Ana SayfaMucize DualarBirini Mahvetmek İçin Dua – Düşman İçin Ne Okunur?

Birini Mahvetmek İçin Dua – Düşman İçin Ne Okunur?

Birini Mahvetmek İçin Dua yazımız ile beraberiz. Yazımız içerisinde konu ile alakalı içerikleri bulabilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Birini Mahvetmek İçin Dua

Birini mahvetmek için dua edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Bu minvalde edilecek dualar hakkında araştırma yapanlar ise aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliyor:

  • İnned dîne indâllâhil islâm, ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb. Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebeani, ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâgu, vallâhu basîrun bil ibâd.
  • İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayri hakkın ve yaktulûnellezîne ye’murûne bil kıstı minen nâsi, fe beşşirhum bi azâbin elîm. Ulâikellezîne habitat a’mâluhum fîd dunyâ vel âhirah, ve mâ lehum min nâsırîn.

Düşmanı Yenmek İçin Okunan Dualar

Düşmanı Yenmek İçin Okunan Dualar
Düşmanı Yenmek İçin Okunan Dualar

Öncelikle Düşmanı yenmek için okunan dualar sayesinde Yüce Allah’ın da izniyle inançlı kimsenin karşısında hiçbir engel durmayacaktır. İslam alimleri tarafından düşmanı yenmek üzere okunması tavsiye edilen iki farklı dua aşağıdaki gibidir. Bu duaları her gün vakit namazlarının ardından ikişer kez okumak tavsiye edilir:

  • E lem tera ilellezîne ûtû nasîben minel kitâbi yud’avne ilâ kitâbillâhi li yahkume beynehum summe yetevellâ ferîkun minhum ve hum mu’ridûn. Zâlike bi ennehum kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdât, ve garrahum fî dînihim mâ kânû yefterûn.
  • Fe keyfe izâ cema’nâhum li yevmin lâ raybe fîhi ve vuffiyet kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn. Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ, bi yedikel hayr, inneke alâ kulli şey’in kadîr.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Düşmanın Helakı İçin Hangi Dua Okunur?

Düşmanın helakı için hangi dua okunur sorusunun yanıtı son zamanlarda sıkça merak ediliyor. Düşmanlarının helak olması ve yaşattıklarını yaşaması için okunacak olan etkili ve tesirli dualar aşağıda yer alıyor:

  • Lâ yettehizil mu’minûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn, ve men yef’al zâlike fe leyse minallâhi fî şey’in illâ en tettekû minhum tukâta, ve yuhazzirukumullâhu nefseh, ve ilallâhil masîr. Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhu ya’lemhullâh, ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr.
  • Yevme tecidu kullu nefsin mâ amilet min hayrin muhdâran, ve mâ amilet min sû’, teveddu lev enne beynehâ ve beynehû emeden baîdâ, ve yuhazzirukumullâhu nefseh, vallâhu raûfun bil ıbâd. Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm. Kul etîûllâhe ver resûl, fe in tevellev fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirîn.

Haksızlığa Uğrayanların Okuyacağı Dua

Haksızlığa uğrayanların okuyacağı dua sayesinde Yüce Allah’ın da izniyle yaşadığı tüm haksızlıklardan alnının akıyla çıkabilmektedir. Bunun için Allah-u Teala’ya el açmak suretiyle her gün vakit namazının ardından abdestli şekilde aşağıdaki iki dua okunmalıdır:

  • İnnallâhestafâ âdeme ve nûhan ve âle ibrâhîme ve âle imrâne alel âlemîn. Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d, vallâhu semîun alîm. İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî, inneke entes semîul alîm.
  • Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru kel unsâ, ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm.

Bunun yanında Birini Mahvetmek İçin Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Birini Mahvetmek İçin Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın