Ana SayfaMucize DualarYa Şedidel Batşi 600 – Duası ve Faziletleri

Ya Şedidel Batşi 600 – Duası ve Faziletleri

Ya Şedidel Batşi 600 defa okunan Esmalardan birisidir. Sevilenin geri dönmesini sağlamak için okunan en güçlü terkipler arasında da yer almaktadır. Bu esmayı her gün 600 kez zikreden inançlı kimseler sevdikleri kişiye kavuşarak mutlu bir beraberlik içerisinde olacaktır. Bunun yanı sıra eğer sevilen kişiden uzak ve ayrılarsa bu esma sayesinde birleşim de sağlanacaktır. Yüce Allah’a el açan inançlı kimseler her gün 600 kez bu zikri çekmelidir.

Sevilenin Geri Dönmesi İçin Dua

Sevilenin geri dönmesi için dua etmek yapılacak diğer tüm eylemlerden daha hayırlıdır. Şüphesiz ki insanoğulları dünya üzerindeki tüm istekleri ve arzuları için yalnızca O’na el açmalıdır. O, kullarının sesini işiten, dualarını gören ve kabul eyleyendir. Bu minvalde aşağıdaki iki duayı her gün okuyarak sevilenin geri dönmesi sağlanabilir. İslam alimleri ve güvenilir kaynaklar tarafından da doğrulanan bu iki dua son derece yaygın olarak okunmaktadır. Sevilenin geri dönmesini sağlar.

  • Etâ emrullâhi fe lâ testa’cilûhu, subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Yunezzilul melâikete bir rûhi min emrihî alâ men yeşâu min ibâdihî en enzirû ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekûni. Halakas semâvâti vel arda bil hakk, teâlâ ammâ yuşrikûn. Halakal insâne min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubin. Vel en’âme halakahâ, lekum fîhâ dif’un ve menâfiu ve minhâ te’kulûn. Ve huvellezî sehharal bahra li te’kulû minhu lahmen tariyyen ve testahricû minhu hilyeten telbesûnehâ, ve terâl fulke mevâhira fîhi ve li tebtegû min fadlihî ve leallekum teşkurûn.
  • Huvellezî enzele mines semâi mâen lekum minhu şarâbun ve minhu şecerun fîhi tusîmûn. Yunbitu lekum bihiz zer’a vez zeytûne ven nahîle vel a’nâbe ve min kullis semerâti, inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn Ve sehhara lekumul leyle ven nehâre veş şemse vel kamere, ven nucûmu musahharâtun bi emrihî, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin ya’kılûn. Ve mâ zerae lekum fîl ardı muhtelifen elvânuhu, inne fî zâlike le âyeten li kavmin yezzekkerûn.

Bana Aşık Olması İçin Etkili Dualar

Bana aşık olması için etkili dualar inançlı kimselerin hoşlandıkları bir diğer kişiyle iletişimlerini sağlayabilmeleri için önemlidir. Bu noktada aşık edilmek istenen kişinin de Müslüman olduğundan emin olmak gereklidir. Emin olduktan sonra aşık olması istenen kişi için aşağıdaki iki duayı suya okumak ve üflemek şarttır. Sonrasında okunan ve üflenen suyu o kişiye içirilmelidir. Bu bir ritüel haline geldikten ve her gün tekrarlanmaya başladıktan sonra sonuçları etkisini gösterecektir. Yüce Allah’a el açarak okunması gereken iki dua aşağıdaki gibidir:

  • İlâhukum ilâhun vâhid, fellezîne lâ yu’minûne bil âhirati kulûbuhum munkiratun ve hum mustekbirûn. Lâ cereme ennallâhe ya’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn, innehu lâ yuhıbbul mustekbirîn. Ve izâ kîle lehum mâzâ enzele rabbukum, kâlû esâtîrul evvelîn. Li yahmilû evzârahum kâmileten yevmel kıyâmeti ve min evzârillezîne yudıllûnehum bi gayri ilmin, e lâ sâe mâ yezirûn.
  • Kad mekerellezîne min kablihim fe etâllâhu bunyânehum minel kavâıdi fe harra aleyhimus sakfu min fevkıhim ve etâhumul azâbu min haysu lâ yeş’urûn. Summe yevmel kıyâmeti yuhzîhim ve yekûlu eyne şurakâiyellezîne kuntum tuşâkkûne fîhim, kâlellezîn ûtûl ilme innel hızyel yevme ves sûe alâl kâfirîn. Ellezîne teteveffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim fe elkavûs seleme mâ kunnâ na’melu min sûin, belâ innallâhe alîmun bimâ kuntum ta’melûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın