Ana SayfaMucize DualarUzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş

Uzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş

Uzaktan aşık etme duası denenmiş ve pek çok kişi tarafından yorumlanarak paylaşılmıştır. Yüce Allah’a el açmak suretiyle elde edilemeyecek herhangi bir mucize ve fazilet yoktur. Yeter ki okuyanın gönlü ve dilekleri temiz olsun. Uzaktan da olsa birini kendine aşık etmek isteyenlerin okuması gereken iki dua vardır. İki dua da aşağıdaki gibidir:

  • Vez zâriyâti zerven. Fel hâmilâti vıkran. Fel câriyâti yusran. Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsinîn. Kâlû kezâliki kâle rabbuki, innehu huvel hakîmul alîmu. Kâle fe mâ hatbukum eyyuhâl murselûn. Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîn. Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn. Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn. Kezâlike mâ etâllezîne min kablihim min resûlin illâ kâlû sâhırun ev mecnûn. Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul mu’minîn.
  • Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya’budûni. Mâ urîdu minhum min rızkın ve mâ urîdu en yut’imûni. İnnallâhe huver razzâku zul kuvvetil metîn. Fe inne lillezîne zalemû zenûben misle zenûbi ashâbihim fe lâ yesta’cilûni. Fe veylun lillezîne keferû min yevmihimullezî yûadûn. Fe zekkir fe mâ ente bi ni’meti rabbike bi kâhinin ve lâ mecnûn. Em yekûlûne şâirun neterabbesu bihî raybel menûni. Kul terabbesû fe innî meakum minel muterabbisîn.

Aşk İçin Dua Var mı?

Aşk için dua var mı sorusunun yanıtı evet olacaktır. Hayırlı bir ilişki ve hayırlı bir eş arayan inançlı kimselerin her gün aşağıdaki iki duayı 4’er kez okuması tavsiye edilmektedir. Bir ilişki içerisinde olanlar ise aşağıdaki duaları sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü bir ilişki için okuyabilir:

  • Em te’muruhum ahlâmuhum bi hâzâ em hum kavmun tâgûn. Em yekûlûne tekavvelehu, bel lâ yu’minûn. Felye’tû bi hadîsin mislihî in kânû sâdikîn. Em hulikû min gayri şey’in em humul hâlikûn. Em halakûs semâvâti vel ard(arda), bel lâ yûkınûn. Em indehum hazâinu rabbike em humul musaytırûn. Em lehum sullemun yestemiûne fîhî, felye’ti mustemiuhum bi sultânin mubîn.
  • Fe zerhum hattâ yulâkû yevmehumullezî fîhî yus’akûne. Yevme lâ yugnî anhum keyduhum şey’en ve lâ hum yunsarûn. Ve inne lillezîne zalemû azâben dûne zâlike ve lâkinne ekserahum lâ ya’lemûn. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a’yuninâ, ve sebbih bi hamdi rabbike hîne tekûm. Ve minel leyli fe sebbihhu ve idbâran nucûmi.

Aşk Duaları

Aşk duaları hemen herkes tarafından İslam alimleri ve hocalarına sorulmaktadır. Bu minvalde aşağıdaki iki dua örnek olarak gösterilebilir.

  • Ve mâ lehum bihî min ilmin, in yettebiûne illâz zann(zanne), ve innez zanne lâ yugnî minel hakkı şey’â. Fe a’rıd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illâl hayâted dunyâ. Zâlike mebleguhum minel ilmi, inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi menihtedâ. Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı li yecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîyellezîne ahsenû bil husnâ.
  • Ellezîne yectenibûne kebâiral ismi vel fevâhışe illâl lemem, inne rabbeke vâsiul mağfirati, huve a’lemu bikum iz enşeekum minel ardı ve iz entum ecinnetun fî butûni ummehâtikum, fe lâ tuzekkû enfusekum, huve a’lemu bi menittekâ. E fe min hâzâl hadîsi ta’cebûn. Ve tedhakûne ve lâ tebkûn. Ve entum sâmidûn. Fescudû lillâhi va’budû. İkterabetis sâatu ven şakkal kamer.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın