Ana SayfaMucize DualarUzaktaki Birini Aşık Etme Duası – Etkili!

Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası – Etkili!

Uzaktaki birini aşık etme duası, bazen insanların ilgi duydukları veya sevdikleri kişiyi uzakta olduğu durumlarda kendilerine çekmek istedikleri bir konudur. İnsanlar arasında romantik ilişkilerde hissedilen duyguların güçlenmesi ve karşı tarafa olan ilginin artması, zaman zaman dualarla desteklenebiliyor. Ancak bu noktada önemli olan doğru niyetle ve Allah’ın rızasını gözeterek dua etmektir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası

Uzaktaki birini aşık etme duası sayesinde inançlı kimseler gönülden bağlı oldukları kişileri kendine aşık edebilmektedir. İşte uzaktaki birini aşık etme duaları aşağıdaki gibidir:

  • Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba’de îmânihim ve şehidû enner resûle hakkun ve câehumul beyyinât vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn. Ulâike cezâuhum enne aleyhim la’netallâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn. Hâlidîne fîhâ, lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn.
  • İllellezîne tâbû min ba’di zâlike ve aslehû fe innallâhe gafûrun rahîm. İnnellezîne keferû ba’de îmânihim summezdâdû kufran len tukbele tevbetuhum, ve ulâike humud dâllûn. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun fe len yukbele min ehadihim mil’ul ardı zeheben ve leviftedâ bih, ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsırîn.
  • Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn, ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm. Kullut taâmi kâne hillen li benî isrâile illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî min kabli en tunezzelet tevrât, kul fe’tû bit tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdıkîn.

Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme Duası

Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme Duası
Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme Duası

Öncelikle Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme Duası konusu için Allah’a samimi bir şekilde niyazda bulunarak dileklerinizi ifade edebilirsiniz. İçtenlikle yapılan duaların gücü büyük olabiliyor.

Bu konuda genel olarak sevgi ve bağlılık için Allah’tan yardım isteyen dualar yapılabilmektedir. Kalbinizden gelen samimi dilekleri Allah’a arz ederek uzaktaki kişinin size ilgi duymasını veya sizinle daha yakın bir ilişki kurmasını dileyebilirsiniz. Dualarınıza ek olarak, karşı tarafa olan ilginizi doğal ve dürüst yollarla ifade etmek de önemlidir.

Bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua  yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Birini Kendine Aşık Etmek İçin Hangi Dualar Okunmalı?

Birini kendine aşık etmek için hangi dualar okunmalı sorusunun yanıtı son zamanlarda sıkça merak ediliyor. Ayrıca, birini kendine aşık etmek için okunan en popüler üç dua bulunuyor. İslam alimleri tarafından da çokça kez önerilen bu üç dua aşağıda bulunuyor:

  • Fe menifterâ alâllâhil kezibe min ba’di zâlike fe ulâike humuz zâlimûn. Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ, ve mâ kâne minel muşrikîn. İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn.
  • Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm, ve men dahalehu kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrakû, vezkurû ni’metallâhi aleykum iz kuntum a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’metihî ihvânâ, ve kuntum alâ şefâ hufratin minen nâri fe enkazekum minhâ, kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihî leallekum tehtedûn.

Aşık Etme Duası

Aşık etme duası sayesinde inançlı kimseler Yüce Allah’ın da izniyle hoşlandığı kişiyi kendine aşık edebilmektedir. İşte aşık etme duaları şöyledir:

  • Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker, ve ulâike humul muflihûn. Ve lâ tekûnû kellezîne teferrakû vahtelefû min ba’di mâ câehumul beyyinât, ve ulâike lehum azâbun azîm.
  • Yevme tebyaddu vucûhun ve tesveddu vucûh, fe emmellezînesveddet vucûhuhum e kefertum ba’de îmânikum fe zûkûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Ve emmellezînebyaddat vucûhuhum fe fî rahmetillâh, hum fîhâ hâlidûn.
  • Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh, ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum, minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn.

Aşk İçin Okunan Sure

Aşk için okunan sure pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ayrıca, aşk için okunan ve etkili olduğu ifade edilen dua aşağıdaki gibidir:

  • Len yedurrûkum illâ ezâ, ve in yukâtilûkum yuvellûkumul edbâr, summe lâ yunsarûn. Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi ve bâû bi gadabin minallâhi ve duribet aleyhimul meskeneh, zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakk, zâlike bimâ asav ve kânû ya’tedûn.

Bunun yanında Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın