Ana SayfaFaziletiYusuf Suresinin 53.Ayetinin Faziletleri – Tefsiri

Yusuf Suresinin 53.Ayetinin Faziletleri – Tefsiri

Yusuf suresinin 53.ayetinin faziletleri son zamanlarda inançlı kimseler arasında sıkça merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle kötü ahlaklı olup kurtulmak isteyen kişiler bu duayı etmektedir. Ayrıca diğer fazileti yazılarına da kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Yusuf Suresi 53 Ayet Tefsiri

Yusuf Suresi 53 Ayet Tefsiri
Yusuf Suresi 53 Ayet Tefsiri

Öncelikle şunu belirtelim ki Yusuf Suresi, 53. ayet: “Ben şirk koşanların dini bir şey değil. Ama onların çoğu şirk koşanlar bilmezler.”

Bu ayet, Hz. Yusuf’un (Joseph) peygamberliği ve tebliğ ettiği mesajla ilgili bir bölümde yer alır. Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un yaşamının çeşitli yönlerini, sabrını, sadakatini ve Allah’a olan bağlılığını anlatır. Böylece Yusuf Suresi 53 Ayet Tefsiri bu şekildedir.

Bu ayetin anlamı, Hz. Yusuf’un tebliğ ettiği mesajın “şirk” olan putperestlerin dinleriyle alakalı olmadığıdır. Şirk, İslam’da en büyük günah olarak kabul edilen Allah’a ortak koşmaktır. Yusuf Suresi’nde anlatılan olaylar, Hz. Yusuf’un tevhidi ve Allah’a olan bağlılığını vurgular.

Bu ayet, aynı zamanda, Allah’a inanan ve O’na ibadet eden bir kişinin diğer insanları ikna etmek için sabırla çaba göstermesi gerektiğini de hatırlatır. Hz. Yusuf’un tebliğ ettiği mesaj, şirk koşanlar tarafından anlaşılmamış ve kabul edilmemiştir, ancak o sabırlı ve kararlı bir şekilde tebliğine devam etmiştir. Ayrıca Yusuf Suresi 100 Ayet Fazileti yazımızı da inceleyebilirsiniz

Yusuf Suresinin 53.Ayetinin Faziletleri

Yusuf suresinin 53.ayeti kerimesinde Yüce Allah, nefsten ve günahları sevaba çevirmesinden bahsetmektedir. Ayrıca Yusuf Suresinin 53.Ayetinin Faziletleri de bir hayli fazladır. Duanın okunuşu ve Türkçe meali aşağıdaki gibidir:

  • Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm.

Türkçe meali ise şöyle:

  • Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).

Yusuf Suresi 53. Ayet Sigara

Sigara içmenin İslam dinindeki durumu, çeşitli Müslüman alimler ve dinî otoriteler arasında farklı yorumlar içeren bir konudur. Ancak genel olarak, sigara gibi zararlı maddelerin vücuda zarar verebileceği, sağlığa olumsuz etkileri olabileceği ve bunun da İslam dini perspektifinde sakıncalı olduğu görüşü yaygındır. Ayrıca Yusuf Suresi 53. Ayet Sigaranın yararlı bir şey olmadığını belirtmektedir.

Kötü Ahlakı Düzeltmek İçin Etkili Dua

Kötü ahlakı düzeltmek için etkili dua etmek en büyük sevaplardan birisidir. Çünkü bu dua ile kötü ahlaka sahip olan eş, dost ve tanıdıklara aşağıdaki duayı okuyarak onların kötü amellerini doğruya çevirmek mümkündür. Ayrıca, Rad Suresi 28 Ayet Fazileti yazımızı da inceleyebilirsiniz. Okunması gereken dualar aşağıdaki gibidir:

  • Kâle hel alimtum mâ fealtum bi yûsufe ve ahîhi iz entum câhilûn. Kâlû e inneke le ente yûsuf, kâle ene yûsufu ve hâzâ ahî kad mennallâhu aleynâ, innehu men yettekı ve yasbir fe innallâhe lâ yudî’u ecrel muhsinîn. Kâlû tallâhi lekad âserekellâhu aleynâ ve in kunnâ le hâtıîn. Kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm, yagfirullâhu lekum ve huve erhamur râhimîn. İzhebû bi kamîsî hâzâ fe elkûhu alâ vechi ebî ye’ti basîrâ, ve’tûnî bi ehlikum ecmaîn.
  • Kâlû tallâhi inneke le fî dalâlikel kadîm. Fe lemmâ en câel beşîru elkâhu alâ vechihî fertedde basîrâ(basiran), kâle e lem ekul lekum innî a’lemu minallâhi mâ lâ ta’lemûn. Kâlû yâ ebânâstagfir lenâ zunûbenâ innâ kunnâ hâtıîn. Kâle sevfe estagfiru lekum rabbî, innehu huvel gafûrur rahîm. Fe lemmâ dehalû alâ yûsufe âvâ ileyhi ebeveyhi ve kâledhulû mısra in şâallâhu âminîn.

Yusuf Suresi 21.Ayeti Ne İçin Okunur?

Yusuf suresi 21.ayeti ne için okunur diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Ayrıca Yusuf suresinin 21.ayeti kerimesinin okunuşu ve Türkçe meali hemen aşağıdaki gibidir. Ayeti kerimede Yüce Allah Hz. Yusuf’tan bahsetmektedir.

  • Ve kâlellezîşterâhu min mısra limraetihî ekrimî mesvâhu asâ en yenfeanâ ev nettehizehu veledâ, ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ardı ve li nuallimehu min te’vîlil ehâdîs, vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun.

Türkçe meali ise şöyle:

  • Mısır’da onu satın alan kişi, hanımına şöyle dedi: “Onun yerleşeceği yeri, özenle hazırla (ona karşı kerim ol). Belki bize faydası olur veya (belki de) onu evlât ediniriz.” Ve işte böylece ona hadîslerin (olayların, sözlerin) tevîlini (yorumunu) öğretelim diye Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah, emrinde gâlip olandır. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

Yusuf Suresi 88.Ayeti Ne İçin Okunur?

Yusuf suresi 88.ayeti ne için okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Ayrıca Yusuf suresinin 88.ayeti kerimesinin okunuşu ve Türkçe meali aşağıdaki gibidir:

  • Fe lemmâ dehalû aleyhi kâlû yâ eyyuhâl azîzu messenâ ve ehlenâd durru ve ci’nâ bi bidâatin muzcâtin fe evfi lenâl keyle ve tesaddak aleynâ, innallâhe yeczîl mutesaddikîn.

Son olarak da Yusuf suresinin 53.ayetinin faziletleri yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Faruk Akar

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Faruk Akar, son yıllarda yayınladığı tezler ve konuşmalar sayesinde birçok duanın fazileti hakkında bizlere bilgi vermektedir. Şuan da hali hazırda birden fazla üniversitede ders vermektedir.
Yorum yapın