Ana SayfaMucize DualarSevgisine Karşılık Bulamayanlar Enfal Suresi 63 Ayeti Okuyabilirler

Sevgisine Karşılık Bulamayanlar Enfal Suresi 63 Ayeti Okuyabilirler

Sevgisine karşılık bulamayanlar Enfal Suresi 63 ayeti okuyabilirler. Bu hususta Kur’an-ı Kerim içerisinde farklı farklı dualar ve ayetler karşılıksız olan aşklar için önemli olacaktır. Bu dualara yönelik olarak hareket edeceklerin karşılıksız aşkları iki taraflı olmasını sağlayacaktır. Öte yandan var olan aşklar da bu dualarla beraber daha tutkulu ve etkin bir konuma gelecektir. Söz konusu duaları devamlı olarak okuma halinde insanların sevgisini ve aşkını elde etmek gibi bir konu gelişecektir.

Karşılıksız Aşklar İçin Okunacak Dua

Aşklar her zaman karşılık bulacak gibi bir durum söz konusu değildir. Bununla beraber aşkların karşılıklı olması adına dua etmek de önemli bir çözümdür. Ayrıca karşılıksız aşklar için okunacak dua konusu itibarıyla etkili olan yöntemler vardır. Aşk dualarının okunması hususunda Enfal Suresi 63 ayet son derecede önemlidir. Ancak bu ayeti okumadan önce muhakkak abdest almak da gereken bir husustur. Ayrıca Enfal Suresi 63 ayetini son derecede samimi ve iyi niyetler çerçevesinde tekrar etmek etki etmesi konusunda sonuç almak muhtemeldir. Platonik aşkların karşılık alması hususunda Enfal Suresi 63 ayet şu şekilde ifade edilmektedir.

Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

Birini Bağlamak İçin Okunması Gereken Dua

Birini bağlamak için okunması gereken dua konusu dahilinde her bir kişi etkili sonuçlara ulaşacaktır. İlk olarak hoşlanılan kişiler hakkında iyi niyetlerde bulunarak hareket etmek önemlidir. Sonrasında da abdest alarak aşağıda yer alan duayı 5550 kez okumakta yarar vardır. Bu sayede istenen kişinin aşık olması ve deliler gibi düşüncelerinde yer vermesi gibi bir konu gelişecektir. Aşkın karşılık bulması hususunda şu dua son derecede önemlidir. Bu dua günün her anında okunabilir. Ayrıca okunması esnasında niyetin içten olması oldukça önemli olan bir husustur.

Ya Rahime kulle sarıhin ve mekrübin ve gayesehu ve mea “zehu”.

En Etkili Aşk Duaları Nelerdir?

En etkili aşk duaları nelerdir konusu dahilinde bilinen duaları tekrar etmek mümkündür. iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra bu duaları sırasıyla okumak son derecede önemlidir.

  1. Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  • Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

  • Yasin Suresi

Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn.

  • İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  • Abese Suresi

Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme efirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi. Vucuhun yevmeizin musfiretun. Dahıketun mustebşiretun. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun. Terhekuha kateretun. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

  • Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

  • Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın