Ana SayfaOkuyanlarYa Kahhar Okudum – Okuyanların Yorumları

Ya Kahhar Okudum – Okuyanların Yorumları

Ya Kahhar okudum diyen ve bu konuyla ilgili soru işareti olan kişilerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Ya Kahhar, Allah-u Teala’nın Kahhar isminin yüzü suyu hürmetine beddua etmek anlamına gelmektedir. Beddua öncesinde 2 rekat tevbe namazı, tevbe istifar ve hemen ardından da 399 kez Ya Kahhar okunmalıdır. Bu ritüeli gerçekleştirmeden önce iyice düşünmek ve ona göre hareket etmek önemlidir. Bunun yanında diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Ya Kahhar İsmini Okuyanların Yorumları

Ya Kahhar İsmini Okuyanların Yorumları
Ya Kahhar İsmini Okuyanların Yorumları

Aşağıda sizlere Ya Kahhar İsmini Okuyanların Yorumları hakkında bir kaç örnek yorumları bir araya getirdik.

  1. Ya Kahhar ismini okuyanlar, zorlukların üstesinden gelmek için güç ve zafer arayışında olan kişilerdir.
  2. Bu ismi okuyanlar, düşmanlarına karşı galip gelme niyetiyle hareket ederler ve onları yenilgiye uğratmayı hedeflerler.
  3. Ya Kahhar ismini anmak, insanın içindeki negatif düşünceleri ve kötülükleri ortadan kaldırma amacını taşıyan bir eylemdir.

Ya Kahhar Duası Okuyanlar

Bazı Ya Kahhar Duası Okuyanların söylediği örnek cümleleri sizlerle paylaştık. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Kabid Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Ya Kahhar duasını okuyanlar, güçlü bir inanca sahip olarak zorlukların üstesinden gelmek için Allah’a yönelirler.
  • Bu duayı okuyanlar, düşmanlarına karşı zafer elde etme niyetiyle dua eder ve onların kötülüklerine karşı korunmayı talep ederler.
  • Ya Kahhar duasını okuyanlar, içsel huzur ve sükûnet arayışında olan kişilerdir; bu dua onlara kuvvet verir ve negatif enerjiden arınmalarına yardımcı olur.

Kahhar İsmiyle Kahru Perişan Eyle Ne Demek?

Kahhar ismiyle kahru perişan eyle ne demek diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İnançlı kimseler sevmedikleri ve husumetli oldukları kişilere kahhar ismiyle kahru perişan eyle şeklinde beddua edebilmektedir. Bu bedduanın beddualar arasında en büyüğü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle böylesi büyüklükte bir bedduayı etmeden önce iyi düşünmek gereklidir. Buna ek olarak bu bedduanın getirdiği bedeller de son derece büyüktür. Zira Allah-u Teala’ya bedduanın edildiği kişiyi perişan bırakması için dua edilmiş olur.

Beddua İçin En Etkili Dualar

Beddua için en etkili dualar aşağıdaki iki dua olarak sayılabilir. İslam alimlerine yöneltilen sorular neticesinde alınan yanıtlar bu iki duayı işaret etmektedir. Buna göre inançlı kimseler haksızlık ve zulüm karşısında beddua etmek istediklerinde Ya Kahhar ismine sığınarak aşağıdaki iki duayı okuyabilir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan 7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Ev halkan mimmâ yekburu fî sudûrikum, fe se yekûlûne men yuîdunâ, kulillezî fetarakum evvele merratin, fe se yungıdûne ileyke ruûsehum ve yekûlûne metâ hûve, kul asâ en yekûne karîbâ. Ve kul li ibâdî yekûlûlletî hiye ahsenu, inneş şeytâne yenzegu beynehum, inneş şeytâne kâne lil insâni aduvven mubînâ. Rabbukum a’lemu bikum, in yeşa’ yerhamkum ev in yeşa’ yuazzibkum, ve mâ erselnâke aleyhim vekîlâ.
  • Ve rabbuke a’lemu bi men fîs semâvâti vel ard, ve lekad faddalnâ ba’dan nebiyyîne alâ ba’dın ve âteynâ dâvude zebûrâ. Kulid’ûllezîne zeamtum min dûnihî fe lâ yemlikûne keşfed durri ankum ve lâ tahvîlâ. Ulâikellezîne yed’ûne yebtegûne ilâ rabbihimul vesîlete eyyuhum akrabu ve yercûne rahmetehu ve yehâfûne azâbehu, inne azâbe rabbike kâne mahzûrâ.

Ya Kahhar İsmiyle Beddualar

Ya Kahhar ismiyle beddualar etmek inançlı kimselerin sabrının taştığı son noktada gerçekleştirilmektedir. Yüce Allah’ın her isminde olduğu gibi Ya Kahhar isminde de bazı mucize ve faziletler vardır. Bu nedenle Allah’ın Ya Kahhar ismine sığınarak zulmedene, haksızlık edene ve merhamet göstermeyene beddua edilebilmektedir. Bu noktada beddua ederken en çok kullanılan dualar aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki iki duayı Ya Kahhar ismine sığınarak okuyup kişiye beddua edilebilmektedir:

  • Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti illâ en kezzebe bihâl evvelûn, ve âteynâ semûden nâkate mubsıraten fe zalemû bihâ, ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ. Ve iz kulnâ leke inne rabbeke ehâta bin nâsi, ve mâ cealnâr ru’yâlletî eraynâke illâ fitneten lin nâsi veş şeceratel mel’ûnete fîl kur’ân, ve nuhavvifuhum fe mâ yezîduhum illâ tugyânen kebîrâ.
  • Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs, kâle e escudu li men halakte tînâ. Kâle e raeyteke hâzâllezî kerremte aleyye, le in ahharteni ilâ yevmil kıyâmeti le ahtenikenne zurriyyetehû illâ kalîlâ. Kâlezheb fe men tebiake minhum fe inne cehenneme cezâukum cezâen mevfûrâ. Vestefziz menisteta’te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şârikhum fîl emvâli vel evlâdi vaıdhum, ve mâ yaiduhumuş şeytânu illâ gurûrâ.

Son olarak Ya Kahhar Okudum yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza da bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.
Yorum yapın