Mucibelhavaat” duasıdır. Bu dua, özellikle sevdiğimiz bir kişiyle aramızdaki bağı kuvvetlendirmek için okunabilir ve etkisi de oldukça güçlüdür.

“Allahumme Ya Mucibelhavaat” duasının anlamı ise şu şekildedir: “Ey dilekleri yerine getiren Allah’ım! Dileğimi kabul buyur.” Bu dua, kalbin samimi niyeti ile yapıldığında sevginin artmasına yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda ilişkiyi daha da güçlendirebiliyor.

Muhabbet Artırıcı Dua

Muhabbet Artırıcı Dua “Allahumme Ya Mucibelhavaat” olduğunu bilinmektedir. Fakat bu duanın yanında hayatımızda yapacağımız doğru adımlarla da sevdiklerimize olan aşkımızın daha da büyümesini sağlayabiliriz.

Sevdiğin İçin Dua Edilir mi?

Sevdiğin için dua edilir mi sorusunun yanıtı evet olacaktır. Her biri birbirinden farklı üç farklı duayla sevdiğin için dua etmek mümkündür. Bu dualar sayesinde inançlı kimseler sevdiği kişilerin hayırlı bir yaşama sahip olmasını ve Allah’ın rızasını kazanmasını sağlayabiliyor.

  • İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim, tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm. Da’vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm, ve âhıru da’vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn. Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiş şerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn. Ve izâ messel insâned durru deânâ li cenbihî ev kâiden ev kâimâ, fe lemmâ keşefnâ anhu durrahu merre ke’en lem yed’unâ ilâ durrin messehu, kezâlike zuyyine lil musrifîne mâ kânû ya’melûn.
  • Summe cealnâkum halâife fîl ardı min ba’dihim li nanzura keyfe ta’melûn. Ve lekad ehleknâl kurûne min kablikum lemmâ zalemû ve câethum rusuluhum bil beyyinâti ve mâ kânû li yu’minû, kezâlike neczil kavmel mucrimîn. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâena’ti bi kur’ânin gayri hâzâ ev beddilhu, kul mâ yekûnu lî en ubeddilehû min tilkâi nefsî, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye, innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm. Kul lev şâallâhu mâ televtuhû aleykum ve lâ edrâkum bihî, fe kad lebistu fîkum umuran min kablihî, e fe lâ ta’kilûn.
  • Fe men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyâtihî, innehû lâ yuflihul mucrimûn. Ve ya’budûne min dûnillâhi mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum ve yekûlûne hâulâi şufeâunâ indallâh, kul e tunebbiûnallâhe bimâ lâ ya’lemu fîs semâvâti ve lâ fîl ard, subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Ve mâ kânen nâsu illâ ummeten vâhideten fahtelefû, ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum fîmâ fîhi yahtelifûn.

Sevgi Muhabbet İçin Hangi Dua Okunur?

Sevgi muhabbet için hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Muhabbeti ve sevgiyi artırabilmek adına dua aşağıdaki şekildedir:

  • Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, mâ halakallâhu zâlike illâ bil hakk, yufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn. İnne fîhtilâfil leyli ven nehâri ve mâ halakallâhu fîs semâvâti vel ardı le âyâtin li kavmin yettekûn. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn.

Ayrıca, Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua konusu ile alakalı en merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:

Son olarak Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın