Ana SayfaMucize DualarYakıp Kavuran Dua – Aşkından Öldüren Dua!

Yakıp Kavuran Dua – Aşkından Öldüren Dua!

Yakıp kavuran dua ve Aşkından Öldüren Dua sayesinde inançlı kimseler, sevdiklerinden ayrı kalmayacak. İkili ilişkiler her zaman kolay olmayabilir. Nitekim inançlı kimseler için bu durum çok daha zorlayıcıdır. Fakat Allah-u Teala ona el açan her kulu için bir eş nasip eylemiştir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yakıp Kavuran Dua

Aşkından yakıp kavuran dua sayesinde ona kavuşmak mümkün olacaktır. Duayı her gün 3 kez okumak yeterlidir.

Vel en’âme halakahâ, lekum fîhâ dif’un ve menâfiu ve minhâ te’kulûn. Ve tahmilu eskâlekum ilâ beledin lem tekûnû bâlıgîhi illâ bi şıkkıl enfusi, inne rabbekum le raûfun rahîm. Vel hayle vel bigâle vel hamîre li terkebûhâ ve zîneten, ve yahluku mâ lâ ta’lemûn. Vel hayle vel bigâle vel hamîre li terkebûhâ ve zîneten, ve yahluku mâ lâ ta’lemûn. Allâhü rabbîl arş’ıl azîm.

Yakıp Kavuran Dua

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası

Çevremizdeki insanlar tarafından sevilmek son derece önemli bir konudur. Bununla beraber birde sizi seven bir hayat arkadaşınız olduktan sonra hayat daha da önemli ve yaşanılabilir hal alıyor. Şimdi sizinle Birini Kendine Kul Köle Etme Duası paylaşacağız:

“Allah’ım, sen her şeyi en güzel şekilde yaratan ve bizi sevgiyle kucaklayan merhametli bir Rabbisin. Bizleri sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamaya yönlendir. Kalplerimizi sevgiyle doldur ve bizi sevgiyle karşılaşacağımız insanlarla bir araya getir. Bizlere insanları sevmeyi, onlara saygı göstermeyi, hoşgörülü ve anlayışlı davranmayı nasip et. Bizi sevgi dolu bir hayat yaşamaya yönlendir ve insanların kalplerinde sevgi ve saygı kazanabilmeyi nasip et. Amin.”

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası

Aşkından Öldüren Dua

Aşkından Öldüren Dua
Aşkından Öldüren Dua

Öncelikle Aşkından öldüren dua son dönemde oldukça sık merak ediliyor. İnançlı kimseler, çeşitli engeller sonucunda kavuşamadıkları sevdiklerine bu dua ile birlikte kavuşuyor. Nitekim Allah-u Teala’ya el açan inançlı kimselerin tamamı aşağıdaki dua ile sevdiği kişinin aşkından ölüp bitmesini sağlıyor.

Vellezîne yed’ûne min dûnillâhi lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûn. Emvâtun gayru ahyâin, ve mâ yeş’urûne eyyâne yub’asûn. İlâhukum ilâhun vâhid, fellezîne lâ yu’minûne bil âhirati kulûbuhum munkiratun ve hum mustekbirûn. Kad mekerellezîne min kablihim fe etâllâhu bunyânehum minel kavâıdi fe harra aleyhimus sakfu min fevkıhim ve etâhumul azâbu min haysu lâ yeş’urûn.

Aşkından Öldüren Dua

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Haksızlığa Karşı Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Nerede Olursa Olsun Geri Getiren Dua

Nerede olursa olsun geri getiren dua sevip de kavuşamayan çiftler için uygundur. Yüce Allah, sevip de kavuşamayan tüm inançlı kimseler için tek çözüm yoludur. Allah’a her gün el açarak 3 kez abdestli şekilde aşağıdaki duayı okumak gerekir:

Summe yevmel kıyâmeti yuhzîhim ve yekûlu eyne şurakâiyellezîne kuntum tuşâkkûne fîhim, kâlellezîn ûtûl ilme innel hızyel yevme ves sûe alâl kâfirîn. Ellezîne teteveffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim fe elkavûs seleme mâ kunnâ na’melu min sûin, belâ innallâhe alîmun bimâ kuntum ta’melûn Ve kîle lillezînettekav mâzâ enzele rabbukum, kâlû hayran, lillezîne ahsenû fî hâzihid dunyâ haseneten, ve le dârul âhırati hayrun, ve le ni’me dârul muttekîn.

Nerede Olursa Olsun Geri Getiren Dua

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sevdiğinin Kalbine Girmek İçin Dua

Sevdiğinin kalbine girmek için dua etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun için yapılması gereken de oldukça basittir. Bir kişiyi çok seven ancak bir türlü onunla birleşemeyen inançlı kimseler için üç farklı dua vardır. Bu duaları okuduktan sonra Allah-u Teala’nın izniyle sevdiğinin kalbine girmek mümkündür.

  • Berâetun minallâhi ve resûlihî ilâllezîne âhedtum minel muşrikîn. Fesîhû fil ardı erbeate eşhurin va’lemû ennekum gayru mu’cizîllâhi ve ennallâhe muhzîl kâfirîn. Ve ezanun minallâhi ve resûlihî ilân nâsi yevmel haccıl ekberi ennallâhe berîun minel muşrikîne ve resûluhu, fe in tubtum fe huve hayrun lekum, ve in tevelleytum fa’lemû ennekum gayru mu’cizîllâh, ve beşşirillezîne keferû bi azâbin elîm.
  • İllâllezîne âhedtum minel muşrikîne summe lem yankusûkum şey’en ve lem yuzâhirû aleykum ehaden fe etimmû ileyhim ahdehum ilâ muddetihim, innallâhe yuhıbbul muttekîn.
  • Fe izânselehal eşhurul hurumu faktulûl muşrikîne haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak’udû lehum kulle marsad, fe in tâbû ve ekâmûs salâte ve âtûz zekâte fe hallû sebîlehum, innallâhe gafûrun rahîm. Ve in ehadun minel muşrikînestecâreke fe ecirhu hattâ yesmea kelâmallâhi summe eblighu me’menehu, zâlike bi ennehum kavmun lâ ya’lemûn.

Ayrıca yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın