Ana SayfaMucize DualarSürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua – Deli Gibi Özlesin!

Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua – Deli Gibi Özlesin!

Sürekli seni düşünmesi için etkili dua etmek büyük oranda o kişiyi elde etmeyi sağlayacaktır. Nitekim Allah-u Teala olan biten her şeyin tek izin verenidir. İnançlı kimseler için gönül işleri de yine O’nun rızası olduğunda gerçekleşebilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua

İlk olarak seni düşünmesi için etkili dua okumak isteyenler aşağıdaki duayı okumalarını önermekteyiz:

Veylun li kulli humezetin lumezetin. Ellezî cemea mâlen ve addedehu. Yahsebu enne mâlehû ahledehu. Kellâ le yunbezenne fîl hutameti. Ve mâ edrâke mâl hutametu. Nârullâhil mûkadetu. Elletî tettaliu alâl ef’ideti. İnnehâ aleyhim mu’sadetun. Fî amedin mumeddedetin.

Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua

Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua

Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua
Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua

Özellikle Seni düşünmeden nefes alamaması için dua okumak son derece etkili bir yöntemdir. Bunun için o kişiyi sürekli aramak ya da mesaj atmaktan ziyade Allah’a sığınmak yeterli olur. Nitekim okunması gereken dua da aşağıdaki gibidir:

  • Elhâkumut tekâsur. Hattâ zurtumul mekâbir. Kellâ sevfe ta’lemûn. Summe kellâ sevfe ta’lemûn. Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm. Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne uluvven kebîrâ. Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû hılâled diyâr, ve kâne va’den mef’ûlâ. İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in ese’tum fe lehâ, fe izâ câe va’dul âhırati li yesûû vucûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhu evvele merratin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ.

Beni Görmeden Duramasın Duası

Beni görmeden duramasın duası internetin en çok aratılan konularından biri haline gelmiştir. Bunun için tek bir duadan ziyade birden fazla dua bulunuyor. Ayrıca İslam alimleri tarafından önerildiği üzere aşağıdaki duaları okuyarak sevdiği kişiyi elde eden pek çok kişi vardır:

  • Asâ rabbukum en yerhamekum, ve in udtum udnâ, ve cealnâ cehenneme lil kâfirîne hasîrâ. İnne hâzâl kur’âne yehdî lilletî hiye akvemu ve yubeşşirul mu’minînellezîne ya’melûnes sâlihâti enne lehum ecren kebîrâ. Ve ennellezîne lâ yu’minûne bil âhırati a’tednâ lehum azâben elîmâ. Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr, ve kânel insânu acûlâ.
  • Cealnâl leyle ven nehâre âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıraten li tebtegû fadlen min rabbikum ve li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, ve kulle şey’in fassalnâhu tafsîlâ. Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukıhî, ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ.
  • Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ. Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mutrafîhâ fe fesekû fîhâ fe hakka aleyhâl kavlu fe demmernâhâ tedmîrâ. Men kâne yurîdul âcilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâu li men nurîdu summe cealnâ lehu cehennem(cehenneme), yaslâhâ mezmûmen medhûrâ.

Sevdiğin Kişinin Seni Düşünmesi İçin Dua

Sevdiğin kişinin seni düşünmesi için dua etmek oldukça kolaydır. Bunun için kısa ama etkili bir dua bulunuyor. Her gün vakit namazlarının ardından 21 kez aşağıdaki duayı okuyan inançlı kimselerin duaları kabul olur:

  • Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm. kâne lin nâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn. İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin.

Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi İçin Dua – Türkçe

Tüm iyi niyetinizle alt tarafta belirttiğimiz duayı Sevdiğin Kişi Seni Sevmesi İçin okuyabilirsiniz:

“Allah’ım, kalbimdeki sevgiyi ve iyi niyeti dile getiriyorum. Beni anlayışla, sevgiyle ve sadakatle seven birini karşıma çıkarmanı diliyorum. Bana karşılıklı bir bağ ve mutluluk verecek bir ilişki lütfetmeni niyaz ediyorum. Kendimi olumlu yönde geliştirmek için çaba harcayacağım ve doğru kişiyi bulduğumda bu ilişkiyi değerli kılmak için çalışacağım. Rızanla, dualarımı kabul etmeni umuyorum. Amin.”

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua

Özellikle bu dua, Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin ve ilişkinizin Allah’ın rızasıyla gelişmesi için okunacak bir duadır.

“Allahumma ya Muğībü’d-duvāt, as’elüke bi’azīmi kudretike ve rahmetike en tecmea bī ve habībī/habībatī (ismu’l-şahs) fī zıl ınayetike ve muhabbetike. Yā Rabbī, innake ala külli şey’in kadīr ve lā te’cezüke kuvvet. Ec’alnā ma’an berdāke ve ni’metike. Ec’al kulubenā teltaqī ve tatalāqā, ve ulhimnās-sabre ve’t-tevakküle fī intizār hadhihil-lahze’l-mubāreke. Yā Rahīm, innī a’lamu en kudretuke lā hudûd lehā, fa-anā ultemessek minke berketike ve teveccühike. A’tinā’l-kuvve vel-hikmete li-bināi ılāhete mestedāme ve muhabbetin hakīkiyye. Âmīn.”

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua

Anlamı:

“Allah’ım, duaları kabul eden, sana yönelen dualarımı büyük gücün ve merhametinle kabul etmeni diliyorum. Beni sevgilimle (sevgilimin adı) senin gözetiminde ve sevginle bir araya getir. Ey Rabbim, sen her şeye gücü yetiren ve hiçbir şey seni aciz bırakmaz. Bizi hoşnutluğun ve lütfunla birlikte yap. Kalplerimizin buluşmasını ve birleşmesini sağla, sabır ve umutla bu mübarek anı beklerken bize ilham ver. Ey Merhametli olan, biliyorum ki gücün sınırsızdır, bu yüzden bereketin ve yol göstermeni arzuluyorum. Bize sürdürülebilir bir ilişki ve gerçek bir sevgi inşa etmek için güç ve bilgelik ver. Amin.”

Sevdiğinin Seni Düşünmekten Uyumaması İçin Dua Anlamı

Sonuç

Sonuç olarak, Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua kapsamında birçok duayı sizlerle buluşturduk. Sizin de konu ile alakalı sorularınız varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız.

Ayrıca, Sevdiğin Kişinin Seni Düşünmesi İçin Dua konusu ile alakalı sıkça sorulan soruları da sizler için bir araya getirdik.

Bunun dışında Seni Düşünmeden Nefes Alamaması İçin Dua konusu hakkında bilgi sahibi olmak için bilgilendirici bir videoyu alt kısma ekliyoruz. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz.

Son olarak Sürekli Seni Düşünmesi İçin Etkili Dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın