Ana SayfaMucize DualarSirkeli Suyla Yıkanmak Büyü Bozar mı? – İşte Detaylar!

Sirkeli Suyla Yıkanmak Büyü Bozar mı? – İşte Detaylar!

Sirkeli suyla yıkanmak büyü bozar mı sorusunun yanıtı evettir. Uzun yıllardır büyü bozma konusunda en etkili şeyin sirkeli su olduğu ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmaların sayısı ise özellikle son dönemde epey artmıştır. Sirkeli suyla yıkanmanın büyüyü bozduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca mucize dualar ile alakalı diğer yazılara bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sirkeli Suyla Yıkanmak Büyü Bozar mı?

Sirkeli Suyla Yıkanmak Büyü Bozar mı? Öncelikle sirkeli suyla yıkanmak, geleneksel inançlara göre bazı büyülerin etkisini azaltabilir ya da bozabilir gibi düşünülebilir. Ancak bu tür konulardaki düşünceler her insandan her insana farklı düşünceler ortaya çıkartabilimektedir.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Rafi Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sirke Büyüye İyi Gelir Mi?

Sirke Büyüye İyi Gelir Mi?
Sirke Büyüye İyi Gelir Mi?

Öncelikle Sirke Büyüye İyi Gelir Mi? Hayır, sirke büyüye iyi gelmez. Büyülerin etkisini azaltmak veya bozmak için bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem bulunmamaktadır.

Büyü Bozmak İçin Etkili Dualar

Büyü bozmak için etkili dualar da vardır. Bu duaları okuyarak içerisinde bulunulan büyüyü bozmak mümkündür. Bu kapsamda inançlı kimseler tarafından aşağıdaki üç dua tercih edilmektedir. Bu dualar aynı zamanda İslam alimlerinin de tavsiyeleridir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan 170 Ayetel Kürsi Mucizesi Yaşayanlar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Vahfıd lehumâ cenâhaz zulli miner rahmeti ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ. Rabbukum a’lemu bi mâ fî nufûsikum, in tekûnû sâlihîne fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ. Ve âti zel kurbâ hakkahu vel miskîne vebnes sebîli ve lâ tubezzir tebzîrâ. İnnel mubezzirîne kânû ihvâneş şeyâtîn, ve kâneş şeytânu li rabbihî kefûrâ. Ve immâ tu’ridanne anhumubtigâe rahmetin min rabbike tercûhâ fe kul lehum kavlen meysûrâ.
  • İnne rabbeke yebsutur rızka li men yeşâu ve yakdiru, innehu kâne bi ibâdihî habîran basîrâ. Ve lâ tec’al yedeke maglûleten ilâ unukıke ve lâ tebsuthâ kullel bastı fe tak’ude melûmen mahsûrâ. Ve lâ taktulû evlâdekum haşyete imlâkın, nahnu nerzukuhum ve iyyâkum, inne katlehum kâne hıt’en kebîrâ. Ve lâ takrabûz zinâ innehu kâne fâhışeten, ve sâe sebîlâ. Ve lâ taktulûn nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı, ve men kutile mazlûmen fe kad cealnâ li veliyyihî sultânen fe lâ yusrif fîl katli, innehu kâne mensûrâ.
  • Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ. Ve lâ takfu mâ leyse leke bihî ilmun, innes sem’a vel basara vel fuâde kullu ulâike kâne anhu mes’ûlâ. Ve lâ temşi fîl ardı merahan, inneke len tahrikal arda ve len teblugal cibâle tûlâ.

Büyü Bozarken Okunan Dualar

Büyü bozarken okunan dualar yalnızca yukarıdaki üç dua ile sınırlı değildir. İnançlı kimseler büyü yapıldığını fark ettiklerine Yüce Allah’a el açarak her gün üçer kez aşağıdaki üç duayı okuyabilmektedir. Ayrıca aşağıdaki dualar konu ile alakalı olmaktadır.

  • Kullu zâlike kâne seyyiuhu inde rabbike mekrûhâ. Zâlike mimmâ evhâ ileyke rabbuke minel hikmeti, ve lâ tec’al meallâhi ilâhen âhara fe tulkâ fî cehenneme melûmen medhûrâ. E fe asfâkum rabbukum bil benîne vettehaze minel melâiketi inâsâ, innekum le tekûlûne kavlen azîmâ. Ve lekad sarrafnâ fî hâzâl kur’âni li yezzekkerû, ve mâ yezîduhum illâ nufûrâ.
  • Kul lev kâne meahû âlihetun kemâ yekûlûne izen lebtegav ilâ zîl arşı sebîlâ. Subhânehu ve teâlâ ammâ yekûlûne uluvven kebîrâ. Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinne, ve in min şey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ. Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ. Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ, ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ.
  • Nahnu a’lemu bimâ yestemiûne bihî iz yestemiûne ileyke ve iz hum necvâ iz yekûluz zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ. Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ. Ve kâlû e izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ le meb’ûsûne halkan cedîdâ. Kul kûnû hicâraten ev hadîdâ.

Sirkeli Suyla Evi Silmek Büyüyü Bozar Mı?

Sirkeli Suyla Evi Silmek Büyüyü Bozar Mı? Öncelikle sirkeli suyla evi silmek, geleneksel inançlara göre büyülerin etkilerini azalttığı şeklinde düşünceler barındırıyor. Ancak büyü ve benzeri konularla ilgili inançlar kişiden kişiye değişebilmektedir.

Ayrıca, Sirkeli suyla yıkanmak büyü bozar mı ile alakalı sıkça sorulan soruları da sizler için bir araya getirdik.

Son olarak Sirkeli suyla yıkanmak büyü bozar mı yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın