Ana SayfaYaşayanlarPanik Ataktan Dua ile Kurtulanlar – Manevi Destek

Panik Ataktan Dua ile Kurtulanlar – Manevi Destek

Panik ataktan dua ile kurtulanlar son zamanlarda internetin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte panik ataktan dua okuyarak kurtulan inançlı kimselerin okuduğu bazı dualar. Bu duaları her gün 3’er kez okumak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor.

  • Yâ eyyuhân nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîne, innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Vettebi’ mâ yûhâ ileyke min rabbike, innallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ. Ve tevekkel alâllâhi ve kefâ billâhi vekîlâ.
  • Mâ cealallâhu li raculin min kalbeyni fî cevfihî, ve mâ ceale ezvâcekumullâî tuzâhırûne min hunne ummehâtikum, ve mâ ceale ed’ıyâekum ebnâekum, zâlikum kavlukum bi efvâhikum, vallâhu yekûlul hakka ve huve yehdîs sebîl.
  • Ud’ûhum li âbâihim huve aksatu indallâh, fe in lem ta’lemû âbâehum fe ıhvânukum fîd dîni ve mevâlîkum, ve leyse aleykum cunâhun fîmâ ahta’tum bihî ve lâkin mâ taammedet kulûbukum, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Panik Atak Olunca Hangi Dualar Okunur?

Panik atak olunca hangi dualar okunur diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Panik atak sorunuyla boğuşan inançlı kimseler tarafından yapılan araştırmaların sonucunda üç dua dikkat çekiyor. Panik atağı geçirmek için aşağıdaki dualar önerilir:

  • En nebiyyu evlâ bil mu’minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummehâtuhum, ve ulûl erhâmi ba’duhum evlâ bi ba’dın fî kitâbillâhi minel mu’minîne vel muhâcirîne illâ en tef’alû ilâ evliyâikum ma’rûfâ, kâne zâlike fîl kitâbi mestûrâ.
  • Ve iz ehaznâ minen nebîyyîne mîsâkahum ve minke ve min nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsâbni meryeme ve ehaznâ minhum mîsâkan galîzâ. Li yes’eles sâdikîne an sıdkıhim, ve eadde lil kâfirîne azâben elîmâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurû ni’metallâhi aleykum iz câetkum cunûdun fe erselnâ aleyhim rîhan ve cunûden lem teravhâ, ve kânallâhu bimâ ta’melûne basîrâ.
  • Ve iz yekûlul munâfikûne vellezîne fî kulûbihim maradun mâ vaadenâllâhu ve resûluhû illâ gurûrâ. Ve iz kâlet tâifetun minhum yâ ehle yesribe lâ mukâme lekum ferciû, ve yeste’zinu ferîkun minhumun nebiyye yekûlûne inne buyûtenâ avratun ve mâ hiye bi avratin, in yurîdûne illâ firârâ.

Panik Atak Geçiren Kişi İçin Dua

Panik atak geçiren kişi için dua okuyarak bu sorunun üstesinden gelebilir ve panik atağı yenebilir. Bu noktada inançlı kimselerin ellerini Allah-u Teala’ya açarak aşağıdaki duaları okuması yeterlidir:

  • Ve lev duhılet aleyhim min aktârihâ summe suilûl fitnete le âtevhâ ve mâ telebbesû bihâ illâ yesîrâ. Ve lekad kânû âhedûllâhe min kablu lâ yuvellûnel edbâr, ve kâne ahdullâhi mes’ûlâ. Yahsebûnel ahzâbe lem yezhebû, ve in ye’til ahzâbu yeveddû lev ennehum bâdûne fîl a’râbi yes’elûne an enbâikum, ve lev kânû fîkum mâ kâtelû illâ kalîlâ.
  • Kul len yenfeakumul firâru in ferartum minel mevti evil katli ve izen lâ tumetteûne illâ kalîlâ. Kul men zellezî ya’sımukum minallâhi in erâde bikum sûen ev erâdebikum rahmeten, ve lâ yecidûne lehum min dûnillâhi veliyyen ve lâ nasîrâ. Kad ya’lemullâhul muavvikîne minkum vel kâilîne li ıhvânihim helumme ileynâ, ve lâ ye’tûnel be’se illâ kalîlâ.
  • Eşıhhaten aleykum fe izâ câel havfu raeytehum yanzurûne ileyke tedûru a’yunuhum kellezî yugşâ aleyhi minel mevt, fe izâ zehebel havfu selekûkum bi elsinetin hıdâdin eşıhhaten alâl hayrı, ulâike lem yu’minû fe ahbetallâhu a’mâlehum, ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın