Ana SayfaMucize DualarTelefonla Aranmak İçin Dua – Etkili!

Telefonla Aranmak İçin Dua – Etkili!

Telefonla Aranmak İçin Dua yazımız ile beraberiz. Telefon, çağımızın en önemli iletişim araçlarından biridir. Ancak bazen, beklenmedik bir şekilde aranmak yerine, beklenen bir telefonun gelmemesi de endişe yaratabilir. Bu gibi durumlarda, insanlar farklı yollara başvurarak telefonlarının çalmasını sağlamaya çalışırlar. Kimi dua eder, kimi değişik ritüeller uygular. Telefonla aranmak için okunan dualar da bu ritüellerden biridir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Telefonla Aranmak İçin Dua 🙏

Telefonla aranmak için dua eden inançlı kimseler çoğu zaman dualarının kabul olduğunu görebilmektedir. Nitekim Allah-u Teala affedicidir ve kullarının dualarını kabul eyleyendir. Bu sebeple aşağıdaki duayı okuyan kimseler sevdikleri kişi tarafından telefonla aranacaktır:

  • Kad semiallâhu kavlelletî tucâdiluke fî zevcihâ ve teştekî ilâllâhi, vallâhu yesmeu tehâvurakumâ, innallâhe semîun basîrun. Ellezîne yuzâhirûne minkum min nisâihim mâ hunne ummehâtihim, in ummehâtuhum illâllâî velednehum, ve innehum le yekûlûne munkeran minel kavli ve zûrâ, ve innallâhe le afuvvun gafûr.

Bu Duayı Okudum Beni Aradı 🤲

Bu Duayı Okudum Beni Aradı
Bu Duayı Okudum Beni Aradı

Öncelikle Bu duayı okudum beni aradı konusu son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İnançlı kimselerin çeşitli duaları okuyarak istediklerini elde edebilmeleri mümkün. Nitekim Yüce Allah her zaman kullarının sesini işiten ve onların dualarını kabul edendir. Bu sebeple yine yalnızca O’na sığınarak aşağıdaki duayı okumak, sevdiği kişinin aramasını sağlayacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Vellezîne yuzâhirûne min nisâihim summe yeûdûne li mâ kâlû fe tahrîru rakabetin min kabli en yetemâssâ, zâlikum tûazûne bihî, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr. Fe men lem yecid fe siyâmu şehreyni mutetâbiayni min kabli en yetemâssâ, fe men lem yestetı’ fe ıt’âmu sittîne miskînâ, zâlike li tu’minû billâhi ve resûlihî, ve tilke hudûdullâh, ve lil kâfirîne azâbun elîm. İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehu kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim ve kad enzelnâ âyâtin beyyinâtin, ve lil kâfirîne azâbun muhîn.

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua

Küs olduğun birinin seni araması için dua etmek büyük sevaplardan biridir. Nitekim Yüce Allah, inançlı kimselerin birbirine küsmesinin doğru olmadığını ifade eder. Bu sebeple küs olduğun biri tarafından aranmak isteyen kişilerin aşağıdaki iki duayı okumasında fayda vardır. Duaları her gün 5 kez vakit namazlarının ardından abdestli bir şekilde okumaya özen göstermek gerek.

  • Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yunebbiuhum bi mâ amilû, ahsâhullâhu ve nesûhu, vallâhu alâ kulli şey’in şehîd. E lem tera ennallâhe ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve râbiuhum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksera illâ huve meahum eyne mâ kânû, summe yunebbiuhum bi mâ amilû yevmel kıyâmeti, innallâhe bi kulli şey’in alîm.
  • İnnemân necvâ mineş şeytâni li yahzunellezîne âmenû ve leyse bi dârrihim şey’en illâ bi iznillâh, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ kîle lekum tefessehû fîl mecâlisi fefsehû yefsehıllâhu lekum, ve izâ kîlenşuzû fenşuzû yerfeillâhullezîne âmenû minkum vellezîne ûtûl ilme deracât, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr.
  • E eşfaktum en tukaddimû beyne yedey necvâkum sadakâtin, fe iz lem tef’alû ve tâballâhu aleykum, fe ekîmûs salâte ve âtûz zekâte ve etîûllâhe ve resûlehu, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn E lem tera ilâllezîne tevellev kavmen gadıballâhu aleyhim, mâ hum minkum ve lâ minhum ve yahlifûne alâl kezibi ve hum ya’lemûn.

Hemen Aratan Dua Denenmiş Bakara 260

Hemen aratan dua denenmiş Bakara 260 her gün 5 kez okunmalıdır. Duayı aşağıdaki gibi eksiksiz okumaya özen göstermek faydalı olacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Gül Hastalığı Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Ve iz kâle ibrâhîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ(sa’yen), va’lem ennallâhe azîzun hakîm.

Kesin Araması İçin Dua

Hayatımızın birçok alanında olduğu gibi, iletişim de hayatımızın önemli bir parçasıdır. Özellikle de günümüzde telefonlar aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz iletişim, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Aşağıda Kesin Araması İçin Dua ile ilgili liste bulunuyor.

  • Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Fettah Ya Alim. Ya Latif Ya Habir. Ya Allah Ya Rezzak Ya Fettah. Es’eluke en tüsalliye ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve en tüceddi beyne ve beyne (fulan) filanin. Bi hakkı ya Hayyu ya Kayyum. Bi hakkı ya Fettah ya Alim. Bi hakkı ya Latif ya Habir. Bi hakkı ya Allah ya Rezzak ya Fettah. Es’eluke en tüsalliye ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve en tüceddi beyne ve beyne (fulan) filanin.”
  • Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım. Ey açan ve bilen olan Allah’ım. Ey latif ve haberdar olan Allah’ım. Ey Allah, ey rızık veren ve açan olan Allah’ım. Muhammed ve Muhammed’in ailesi üzerine salat ve selam etmeni ve benimle (şu kişinin adı) arasında bir çözüm bulmanı istiyorum. Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım. Ey açan ve bilen olan Allah’ım. Ey latif ve haberdar olan Allah’ım. Ey Allah, ey rızık veren ve açan olan Allah’ım. Muhammed ve Muhammed’in ailesi üzerine salat ve selam etmeni ve benimle (şu kişinin adı) arasında bir çözüm bulmanı istiyorum.”

Bu dua, kesin aranması gereken bir durumda okunabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, dua bir ibadettir ve her zaman Allah’ın takdiri doğrultusunda sonuçlanacaktır.

Ayrıca, Telefonla Aranmak İçin Dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın