Ana SayfaMucize DualarYıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua – En Hızlı Kabul Olan Dua

Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua – En Hızlı Kabul Olan Dua

Yıldırım hızıyla kabul olan dua internetin en çok aratılan konu başlıkları arasında yer almaya devam etmektedir. Bu dua sayesinde yıldırım hızında istediklerini elde edebilen kişiler mevcuttur. Yıldırım hızıyla kabul edilen bu duayı her gün 3 kez okumak gerekmektedir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En Hızlı Kabul Olan Dua

Allah’ın merhameti ve lütfu sınırsızdır, ancak “10 saniyede kabul olan dua” gibi kesin bir süreye veya formüle dayalı bir dua yoktur. Dua, Allah’a yönelmek, O’na samimi bir şekilde niyet etmek ve dileklerimizi O’na arz etmek anlamına gelir. Duanın kabul edilmesi, Allah’ın hikmeti ve takdirine bağlıdır. Fakat insanlar En Hızlı Kabul Olan Duanın aşağıdaki olduğuna inanmaktadır ve işe yaradığını belirtmişlerdir:

“Allah’ım, Senden isterim. Zira hamd sana lâyıktır, Senin içindir. Senden başka mâbud yoktur, ancak Sen varsın. Çünkü istemeden ve istedikten sonra veren Sensin. Sen celâl ve ikram sahibisin. Senden cenneti ister ve cehennemden korunmamı dilerim. Sana hamd ederek, Senden isterim. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sen yerlerin ve göklerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. Hay ve Kayyûm sensin:”

Anında Kabul Olan Dua Tüyleriniz Diken Diken Olacak

Anında Kabul Olan Dua Tüyleriniz Diken Diken Olacak
Anında Kabul Olan Dua Tüyleriniz Diken Diken Olacak

Dua ederken samimi olmak, içtenlikle niyet etmek ve Allah’ın hikmetine güvenmektir. Dua, Allah’a yönelme ve O’ndan yardım isteme şeklidir. Allah, kalpten ve samimiyetle yapılan duaları işitir ve gerekli olduğunda yanıtlar. Bunun dışında dualarının bir anda kabul olacağını isteyen kişiler Anında Kabul Olan Dua Tüyleriniz Diken Diken Olacak okumaktadır. İşte o dua şu şekildedir:

“Allâhumme innî es’elüke bienne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri. Allâhumme innî es’elüke bienne leke ‘l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.

Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua

Dua eden kişi dualarının bir an önce kabul olmasını istedikleri için Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Duayı okumayı tercih etmektedir. Çünkü bu dua sayesinde duaları kısa süre içerisinde kabul olacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Ve ya’budûne min dûnillâhi mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum ve yekûlûne hâulâi şufeâunâ indallâh, kul e tunebbiûnallâhe bimâ lâ ya’lemu fîs semâvâti ve lâ fîl ard, subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Ve mâ kânen nâsu illâ ummeten vâhideten fahtelefû, ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum fîmâ fîhi yahtelifûn. Ve yekûlûne lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, fe kul innemâl gaybu lillâhi fentezirû, innî meakum minel muntazirîn.

10 Saniyede Kabul Olan Dua

Allah, dualarımızı işitir ve dilerse dileklerimizi yerine getirebilir. Ancak, duaların zamanlaması ve nasıl yanıtlanacağı konusunda bizim bilgimiz sınırlıdır. Dua, Allah’ın rahmetine, lütfuna ve hikmetine dayanır. Kabullenme veya gerçekleşme süreci kişiden kişiye, durumdan duruma farklılık gösterebilir. İşte 10 Saniyede Kabul Olan Dua şu şekildedir:

 • “Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
 • Yâ Senede men lâ senede leh
 • Yâ Zühra men lâ zühra leh
 • Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
 • Yâ Hırze men lâ hırze leh
 • Yâ Fahra men lâ fahra leh
 • Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
 • Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
 • Yâ Enîse men lâ enîse leh
 • Yâ Gunyete men lâ gunyete leh
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Ne İstersem Hemen Kabul Olan Dua

Ne istersem hemen kabul olan dua sorusu son dönemde inançlı kimselerin internet üzerinde en sık araştırdığı konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Şunu da belirtelim ki ne isterse kabul olunan dua da elbette ki Yüce Allah’ın izniyle mümkün kılınmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. Bunun için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

 • Ve izâ ezaknân nâse rahmeten min ba’di darrâe messethum izâ lehum mekrun fî âyâtinâ, kulillâhu esrau mekrâ, inne rusulenâ yektubûne mâ temkurûn. Huvellezî yuseyyirukum fîl berri vel bahr, hattâ izâ kuntum fîl fulki, ve cereyne bihim bi rîhin tayyibetin ve ferihû bihâ câethâ rîhun âsifun ve câehumul mevcu min kulli mekânin ve zannû ennehum uhîta bihim deavûllâhe muhlisîne lehud dîn, le in enceytenâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.

En Büyük Dua Hangisi?

En büyük dua hangisi sorusunun yanıtı oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtelim ki en büyük duadan kasıt genellikle inançlı kimseler tarafından en büyük mükafat ve faziletlerin olduğu dualardır. Bunun için aşağıdaki duayı okumak ve Yüce Allah’ın sonsuz hikmetinden yararlanmak mümkündür. Duayı her gün okumak ve okuduktan sonra gönülden istenen şeyi belirtmek de gerekiyor. İslam alimleri tarafından en sık tavsiye edilen dua şöyledir:

 • Fe lemmâ encâhum izâ hum yebgûne fîl ardı bi gayril hakk, yâ eyyuhân nâsu innemâ bagyukum alâ enfusikum metâal hayâtid dunyâ summe ileynâ merciukum fe nunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn. İnnemâ meselul hayâtid dunyâ ke mâin enzelnâhu mines semâi fahteleta bihî nebâtul ardı mimmâ ye’kulun nâsu vel en’âm, hattâ izâ ehazetil ardu zuhrufehâ vezzeyyenet ve zanne ehluhâ ennehum kâdirûne aleyhâ etâhâ emrunâ leylen ev nehâren fe cealnâhâ hasîden ke en lem tagne bil emsi, kezâlike nufassilul âyâti li kavmin yetefekkerûn.

Dileğin Gerçekleşmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Dileğin gerçekleşmesi için hangi dua okunur sorusunun yanıtı aşağıdaki gibidir. Herhangi bir dileğin gerçekleştirilmesi için okunması gereken dua Yüce Allah’a el açarak ve yalnızca O’ndan isteyerek mümkündür. Duanın okunuşu aşağıda görüldüğü şekildedir:

 • Vallâhu yed’û ilâ dâris selâm, ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm. Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdetun, ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilletun, ulâike ashâbul cenneti, hum fîhâ hâlidûn. Vellezîne kesebûs seyyiâti cezâu seyyietin bi mislihâ ve terhekuhum zilletun, mâ lehum minallâhi min âsimin, ke ennemâ ugsîyet vucûhuhum kıtaan minel leyli muzlimâ, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Ve yevme nahşuruhum cemîan summe nekûlu lillezîne eşrakû mekânekum entum ve şurakâukum, fe zeyyelnâ beynehum, ve kâle şurakâuhum mâ kuntum iyyânâ ta’budûn.

Son olarak Yıldırım hızıyla kabul olan dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın