Ana SayfaMucize DualarYağmur Gibi Müşteri Yağdıran Dua – Mucize Rızık Duası!

Yağmur Gibi Müşteri Yağdıran Dua – Mucize Rızık Duası!

Yağmur gibi müşteri yağdıran dua sayesinde kazancı artırmak ve dolayısıyla yoksulluktan kurtulmak mümkündür. Bu yazımızda sizlere bu dua ile ilgili bilgi vermeyi amaçladık. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bol Satış Yapmak İçin Esma

Bol Satış Yapmak İçin Esma için tavsiye edilen duaysa aşağıdaki gibidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ateşli Çocuğa Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Elif, lâm, mîm, sâd. Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun minhu li tunzire bihî ve zikrâ lil mu’minîn. Ittebiû mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebiû min dûnihî evliyâe, kalîlen mâ tezekkerûn. Ve kem min karyetin ehleknâhâ fe câehâ be’sunâ beyâten ev hum kâilûn. Fe mâ kâne da’vâhum iz câehum be’sunâ illâ en kâlû innâ kunnâ zâlimîn. Fe le nes’elennellezîne ursile ileyhim ve le nes’elennel murselîn.

Dükkâna Bol Müşteri Gelmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Dükkâna bol müşteri gelmesi için hangi dua okunur? sorusu son zamanların en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bol müşteri ve bol kazanç için İslam alimleri aşağıdaki duayı öneriyor:

Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve mâ kunnâ gâibîn. Vel veznu yevme izinil hakk(hakku), fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn. Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum bimâ kânû bi âyâtinâ yazlimûn. Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş, kalîlen mâ teşkurûn. Ve lekad halaknâkum summe savvernâkum summe kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), lem yekun mines sâcidîn. Kâle mâ meneake ellâ tescude iz emertuke, kâle ene hayrun minhu, halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn.

Bol Rızık İçin Hangi Dua Okunur?

Öncelikle Bol rızık için hangi dua okunur? diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında bol rızık sahibi olmak isteyenlerin aşağıdaki duayı okuması yeterli olacaktır. Bu duayı her gün üç kez okumak ve ibadetleri eksiksiz yerine getirmek gerekiyor.

Bol Rızık İçin Hangi Dua Okunur?
Bol Rızık İçin Hangi Dua Okunur?

Kâle fehbit minhâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fîhâ fahruc inneke mines sâgirîn. Kâle enzırnî ilâ yevmi yub’asûn. Kâle inneke minel munzarîn. Kâle fe bimâ agveytenî le ak’udenne lehum sırâtekel mustekîm. Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min halfihim ve an eymânihim ve an şemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum şâkirîn. Kâlehruc minhâ mez’ûmen medhûrâ, le men tebiake minhum le emleenne cehenneme minkum ecmaîn. Ve yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete fe kulâ min haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn.

Rızkın Artması İçin Okunması Gereken Dualar

Öncelikle Rızkın artması için okunması gereken dualar İslam alimlerine sorulduğunda genellikle iki farklı yanıt alınıyor. Bunun yanında rızkın artması ve bollaşması için aşağıdaki iki duayı tercih edebilirsiniz:

Fe vesvese lehumuş şeytânu li yubdiye lehumâ mâ vuriye anhumâ min sev’âtihimâ ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzihiş şecereti illâ en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. Ve kâsemehumâ innî lekumâ le minen nâsıhîn. Fe dellâhumâ bi gurûr, fe lemmâ zâkâş şecerete bedet lehumâ sev’âtuhumâ ve tafikâ yahsıfâni aleyhimâ min varakıl cenneh(cenneti), ve nâdâhumâ rabbuhumâ e lem enhekumâ an tilkumeş şecereti ve ekul lekumâ inneş şeytâne lekumâ aduvvun mubîn.

Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn. Kâlehbitû ba’dukum li ba’dın aduvv, ve lekum fîl’ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn. Kâle fîhâ tahyevne ve fîhâ temûtûne ve minhâ tuhracûn. Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîşâ ve libâsut takvâ zâlike hayr, zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn.

Bol Müşteri Duası Celcelutiye

Bol Müşteri Duası Celcelutiye, genellikle işlerin yolunda gitmesi. Bunun yanında bolluk ve bereketin artması, müşteri ve ticaretin çoğalması gibi niyetlerle okunan bir duadır. Aşağıda kısa bir paragraf içinde bu duanın niyetini ifade ettik:

“Allah’ım, senin sonsuz kudretine ve rahmetine sığınıyor, işlerimin bolluk içinde olmasını, müşterilerimin çoğalmasını, ticaretimin bereketlenmesini niyaz ediyorum. Celcelutiye duasının hürmetine, rahmetinle beni kuşat ve işlerime bereket ihsan et. Bol müşteri ve başarılarla dolu bir ticaret yaşamayı sana yönelerek talep ediyorum. Amin.”

Son olarak Yağmur Gibi Müşteri Yağdıran Dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın