Ana SayfaMucize DualarUyuşturucudan Soğutma Dua – İşe Yarar Mı?

Uyuşturucudan Soğutma Dua – İşe Yarar Mı?

Uyuşturucudan Soğutma Dua konusu ile beraberiz. Uyuşturucu kullanımı, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağımlılıktan kurtulmak veya uyuşturucuya olan ilgiyi azaltmak isteyen kişilerin Allah’a yönelerek yardım talep ettiği bir konudur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Uyuşturucudan Soğutma Dua

Uyuşturucudan soğutma duası inançlı kimselerin uyuşturucu gibi bir bataklıktan kurtulmasına vesile olmaktadır. Yüce Allah tarafından haram kılınan tüm bağımlılıktan kurtulmanın yolu yine O’na el açmaktır. Aşağıdaki iki duayı her gün uyuşturucu içen kişiye ya da kişinin kendisi tarafından okumak gereklidir.

  • Vellezâni ye’tiyânihâ minkum fe âzûhumâ, fe in tâbâ ve aslehâ fe a’rıdû anhumâ. İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. İnnemât tevbetu alâllâhi lillezîne ya’melûnes sûe bi cehâletin summe yetûbûne min karîbin fe ulâike yetûbullâhu aleyhim. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Ve leysetit tevbetu lillezîne ya’melûnes seyyiât, hattâ izâ hadara ehadehumul mevtu kâle innî tubtul âne ve lâllezîne yemûtûne ve hum kuffâr. Ulâike a’tednâ lehum azâben elîmâ.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ yahıllu lekum en terisûn nisâe kerhâ. Ve lâ ta’dulûhunne li tezhebû bi ba’dı mâ âteytumûhunne illâ en ye’tîne bi fâhışetin mubeyyineh, ve âşirûhunne bil ma’rûf, fe in kerihtumûhunne fe asâ en tekrahû şey’en ve yec’alallâhu fîhi hayran kesîrâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz.

Uyuşturucudan Kurtulmak İçin En Kuvvetli Dua

Uyuşturucudan Kurtulmak İçin En Kuvvetli Dua
Uyuşturucudan Kurtulmak İçin En Kuvvetli Dua

Öncelikle uyuşturucudan kurtulmak, zorlu bir süreç olabilir ve bu konuda dua etmek önemli bir adımdır. İslam dininde herhangi özel bir “kuvvetli” dua bulunmasa da, Allah’a samimi niyetle yönelerek yardım dilemek ve gücünü istemek önemlidir.

İşte Uyuşturucudan Kurtulmak İçin En Kuvvetli Dua olarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  1. İstiğfar duası: “Estağfurullah” diyerek Allah’tan bağışlanma talep edebilirsiniz.
  2. Dua etme: Kendi sözlerinizle içtenlikle Allah’a dökülerek uyuşturucuya olan bağımlılıktan kurtulmanızı isteyebilirsiniz.
  3. Peygamber Efendimizin duaları: Peygamber Efendimizin sünnetine uygun dualar okuyarak yardım isteyebilirsiniz.

Bağımlılıktan Kurtaran Dua

Bağımlılıktan kurtaran dua sayesinde inançlı kimseler alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılıklarından kurtulabilmektedir. Her türlü bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin okuması gereken dualar aşağıdaki listede yer almaktadır:

  • Yurîdullâhu li yubeyyine lekum ve yehdîyekum sunenellezîne min kablikum ve yetûbe aleykum. Vallâhu alîmun hakîm. Ve men lem yestetı’ minkum tavlen en yenkıhal muhsanâtil mu’minâti fe min mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul mu’minât. Vallâhu a’lemu bi îmânikum. Ba’dukum min ba’d, fenkihûhunne bi izni ehlihinne ve âtûhunne ucûrehunne bil ma’rûfi muhsanâtin gayra musâfihâtin ve lâ muttehızâti ahdân, fe izâ uhsinne fe in eteyne bi fâhışetin fe aleyhinne nısfu mâ alâl muhsanâti minel azâb. Zâlike li men haşiyel anete minkum. Ve en tasbirû hayrun lekum. Vallâhu gafûrun rahîm.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ te’kulû emvâlekum beynekum bil bâtılı, illâ en tekûne ticâraten an terâdın minkum, ve lâ taktulû enfusekum. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ. Ve men yef’al zâlike udvânen ve zulmen fe sevfe nuslîhi nârâ. Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Er ricâlu kavvâmûne alân nisâi bi mâ faddalallâhu ba’dahum alâ ba’dın ve bi mâ enfekû min emvâlihim. Fes sâlihâtu kânitâtun hâfizâtun lil gaybi bi mâ hafizallâh. Vellâtî tehâfûne nuşûzehunne fe ızûhunne vahcurûhunn  fîl medâcıı vadrıbûhunne, fe in ata’nekum fe lâ tebgû aleyhinne sebîlâ. İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ.

Uyuşturucudan Tiksindiren Dualar

Uyuşturucudan tiksindiren dualar sayesinde bir daha uyuşturucu isteği gelmez ve uyuşturucudan anında tiksiniliyor. Yüce Allah’a el açmak suretiyle aşağıda yer alan duaları her gün vakit namazlarının ardından 5’er kez okumak önemlidir. İslam alimleri tarafından bu konu için bu dualar öneriliyor:

  • Hurrimet aleykum ummehâtukum ve benâtukum ve ehavâtukum ve ammâtukum ve halâtukum ve benâtul ahi ve benâtul uhti ve ummehâtukumullâtî erdâ’nekum ve ehavâtukum miner radâati ve ummehâtu nisâikum ve rabâibukumullâtî fî hucûrikum min nisâikumullâtî dehaltum bihinn, fe in lem tekûnû dehaltum bihinne fe lâ cunâha aleykum, ve halâilu ebnâikumullezîne min aslâbikum, ve en tecmeû beynel uhteyni illâ mâ kad selef. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ.
  • Vel muhsanâtu minen nisâi illâ mâ meleket eymânukum, kitâballâhi aleykum, ve uhille lekum mâ varâe zâlikum en tebtegû bi emvâlikum muhsinîne gayra musâfihîn. Fe mâstemta’tum bihî minhunne fe âtûhunne ucûrehunne farîdah. Ve lâ cunâha aleykum fîmâ terâdaytum bihî min ba’dil farîdah. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ.

Bunun yanında Uyuşturucudan Soğutma Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Uyuşturucudan Soğutma Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın