Ana SayfaMucize DualarZalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua

Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua

Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua son zamanlarda sosyal medyanın çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sizlere kötülük yapan hasımlarınızdan korunmak ve onları Allaha havale etmek için okunacak duaları sizlerle paylaşacağız. Tüm detaylar yazımızın içerisinde… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Allaha Havale Etmek Beddua Mı?

Hayır, “Allaha havale etmek” bir beddua türü veya çeşidi değildir. Tam tersine, bu müslümanların kontrol edemedikleri durumlar karşısında Allah’a güvenmelerini ve O’na teslim olmaları demektir. İnsanlar her zaman her şeyi kontrol edemezler ve bazen yaşanan zorluklar karşısında çaresiz kalabilirler. Bu gibi durumlarda, “Allaha havale etmek” demek kişinin olayı veya sorunu Allah’a bırakması anlamına gelir.

“HasbiyAllahu la ilahe illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul arshil azim”

Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua

Allah’a Havale Etmek İle İlgili Ayetler

Allah'a Havale Etmek İle İlgili Ayetler
Allah’a Havale Etmek İle İlgili Ayetler

Özellikle Allah’a güvenmesi ve O’na teslim olunması konusunda pek çok ayet bulunmaktadır. İşte Allah’a Havale Etmek İle İlgili Ayetler:

  1. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Hiç şüphe yok ki Allah, kullarını çok iyi görendir. (Mü’min sûresi, 44-45)
  2. “Allah sizden her kim ki kendisine karşı gelmekten sakınmaktadır. Günahlardan kaçınırsa, onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar.” (Tevbe Suresi, 9/22)
  3. “Kim Allah’a tevekkül ederse O’nun yeterli olduğunu görür.” (Talak Suresi, 65/3)
  4. “Her kim Allah’a teslim olmuşsa –ki o da iyi işler yaparak- muhakkak kendisi için Rabbinin yanında sevap vardır…” (Bakara Suresi, 2/112)
  5. “Andolsun biz sizi biraz korkuyla açlıkla ve mallardan canlardan azıcık eksiltmeyle deneriz; sabredenleri müjdele!” (Bakara Suresi, 2/155)
  6. “Allah bize yeter; ne güzel vekildir o!”(Al-i İmran Suresi, 3:173)

Kötü İnsanları Allaha Havale Etme Duası

Kötü İnsanları Allaha Havale Etme Duası okuyan inançlı kimseler için yanıt oldukça basittir. Aşağıdaki duayı okuyarak ne isterseniz gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Yüce Allah şüphesiz ki tüm kullarının dualarını işiten ve onları kabul edendir. İşte Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua:

Ferîkan hadâ ve ferîkan hakka aleyhimud dalâletu, innehumuttehazûş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Yâ benî âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veşrebû ve lâ tusrifû, innehu lâ yuhıbbul musrifîn. Kul men harrame zînetallâhilletî ahrace li ibâdihî vet tayyibâti miner rızk, kul hiye lillezîne âmenû fîl hayâtid dunyâ hâlisaten yevmel kıyâmeh, kezâlike nufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn. Kul innemâ harrame rabbiyel fevâhişe mâ zahere minhâ ve mâ batane vel isme vel bagye bi gayril hakkı ve en tuşrikû billâhi mâ lem yunezzil bihî sultânen ve en tekûlû alâllâhi mâ lâ ta’lemûn.

Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua

Birinin Ölmesi İçin En Etkili Dua

Bir kimse şayet zulüm uyguluyor ve olmaması gereken şeyler yapıyorsa onun için aşağıdaki Birinin Ölmesi İçin Dua ile korunabilir. Ve Allah’a sığınılabilirsiniz:

Yâ benî âdeme lâ yeftinennekumuş şeytânu kemâ ahrace ebeveykum minel cenneti yenziu anhumâ libâsehumâ li yuriyehumâ sev’âtihimâ innehu yerâkum huve ve kabîluhu min haysu lâ terevnehum innâ cealnâş şeyâtîne evliyâe lillezîne lâ yu’minûn. Ve izâ faalû fâhişeten kâlû vecednâ aleyhâ âbâenâ vallâhu emerenâ bihâ, kul innallâhe lâ ye’muru bil fahşâi, e tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn. Kul emere rabbî bil kıst ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn, kemâ bedeekum teûdûn.

Birinin Ölmesi İçin En Etkili Dua

Ayrıca Dil Tutukluğu İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bunun dışında sizin de bildiğiniz oldukça tesirli bir Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayınız.

Yapılan Haksızlığı Allaha Havale Etmek

Yapılan Haksızlığı Allaha Havale Etmek yapılacak ilk şeydir. Çünkü Allah’ın adaleti asla şaşmaz. Bu duayı her gün 5 kez haksızlığa uğrayan kişiye okumak ve üflemek yeterli olacaktır:

  • Ve li kulli ummetin ecel, fe izâ câe eceluhum lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ ulâike ashabun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Kâledhulû fî umemin kad halet min kablikum minel cinni vel insi fîn nâr, kullemâ dehalet ummetun leanet uhtehâ, hattâ izâddârakû fîhâ cemîân kâlet uhrâhum li ûlâhum rabbenâ hâulâi edallûnâ fe âtihim azâben di’fen minen nâr kâle li kullin di’fun ve lâkin lâ ta’lemûn.

Dileğin Gerçekleşmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Dileğin gerçekleşmesi için hangi dua okunur diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. Yüce Allah’a aşağıdaki iki duayı okuyarak el açan kimseler dileklerini gerçekleşmesini sağlayacaktır.

  • Ve kâlet ûlâhum li uhrâhum fe mâ kâne lekum aleynâ min fadlin fe zûkûl azâbe bimâ kuntum teksibûn. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hiyât ve kezâlike neczîl mucrimîn. Lehum min cehenneme mihâdun ve min fevkıhim gavaş ve kezâlike neczîz zâlimîn.
  • Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ulâike ashâbul cenneh, hum fîhâ hâlidûn. Ve neza’nâ mâ fî sudûrihim min gıllin, tecrî min tahtihimul enhâr, ve kâlûl hamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye lev lâ en hedânallâh, lekad câet rusulu rabbinâ bil hakk, ve nûdû en tilkumul cennetu ûristumûhâ bimâ kuntum ta’melûn.

Ayrıca Adaçayı Yakarken Okunacak Dualar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Sonuç olarak, Zalimlerin haksızlıklarına karşı sabır göstermek oldukça önemlidir. Onlara karşı mücadele etmeden önce Allah’a havale etmeyi gerektirir. “HasbiyAllahu la ilahe illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul arshil azim” duası zalimlerin zulümlerine maruz kalanların sıkça okuduğu bir duadır. Bu dua, kişinin güçsüz olduğunu kabul ettiğini belirtir. Ve bütün işleri Allah’a teslim etmesini ve O’na dayanmasını sağlar. Böylece kişi, Allah’ın yardımına güvenerek zalimin zulmünden kurtulur. Ve adaletin yerini bulması için dua eder.

Allaha Havale Etmek Beddua Mı? konusu ile alakalı en merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:


Ömer Döngeloğlu Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua
ile alakalı bilgilendirici bir video sizlerle olacak:

Son olarak Zalimi Allah’a Havale Etmek İçin Dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın