Ana SayfaMucize DualarUmursamaz Erkeği Aşık Etmek – Mucize Dua!

Umursamaz Erkeği Aşık Etmek – Mucize Dua!

Umursamaz Erkeği Aşık Etmek konusu, bazen insanların ilgi duydukları erkeklerin ilgisini çekmekte zorlandığı durumları ele alan bir konudur. Umursamazlık, karşı cins üzerinde merak uyandırabilen bir davranış biçimi olabilir ve bu nedenle bazı kişiler tarafından cazip bulunabilmektedir. Ancak ilişkilerde önemli olan iletişim, anlayış ve samimiyettir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Umursamaz Erkeği Aşık Etmek

Umursamaz erkeği aşık etmek ve tamamıyla kendine bağlamak isteyen kadınların yapması gereken şey oldukça basit. İnançlı kimselerin aşağıdaki iki duayı okuması ve gerisini Yüce Allah’a bırakması gerekiyor.

  • Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihâzikumul icle fe tûbû ilâ bâriikum faktulû enfusekum zâlikum hayrun lekum inde bâriikum fe tâbe aleykum innehu huvet tevvâbur rahîm. Ve iz kultum yâ mûsâ len nu’mine leke hattâ nerallâhe cehreten fe ehazetkumus sâikatu ve entum tenzurûn.
  • Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teşkurûn. Ve zallelnâ aleykumul gamâme ve enzelnâ aleykumul menne ves selvâ kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve mâ zalemûnâ ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn. Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hıttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn.

Takılmak İsteyen Erkeği Aşık Etmek

Takılmak İsteyen Erkeği Aşık Etmek
Takılmak İsteyen Erkeği Aşık Etmek

Başkasını takılmak isteyen bir erkeği aşık etmek, sağlıklı ve dürüst ilişkilerin temelinde yer almayan manipülatif bir yaklaşımdır. İnsanların duygularına zorlama veya manipülasyon yoluyla müdahale etmek doğru değildir ve karşılıklı güveni sarsabiliyor. Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz.

İlişkilerde en önemli unsur samimiyet, saygı ve karşılıklı rızadır. Bir kişiye ilgi duyuyorsanız, onunla açık iletişim kurmak, kendinizi doğal şekilde ifade etmek ve gerçek hislerinizle yaklaşmak daha sağlıklı olacaktır.

Eğer birine ilgi duyduğunuzda onu etkileme amacınız varsa, bunu yaparken dürüstlükten ödün vermemeli ve diğer kişiye olan saygınızdan taviz vermemelisiniz. Herkesin kendi iradesi vardır; bu nedenle başka bir insanın hislerini kontrol altına almaya çalışmak uygun değildir. Kısacası Takılmak İsteyen Erkeği Aşık Etmek konusu bu şekildedir.

Bir Erkeği Kendine Aşık Etmek İçin Dualar

Bir erkeği kendine aşık etmek için dualar etmek en önemli kıstaslardan biridir. Bir erkeği kendine aşık etmek isteyen kişilerin uygulaması gereken rutin merak ediliyor. İslam alimlerine göre aşağıdaki iki duayı her gün 3’er kez okumak ve aşık edilmek istenen kişinin resmine üflemek gerekiyor:

  • Fe beddelellezîne zalemû kavlen gayrellezî kîle lehum fe enzelnâ alellezîne zalemû riczen mines semâi bimâ kânû yefsukûn. Ve izisteskâ mûsâ li kavmihî fe kulnâdrib bi asâkel hacer fenfeceret minhusnetâ aşrete aynâ, kad alime kullu unâsin meşrebehum kulû veşrebû min rızkıllâhi ve lâ ta’sev fîl ardı mufsidîn.
  • Ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vâhidin fed’u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kıssâiha ve fûmihâ ve adesihâ ve basalihâ, kâle e testebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr, ihbitû mısran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâu bi gadabin minallâh, zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril hak, zâlike bi mâ asav ve kânû ya’tedûn.

Bir Erkeği Etkilemek İçin Okunacak Dua

Bir erkeği etkilemek için okunacak dua hemen herkes tarafından sıkça araştırılıyor. Kısacası bir erkeği etkilemek ve kendine sımsıkı bağlamak için aşağıdaki duayı okumak yeterlidir.

  • İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven nasârâ ves sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr huzû mâ ateynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi leallekum tettekûn.

Umursamayan Erkeği Aşık Etme Duaları

Umursamayan erkeği aşık etme duaları aşağıdaki gibidir. Her bir duayı vakit namazlarının ardından okumak umursamaz bir erkeğin aşık olmasını sağlayacaktır.

  • Fe cealnâhâ nekâlen li mâ beyne yedeyhâ ve mâ halfehâ ve mev’ızaten lil muttakîn. Ve iz kâle mûsâ li kavmihî innallâhe ye’murukum en tezbehû bakarah, kâlû e tettehızunâ huzuvâ, kâle eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.
  • Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiy, kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikr, avânun beyne zâlik fef’alû mâ tu’merûn.
  • Kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ zelûlun tusîrul arda ve lâ teskıl hars, musellemetun lâ şiyete fîhâ kâlûl’âne ci’te bil hakk, fe zebehûhâ ve mâ kâdû yef’alûn.

Bunun yanında Umursamaz Erkeği Aşık Etmek yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Umursamaz Erkeği Aşık Etmek hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın